Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis mesta Levoča do Zoznamu SD UNESCO

Hodnoty mesta Levoče, ktoré majú z hľadiska významu pôvodnej lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia“ mimoriadne postavenie:

  • pravidelné usporiadanie mesta a dochovaná urbanistická štruktúra, ktorá je dokladom stredovekého vývoja urbanistických sídel na Spiši od opevneného hradu (Spišský hrad) po slobodné kráľovské mesto (Levoča),
  • jeho pôvodné urbanistické väzby na stredoveké obchodné a pútnické cesty (dochované pôvodné vstupy do mesta),
  • jeden z najvyspelejších a najlepšie zachovaných mestských fortifikačných systémov,
  • silueta striech hustej zástavby s výraznými urbanistickými dominantami sakrálnych a verejných objektov,
  • architektonické a umelecké hodnoty jednotlivých objektov (svojou skladbou predstavujú typologickú a vývojovú rozmanitosť),
  • intaktnosť pamiatkovej rezervácie (PR), nenarušená žiadnou prestavbou.
     

Oprávnenosť Levoče patriť do Zoznamu svetového dedičstva naznačil v roku 2002 zverejnený predbežný zoznam kultúrneho dedičstva, kde figurovalo rozšírenie existujúcej zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia práve o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši.

V roku 2006 Mesto Levoča podalo žiadosť o spolufinancovanie projektu pod názvom „Spracovanie nominačného projektu Rozšírenie lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a Dielo Majstra Pavla na Spiši pre zápis do Zoznamu svetového dedičstva“. Ministerstvo kultúry SR tento projekt podporilo. Výstupom spoločnej práce bol nominačný formulár, ktorý bol v januári 2007 odovzdaný Ministerstvu kultúry SR a Ministerstvu zahraničných vecí SR. Takmer dva roky prebiehalo hodnotenie oprávnenosti zápisu zo strany UNESCO a jeho odbornej inštitúcie ICOMOS domácimi i zahraničnými expertmi.

V roku 2009 bol zaradený na program 33. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville i bod rozšírenia existujúcej lokality o Levoču. Výbor Svetového dedičstva zložený zo zástupcov 21 štátov návrh na rozšírenie prijal a schválil aj nový názov tejto lokality, ktorý teraz znie: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“.

Minister kultúry Daniel Krajcer 12.11.2010 slávnostne odovzdal primátorovi Levoče Miroslavovi Vilkovskému certifikát potvrdzujúci zápis historického centra Levoče do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka