Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia a obnova oddychovej zóny Schiessplatz v Levoči – verejné priestranstvo pri altánku

Projekt s názvom: Revitalizácia a obnova oddychovej zóny Schiessplatz v Levoči – verejné priestranstvo pri altánku


Os. č. :      4                               

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:          3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
                                                 

Kód opatrenia:                                322
Výzva č.  :                                         32/PRV/MAS 04
Kód projektu:                                  442041300153
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 21 587,58 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

  • prostriedkov EPFRV v sume 14 391,72 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
  • prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 597,93 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov


Predmetom projektu:
- revitalizácia a obnova oddychovej zóny – realizácia spevnených plôch chodníkov z plochého lomového kameňa (úprava štetovaním), lemovaných obrubníkom z plochého lomového kameňa  a realizácia spevnených plôch chodníkov z jemného prírodného kameniva  (mlátový chodník) lemovaných neviditeľným plastovým obrubníkom, osadenie parkových lavičiek a košov, úprava zelene.


Ciele projektu:

  • Prinavrátenie územiu rekreačnú, oddychovú funkciu, obnovenie pešej komunikácie prechádzajúcej cez viacradovú aleje, očistiť územie od náletovej zelene a vytvorenie zóny oddychu
  • Modernizácia infraštruktúry oddychových zón
  • Intervencie do hmotnej infraštruktúry obcí
  • Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste Levoča, podpora ťažiskových produktov pre cieľovú skupinu projektu.
  • Úpravy územia so zachovaním súčasného prírodného a historického charakteru a zároveň skultivovanie a zatraktívnenie územia parku pre návštevníkov
     

Priebeh projektu:
Začiatok realizácie projektu : 01/2014
Ukončenie realizácie projektu:  11/2014

 

Výsledky a dopady projektu:
Prinavrátenie územiu rekreačnú, oddychovú funkciu, obnovenie pešej komunikácie prechádzajúcej cez aleje. Lokálne terénne úpravy, výsev trávnika a osadenie prvkov drobnej architektúry ako  lavičiek a odpadkových košov.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka