Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

intereg.jpg

Názov projektu:         Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi
                                    a Levoči.

Číslo mikroprojektu:    INT/ET/TAT/1/II/B/0119

 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Dátum začatia realizácie:     02/2018

Ukončenie realizácie:           12/2018

 

Aktivity:

  1. Rekonštrukcia a adaptácia časti pamiatkového objektu a jeho premena na turistické informačné centrum v Levoči
  2. Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb

 

Celkové náklady projektu:                           130 924,38 EUR

Z toho

EFRR 

  • 73,39% z celkových oprávnených výdavkov pre vedúceho partnera a partnera projektu

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    44 772,41 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      51 312,98 EUR

 

Štátny rozpočet

  • 5% z pre vedúceho partnera a 10% pre partnera projektu z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    3 050,30 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      6 991,82 EUR

 

Spolufinancovanie – vlastný vklad

  • 21,61% z pre vedúceho partnera a 16,61% pre partnera projektu z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    13 183,44 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      11 613,43 EUR

                               


 

Projektový zámer:  Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic
 

Mesto Levoča je úspešným žiadateľom projektového zámeru „Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-ŽSK - prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017.


Dňa 19.4.2018 zástupkyňa primátora mesta Levoča  JUDr. Lýdia Budziňáková a Mgr. Jacek Lelek, primátor mesta Starý Sacz v kancelárii Zwiazku Euroregiónu Tatry so sídlom v Novom Targu podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre tento spoločný projekt .


Predkladateľom a lídrom projekt je Gmina Starý Sacz. Mesto Levoča je partnerom projektu.


Aktivity schváleného projektového  zámeru mesta Levoča: riešenie interiéru prízemia Baziliky sv. Jakuba tak, aby pamiatková podstata priestoru ostala v čo najväčšej miere zachovaná, respektíve bola čo najviac reprezentovaná. Miestnosť bude rozdelená na dva samostatné celky a to predelením sklenou stenou dverami, kde vznikne vstupná časť – stretávacia a informačná kancelária. Vo vstupnej časti sú navrhované lavice na sedenie, konferenčný stolík, informačný kiosk. Priestor bude definovaný ako oddychová zóna pre návštevníkov s možnosťou občerstvenia pitnou vodou. Druhá časť miestnosti je definovaná ako informačná kancelária. Bude slúžiť ako predajné miesto vstupeniek a informačný priestor. Súčasťou predkladaného projektového zámeru je náter stien vo veži Baziliky sv. Jakuba a umelecko-remeselná úprava schodiska, zábradlia, podesty, podlahy hlásnika a vstupných dverí do veže a miestnosti hlásnika. Druhou aktivitou mesta Levoča sú Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

Aktivity Gminy Starý (Mesto Starý Sacz):

Mobilná aplikácia, ktorá bude prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie miest Starý Sacz a Levoča a opisovať trasu spájajúce obe mestá. Aplikácia bude vybavená modulom mestskej hry, tzv. questom, s rôznymi úrovňami náročnosti. Základné prvky aplikácie: audio sprievodca po meste Levoča a Starý Sacz a krátka charakteristika miest a obcí na trase Starý Sacz-iwniczna-Stará Ľubovňa-Kežmarok-Spišská Belá-Levoča. Možnosť rozšírenia aplikácie o nové body/atrakcie/nové trasy mestskej hry. Možnosť integrácie aplikácie do internetovej stránky mesta Starý Sacz a Levoča. Druhou aktivitou lídra projektu sú Workschopy v meste Stary Sacz pre deti, mladých sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

            Doba realizácie spoločného projektového zámeru : 02/2018 – 12/2018.

 

                                                                                       Mgr. Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM

 

 

 

 


 

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka