Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levoča občianska vybavenosť v oddychovej zóne – cykloturistický chodník, vodná nádrž

Projekt s názvom: Levoča občianska vybavenosť v oddychovej zóne – cykloturistický chodník, vodná nádrž


Os. č. :      4                              
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                                 3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia:                       322
Výzva č.  :                               30/PRV/MAS 04
Kód projektu:                         442041300143
Miesto realizácie projektu:  Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 8 227,50 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 1. prostriedkov EPFRV v sume 
  6582,00 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 2. prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 1 645,50 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov


Predmetom projektu:
- zakúpenie a umiestnenie 39 ks lavičiek na pozemkoch v lokalite Cykloturistický chodník a Vodná nádrž v katastrálnom území Levoča


Ciele projektu:

 • Skultúrnenie a zveľadenie verejného priestranstva slúžiaceho pre obyvateľov a návštevníkov mesta ako oddychová zóna
 • Modernizácia infraštruktúry oddychových zón
 • Zvýšenie kvality života obyvateľov mesta prostredníctvom zveľaďovania oddychových zón realizáciou špecifických cieľov projektu
 • Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste a regióne MAS, podpora ťažiskových produktov pre cieľovú skupinu projektu.
   

Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu : 04/2014
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2014


Výsledky a dopady projektu:
Zakúpenie a umiestnenie 39 ks lavičiek na pozemkoch v lokalite Cykloturistický chodník a Vodná nádrž v katastrálnom území Levoča.


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka