Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mestský úrad

 1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu
   
 2. Mestský úrad najmä:
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta
  • vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
  • zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na mesto.
    
 3. Prácu mestského úradu riadi prednosta.
   
 4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení a útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Levoči, ktorý vydáva primátor mesta.
  Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

 


 

Dnes má službu:

U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča

053/4514 780

ďalšie dni

Sobota 25.3. - 26.3.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 25.3.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 1.4. - 2.4.
Zelená lekáreň
Železničný riadok 2,
054 01 Levoča
Sobota 1.4.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 1.4.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka