Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

OPŽP

asads

 

Informácia o projekte
Uzatvorenie a rekultivácia skládky
komunálneho odpadu „Dlhé Stráže“ Levoča

     V blízkosti mesta sa nachádza skládka komunálnych odpadov, ktorej prevádzkovanie bolo ukončené v roku 1996. Aby táto skládka nebola dlhodobou hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd, bolo Mesto Levoča v súlade s platnou legislatívou povinné zabezpečiť uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

     Stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálnych odpadov „Dlhé Stráže“ Levoča“ sa realizovala od marca 2009 do septembra 2010. V priebehu stavby bol povrch skládky upravený do stabilného sklonu s povrchovým tesnením. Povrchové tesnenie obsahuje najmä odplyňovaciu vrstvu, tesniacu minerálnu vrstvu, drenážnu vrstvu a pokryvnú rekultivačnú vrstvu. Povrch skládky je upravený zatrávnením a výsadbou drevín. Skládka je začlenená do okolitej krajiny tak, aby nepôsobila rušivo.

     Náklady na stavbu nebolo možné financovať iba z rozpočtu Mesta Levoče, preto sme v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR požiadali o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená, čo znamená, že projekt je vo výške 95% z celkových výdavkov (3 387 336,91 Eur) spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu životné prostredie, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov a vo výške 5% z celkových nákladov (178 280,89 Eur) spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Levoče.


                                                                                                     Ing. Marcela Zubaľová, koordinátor projektu
                                                                                                                odd. IČ,ÚP a ŽP, Stavebný úrad


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka