Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôležité oznamy

Mesto Levoča
Mestská polícia Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4
054 54 Levoča

 


Č.p.: MP-LE/008-2013


U P O Z O R N E N I E  !!!


Mestská polícia v Levoči týmto upozorňuje vlastníkov bytových domov, že v zmysle VZN 11/2006 o čistote mesta zodpovedajú za čistotu chodníka po celej dĺžke a šírke svojho objektu. Vzhľadom na kalamitnú situáciu veľkého množstva snehu a ľadu ( cencúle ) na strechách bytových domov, hrozí nebezpečenstvo voľného zosunu snehu zo striech a tým nebezpečenstvo úrazu pádom cencúľov na  osoby prechádzajúce po chodníku. Zároveň týmto vyzývame vlastníkov bytových domov, aby vo vlastnom záujme „ cencúle „ odstránili zo striech. O asistenciu pri zhadzovaní cencúľov, môžete požiadať Mestskú políciu na tel.  0905 530 023.

 


V Levoči 13. február 2013                                                              Mgr. Ján Novák                                        
                                                                                                  náčelník mestskej polície


___________________________________________________________________________
Č.p.: MP/LE/46/2012


U   P  O   Z   O  R  N  E  N  I E


     S príchodom jari a postupným otepľovaním vzniká nebezpečenstvo vzniku takzvaných jarných požiarov, ktoré je zo strany verejnosti každoročne podceňované. Vypaľovanie trávnatých porastov, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné. Mesto Levoča preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť obrovské hospodárske škody aj na majetku občanov. Ak už Váš dom požiar postihne, tak potom sú škody obrovské, nie zriedka takmer likvidačné. V tomto období sa každoročne opakujú výjazdy hasičov k požiarom, ktoré vznikli nedbanlivým konaním pri neoprávnenom spaľovaní trávnatých porastov.
     Následkom toho sa požiar vďaka vetru rozšíri do okolia a spôsobí nemalé škody. Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy.              Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana až 331 €. Taktiež hore uvedené konanie porušenia vypaľovania trávnatých porastov upravuje VZN č.19/2009 - Požiarny poriadok mesta Levoča, ako aj VZN č.11/2006 mesta Levoča, za ktorých porušenie je možné udeliť sankciu vo výške 33 €.  Z tohto dôvodu bude Mestská polícia v Levoči vykonávať zvýšenú hliadkovú kontrolnú činnosť aj z využitím monitorovacieho kamerového systému v lokalitách z častými výskytmi požiarov  a takto zistených páchateľov, bude riešiť v zmysle platnej legislatívy.

 

V Levoči 27. marca 2012                                                                Mgr. Ján Novák                                         
                                                                                                  náčelník mestskej polície


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka