Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach


Mesto Levoča sa na základe Zmluvy o spolupráci  č. 080/2012-IZ-5.O/V s Fondom sociálneho rozvoja zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s podporou Európskej únie.  Národný projekt Terénna sociálna práca sa  bude v meste Levoča  realizovať od 01.07.2012 do 31.10.2015. Fond sociálneho rozvoja v zmysle Zmluvy o spolupráci  poskytne mestu Levoča  finančné prostriedky za výkon terénnej sociálnej práce  pre  5 terénnych sociálnych pracovníkov  (TSP) a 4 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP).

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Terénna sociálna práca si kladie za cieľ preventívne pô¬sobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.

Špecifickým cieľom terénnej sociálnej práce v obci je hľadať riešenie nepriaz¬nivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodo¬bo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej i národnej úrovni.

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu   v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.                                                                         www.esf.gov.sk

 


 
plagát.pdf(40.5 kB)plagát.pdf


Deutch version
English version
Úvodná stránka