Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča

oplz+eu_na sirku.png

 

Názov projektu:                     Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča

Kód projektu v ITMS2014+:  312041R761

Typ projektu:                         Dopytovo – orientovaný projekt

 

Operačný program:               Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond

Kód výzvy:                              OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01

 

Celkové oprávnené výdavky:           370 500,00 EUR

Výška NFP:                                        370 500,00 EUR

čo predstavuje 100% z Celkových oprávnených výdavkov

 

Aktivita:         Poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanými opatrovateľkami v počte 25

Doba realizácie:         01/2019 – 02/2021

Miesto realizácie:      Levoča

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

 

Odkaz na riadiaci orgán pre OP ĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz ESF a EFRR:

www.esf.gov.sk

 

Odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán:

www.minedu.gov.sk

www.minv.gov.sk

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka