Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kaleici Old Town Festival, Muratpasa, Antalya, TureckoVytlačiť
 

Na základe pozvania primátora Muratpasa pána Ümita Uysala sa 5 členná delegácia mesta Levoča počas dní 10.10.-13.10.2019 zúčastnila festivalu starovekých miest v Tureckej Antalyi s názvom Kaleici Old Town Festival.

Mali sme tú česť reprezentovať nielen mesto Levoča, ale aj prešovský región a dalo by sa povedať, že aj Slovensko, nakoľko sme boli jediné mesto pozvané na festival zo Slovenskej republiky. 

Účastníckymi krajinami boli tiež Poľsko, Česko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Nemecko, Ukrajina, Chorvátsko, Tunis, Srbsko, Cyprus, Maďarsko, Pakistan, Bulharsko, Rusko, Kosovo, Alžírsko, Moldavsko, Litva, Gruzínsko, Uganda a Azerbajdžan. 

Delegáciu mesta Levoča tvorili traja poslanci mestského zastupiteľstva a dvaja zamestnanci MsÚ v Levoči.

Z účastníctva na festivale vznikla vďaka pánovi poslancovi vynikajúca reportáž, zachytávajúca pána primátora Uysala po úvodnom slove na Fóre, v ktorej okrem iného i pozdravil obyvateľov Levoče. 

Pracovná časť pobytu pozostávala najmä v aktívnej účasti predstaviťeľov mesta na fóre, prebiehajúcom počas celého piatka v Kultúrnom centre Antalye, kde sme v nám pridelenom časovom bloku, prostredníctvom dvoch videí a osobnej prezentácie predstavili účastníkom festivalu naše historické mesto. 

Na základe reakcií publika môžem potvrdiť, že Levoča zožala  úspech. 

Vyvrcholením pracovného fóra bola všeobecná deklarácia účastníkov a manifestačný podpis na Deklaráciu o možnej budúcej spolupráci. Podpis mal diplomatický charakter.

Priebeh festivalu a našu účasť na ňom odobrila aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Ankare, pani Tureničová. Aj vďaka nej a ostatným pracovníkom ambasády, bola počas štvordňového pobytu sledovaná bezpečnosť našej delegácie, ktorá sa na území Turecka nachádzala v čase tureckej vojenskej operácie na severe Sýrie, čo sa čiastočne dotklo aj samotného festivalu.

Absolvovali sme prehliadku impozantného rímskeho divadla v Aspendose s kapacitou 7 tisíc divákov, ktoré do dnešného dňa vždy v máji a v septembri, slúži koncertom vážnej hudby a tanca. Videli sme rieku Düden sa cez riečne vodopády vlievať do mora. Primátor Muratpasa nás previedol starým mestom Kaleici. 

Počas celého konania festivalu sme mali možnosť jednotlivo konzultovať s účastníkmi spoločné témy. Individuálne odpovedať na ich otázky, vymieňať si skúsenosti  a rokovať o možnej vzájomnej spolupráci.

Veríme, že naša účasť bola pre Kaleici Old Town Festival prínosom a dôstojnou propagáciou nášho mesta. 


                       Mgr. Nikolaj Kučka

                   prednosta MsÚ Levoča


 
 

Levočská nemocnica oslavuje 119. rokovVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL SK  oslavuje 119. narodeniny. Presne 14. októbra  v roku 1900 bola nemocnica slávnostne otvorená. Za uvedené roky prešla obrovským vývojom, viacerými zmenami. Dnes je stabilnou súčasťou zdravotníctva v regióne, pred pár dňami sa tu začalo s výstavbou úplne novej budovy urgentného príjmu, tamojšie neurologické oddelenie sa môže pochváliť medzinárodné ocenenia ESO - zlatým, platinovým a diamantovým štatútom ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Najväčšou ambíciou nemocnice však je a ostáva spokojný pacient.  

V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného  parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti nielen  z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež  v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28. augusta 1904 a dnes sa v tejto budove nachádza  detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnica  so súkromnou nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica. 

V päťdesiatych rokoch tu bola vybudovaná okresná transfúzna stanica a zriadené očné oddelenie s 30 lôžkami. O desaťročie neskôr pribudlo zmodernizované chirurgické oddelenie a RTG pracovisko. V roku 1971 bolo vybudované oddelenie klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia.  

Levočská nemocnica je od roku  2008 členom skupiny AGEL SK. Poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre celý región Spiša, ale aj  širšieho okolia.  V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pediatrickom, urologickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie s CT pracoviskom a magnetickou rezonanciou, patologicko-anatomické oddelenie, pracovisko fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, funkčná diagnostika), špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj  PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

,,Pre nás je najdôležitejšie, aby sa nemocnica rozvíjala, aby všetko pozitívne zmeny pocítil v prvom rade náš pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia“, uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči a.s. Ing. Viktor Halíř.

Úplnou novinkou je už spomenutá výstavba nového centrálneho príjmu, ktorý by mal byť dokončený v máji 2021  a je rozdelený na tieto časti: Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10% podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.

 

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377

                             


 
 

Zdravotníci sa i v tomto roku stretnú na Levočskom lekárskom dniVytlačiť
 

Odborníci z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov sa stretnú v piatok  18. októbra  v priestoroch Mestského divadla v Levoči počas odborného podujatia s názvom Levočský lekársky deň a XI. Celoslovenská odborná konferencia sestier a medicínsko-technických pracovníkov.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, organizuje odborné podujatie v regióne Spiš, na ktorom sa každoročne zíde viac než 500 odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov a neštátnych všeobecných lekárov. Vzdelávacia akcia sa koná pri príležitosti 119. výročia založenia nemocnice, konferencia sa uskutoční v piatok 18. októbra v Mestskom divadle Levoča.

Počas Levočského lekárskeho dňa si prítomní odborníci  vzájomne vymenia svoje skúsenosti a nové poznatky v jednotlivých odboroch.  Lekárska sekcia bude pozostávať z piatich blokov prednášok, kde sa lekári z rôznych typov zdravotníckych zariadení podelia o svoje skúsenosti, ktoré dosiahli v psychiatrickom, neurologickom, onko-chirurgickom, onkologickom, kardiologickom, hematologickom, anestéziologickom a urologickom odbore.

,,Levočský lekársky deň je tradičným podujatím levočskej nemocnice už viac ako 20 rokov. Umožňuje stretnutie a vypočutie si prednášok v rôznych medicínskych odboroch a výmenu nových poznatkov a skúseností. Zároveň je príležitosťou na neformálne spoločenské stretnutie lekárov a sestier zo štátnych aj neštátnych zariadení. “ uviedol  MUDr. Martin Hlubek, námestník pre zdravotnú starostlivosť vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča. 

V rámci tohtoročného odborného podujatia bude prebiehať už 11. ročník odbornej konferencie sestier a medicínsko-technických pracovníkov, ktorý bude venovaný moderným postupom pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. ,,Konferencia bude pozostávať zo 4 blokov prednášok, ktoré sa budú týkať súčasným ošetrovateľským postupom, moderným trendom v intenzívnej starostlivosti, ale aj problematike hojenia rán. Odznejú prednášky, ktoré budú zamerané na fyzioterapeutické techniky a rádiologické  technológie,  uviedla, “ PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť levočskej nemocnice. 

Levočský lekársky deň je odborným podujatím, ktorý sa organizuje na Spiši a má dlhoročnú tradíciu. Jeho prínos je nielen v získavaní nových poznatkov, ale zároveň znamená skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup erudovaných zdravotníkov.


 
 

MESTO LEVOČA ZÍSKALO AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTORVytlačiť
 

Dňa 05. septembra 2019 bol riaditeľkou Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha PhDr. Monikou Ondrišovou, PhD. odovzdaný primátorovi mesta Levoča Ing. Miroslavovi Vilkovskému, MBA do užívania automatický externý defibrilátor ZOLL PLUS. Slávnostného odovzdania sa zúčastnil pán zástupca primátora mesta Spišské Podhradie Jozef Komara a riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči Ing. Viktor Halíř. Mesto Levoča bude AED užívať na základe nájomnej zmluvy. Poskytnutý bol z majetku Prešovského samosprávneho kraja.

AED je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožňujú použiť ho rýchlo, a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

Zamestnanci Mestského úradu v Levoči dňa 25. júla 2019 absolvovali školenie na obsluhu AED. Dočasne bude umiestnený v priestoroch Mestskej polície v Levoči. Plánuje sa jeho umiestnenie na fasáde Mestského úradu pri vstupe na Mestskú políciu tak, aby bol v prípade potreby dostupný širokej verejnosti.

defibrilator.jpg


 
 

ZAČIATOK ČINNOSTI MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY V MESTE LEVOČAVytlačiť
 

oplz+eu_na sirku.png

Mestská polícia Levoča informuje obyvateľov mesta Levoča a mestskej časti Levočské Lúky o začatí činnosti Miestnej občianskej poriadkovej služby s termínom od 02.09.2019 s dĺžkou trvania aktivít po dobu 24 mesiacov. Mesto Levoča získalo finančné prostriedky na realizáciu projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča“ podporené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a vyhlásenej výzvy, kód výzvy: OPĽZ-PO5-2018-1.

V rámci projektu bude zamestnaných 8 osôb v termíne od september 2019 do augusta 2021. Lokalita pôsobenia: 4 členovia budú vykonávať svoju činnosť v meste Levoča a 4 členovia v mestskej časti Levočské Lúky. Pracovať budú vo dvojiciach v ranných a poobedňajších hodinách. V prípade potreby budú vykonávať činnosť aj po 22.00 hod., alebo aj počas víkendov.  Svoju činnosť budú vykonávať v koordinácií a pod dohľadom mestských policajtov. Členovia MOPS sú vybavený reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou.

Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v lokalitách ich pôsobenia, ochrana životného prostredia, ochrana mestského a súkromného majetku, dohľad a zabezpečovanie bezpečnosti detí pri odchode a príchode detí zo školy v okolí zastávky autobusu a mnohé iné činnosti.

Pevne veríme, že v mieste ich pôsobenia budú členovia MOPS prínosom pre občanov mesta a svojou činnosťou budú prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a kvality života miestnych komunít.

 

                                                                                             Mgr. Peter Petruška
                                                                                          Mestská polícia Levoča

 

Informácia o projekte

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Riadiaci orgán: www.esf.gov.sk             
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.gov.sk, www.minv.gov.sk


 
 

V Levoči dokončili ďalšiu etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla Vytlačiť
 

V závere júna dokončili v Levoči 2. etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Za necelý rok opravili priestor východnej časti námestia v blízkosti evanjelického kostola. Rekonštrukcia stála približne 535-tisíc eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja.

S kompletnou rekonštrukciou východnej časti Námestia Majstra Pavla začali stavbári na jeseň minulého roku. Ide o pokračovanie postupnej obnovy celého námestia. Nultá etapa predstavovala opravy v severnom parku a prvá etapa rekonštrukcie južnej časti námestia bola zrealizovaná ešte v roku 2011.

Keďže projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu námestia, aj vo východnej časti došlo k obnove povrchov, prvkov drobnej architektúry, osvetlenia a zelene. „Vymenili sa tiež staré rozvody, inžinierske siete - vodovod spolu s prípojkami, elektrické rozvody, slaboprúdové rozvody, prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie, doplnili sa slaboprúdové rozvody, teda internet, rozvody kamerového systému a telefónu,” povedala Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, UP a ŽP, SÚ. Došlo tiež k spevneniu povrchov ciest a kompletnej výmene chodníkov vrátane podkladových vrstiev.

Na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie získalo mesto Levoča dotácie z ministerstva financií a Prešovského samosprávneho kraja. „Stavebné práce súvisiace s vybudovaním inžinierskych sietí -slaboprúdové rozvody, silnoprúdové elektrické rozvody, vodovod, vodovodné prípojky - na základe uzatvorených zmlúv s Mestom Levoča financovali a prevzali do správy jednotliví správcovia inžinierskych sietí (Slovak Telekom, a.s., LEVONET s.r.o., Východoslovenská distribučná a.s., Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.),” pokračuje Lenka Petrášová.

Projekt realizácie 2. etapy rekonštrukcie vychádzal z celkovej koncepcie obnovy Námestia Majstra Pavla. „Návrhu predchádzal architektonicko-historický prieskum, pričom sa preštudovali jednotlivé vývojové fázy a zásahy do námestia. Tie zmeny námestia, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv (severný park, výsadba zelene po obvode námestia), sme sa rozhodli zachovať. Zároveň tie zásahy, ktoré námestiu neprospeli, sme sa rozhodli z námestia odstrániť (viaceré zásahy z obdobia socializmu, historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia),” priblížil spracovateľ aktualizovanej projektovej dokumentácie Marián Čutka.

Jedným z cieľov rekonštrukcie bolo pridať námestiu formu hodnotného verejného priestoru. „Snaha projektu bola v prvom rade skvalitnenie verejného priestoru pre pešieho návštevníka - vytvorenie bezbariérového priestoru, skvalitnenie povrchov, vytvoriť podmienky pre existenciu pešej zóny na námestí a prístup dopravy len v nevyhnutnej miere. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné vybudovať záchytné parkoviská pre vozidlá smerujúce do historického centra. Zároveň však rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky pre rozvoj historických objektov priamo na námestí a skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie. Celkové architektonické riešenie sa snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia uskutočňuje. Návštevník tým pádom nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné - historické meštianske domy, Bazilika sv. Jakuba, mestská radnica,” doplnil Marián Čutka.

S ďalšími rekonštrukčnými prácami na námestí plánuje začať mesto Levoča už začiatkom septembra. „Takto čiastočne zrekonštruované námestie prirodzene prináša iba čiastočné výhody. Napríklad v nasledujúcich etapách sa ráta s vybudovaním automatickej tlakovej vodovodnej stanice v severnej časti námestia. Predmetná stanica zvýši tlak vo vodovodnom potrubí na námestí a odstráni problémy s nízkym tlakom vo vodovode. Až po jej zrealizovaní vlastníci objektov pocítia výraznejšiu zmenu. To isté platí aj o celkovej estetike Námestia Majstra Pavla. Jej výsledok bude skutočne viditeľný až po dokončení všetkých etáp rekonštrukcie námestia,” dodáva na záver Marián Čutka.

 

      Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., a vlastníkov poľnohospodárskej pôdy - videozáznamVytlačiť
 

Spoločné stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., ako aj vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju prenajímajú tejto spoločnosti na poľnohospodárske účely.
Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. júna 2019 o 16.00 h v Mestskom kine.

tatra.jpg


 
 

Slávnostne otvorenie Veže Baziliky sv. JakubaVytlačiť
 

26. júna 2019 sme za prítomnosti prešovského župana Milana Majerského slávnostne otvorili Vežu Baziliky sv. Jakuba. Prítomných privítal primátor mesta Miroslav Vilkovský a pozval ich na prehliadku zrekonštruovaného priestoru veže. 

A Vás pozývame tiež.
Vežu môžete navštíviť každý deň počas leta počnúc dneškom, prvý vstup je o 11.15 a posledný vstup o 19.15. Vstupy sú v 45 minútových intervaloch a vstup je zdarma. Na vstup je však potrebné sa rezervovať priamo vo veži.


 
 

Levoča ponúkne verejnosti nulovú suvenírovú bankovkuVytlačiť
 

Aj Levoča bude mať svoju nulovú bankovku. Tejto informácii sa istotne potešia nielen všetci numizmatici, ale i turisti a návštevníci mesta. Vyobrazená na nej bude budova historickej radnice. Levoča sa tak pridá k mestám ako Bratislava či Košice, ktoré už nulové bankovky ponúkajú.

Vedenie mesta Levoča dalo vyhotoviť nulovú suvenírovú bankovku pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky. Na predaj by mala byť začiatkom letnej turistickej sezóny a poteší určite všetkých zberateľov, ale aj návštevníkov mesta. Vyjsť by mala v náklade 10-tisíc kusov.

bankovka.jpg

Aj levočskú nulovú suvenírovú bankovku vyrobia zo 100% bavlneného papiera, ktorý sa používa pri výrobe skutočných eurobankoviek. Niesť bude niektoré ochranné prvky, napríklad hologram, mikrotlač, či UV ochranné prvky. Vdaka číslovaniu, ako pri pravých bankovkách, je každý vydaný kus unikát. Suvenírové bankovky vyrába v limitovaných nákladoch spoločnost Oberthur Technologies Paríž, ktorá sa venuje aj výrobe pravých eurobankoviek.

Cielom konceptu EuroSouvenir Slovensko je podporiť a propagovať turizmus v Európe, či upozornovať na najzaujímavejšie kultúrne pamiatky, turistické lokality, podujatia či osobnosti.
 


 
 

Študenti Strednej pedagogickej školy v Levoči opäť skrášľovali priestory pediatrického oddeleniaVytlačiť
 

Obavy, úzkosť, ľudia v plášťoch, cudzia posteľ  možno aj  strach z neznámeho. Práve  takéto pocity má asi každý človek  na začiatku životnej skúsenosti z pobytu v nemocnici.

Text a foto : Mgr. Ivana Makarová

Ak ide o chorobu v tej chvíli je celkom jedno, či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú hospitalizáciu. Nielen  pre dospelého človeka znamenajú dni strávené v nemocničnom prostredí vytrhnutie z bežného rodinného prostredia a každodenného rytmu, na ktorý je zvyknutý, obmedzenie pohybu i činností, ale aj dočasná strata kontaktu s blízkymi či priateľmi. Ak sa stáva pacientom dieťa, je to o to náročnejšie nie len pre samotného pacienta, ale aj rodičov i samotný  personál. Steny detského oddelenia  teraz zdobia krásne obrázky rozprávkových  bytostí, ktoré vytvorili študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, aby chorým detským pacientom spríjemnili pobyt v nemocnici.

Aby bol čas strávený dieťaťom, prípadne aj s jeho sprevádzajúcim rodičom čo najmenej stresujúci  o to sa môže  postarať milý personál oddelenia ktorý na detskom  oddelení VNsP Levoča určite je, ale  aj priestory v ktorých sa detský pacient nachádza. Preto sa personál  Detského  oddelenia neustále  snaží nemocničné priestory čo naviac priblížiť detskému pacientovi, aby sa  v ňom cítil čo najpríjemnejšie a aby mu čo možno najviac pripomínalo  jeho domov, detskú izbu, materskú  škôlku  či už detskými maľbami, detským posteľným prádlom, ale aj hračkami  v detskom  kútiku,“ povedala Mgr. Magdaléna Lesňáková, vrchná sestra detského oddelenia.

Na pomoc pri skrášľovaní nemocničných priestorov detského oddelenia  oslovili zamestnanci študentov Strednej odbornej školy pedagogickej  v Levoči. Tento krát sa študenti opäť snažili  spestriť príjmové prostredie ďalšími rozprávkovými motívmi  ako napríklad,  obrázok  mravčeka či  dobre známeho rozprávkového krtka, leva a žirafy  na sklenené predelové steny na chodbách a izbách oddelenia.

Študenti už oddeleniu opakovane vyšli v ústrety napríklad  pri otváraní nadštandardných izieb pediatrického oddelenia, kedy svojimi nádhernými obrázkami rozprávkových postavičiek skrášlili spoločné priestory. „Za ústretovosť a ochotu a chuť pomôcť ďakuje Detské  oddelenie VNsP Levoča v prvom rade pánu riaditeľovi SOŠPg v Levoči Mgr. Jozefovi Cirbusovi, ktorý  študentov na túto činnosť uvoľnil. No poďakovanie  patrí samozrejme aj študentkám, ktoré kresby zrealizovali pod vedením svojho učiteľa – Mgr. Štefana Viru. Svojím prístupom potvrdili  pozitívny vzťah a entuziazmus pre prácu s deťmi, ktorej sa chcú  títo študenti v aj ďalšom živote venovať,“ uviedol riaditeľ  nemocnice MUDr. Jozef Tekáč, MPH.


 
 
Položky 1-10 z 111


Deutch version
English version
Úvodná stránka