Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levoča – rekonštrukcia, modernizácia autobusových zastávok

Projekt s názvom: Levoča – rekonštrukcia, modernizácia autobusových zastávok


Os. č. :      4                              
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                                 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia:                       321
Výzva č.                                  9/4.1 IRSÚ/2012
Kód projektu:                         441041300122
Miesto realizácie projektu:  Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 23 757,11 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 1. z prostriedkov EPFRV v sume
  15 838,08 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 2. z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 959,52 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov
 3. Ostatných výdavkov na projekt nezahrnutých v bode a,b (t.j. neoprávnených výdavkov) v celkovej výške 3 959,51 EUR


Predmetom projektu:
- je rekonštrukcia a modernizácia 7 ks autobusových zastávok na území mesta Levoča


Ciele projektu:

 • Podpora technickej infraštruktúry zabezpečujúcej zvýšenie kvality života na vidieku , vytvárajúcej priestor na zlepšenie komfortu a bezpečnosti cestovania obyvateľom mesta a regiónu, s cieľom udržania miestnych obyvateľov na vidieku
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Levoča
 • Skvalitňovanie infraštruktúry a občianskej vybavenosti s cieľom efektívnejšieho
 • zabezpečenia optimalizácie, harmonizácie a integrácie verejnej osobnej dopravy  
 • Zatraktívnenie občianskej infraštruktúry ako prostriedok na zistenie mobility osôb vo vidieckom priestore


Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu : 04/2014
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2014


Výsledky a dopady projektu:
Zrekonštruovaných a zmodernizovaných  7 ks. autobusových zastávok na území mesta Levoča. Vytvorenie kultúrnejšieho, estetickejšieho a bezpečnejšieho prostredia na cestovanie pre cieľovú skupinu.


 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka