Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

loga_projekty.jpg

 

Názov projektu: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód projektu: 310011B199
Zmluvná výška NFP: 510 687,56 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  04/2018
Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk
 definitivne.jpg

 


 

Zberný dvor

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa

Publicita informovanie stála tabuľa


 
 
Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie


 
 
Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie

Počas realizácie


 
 
Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň


 
 
Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Infodeň

Manipulačná technika

Manipulačná technika


 
 
Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika


 
 
Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Manipulačná technika

Publicita a informovanie počas realizácie

Publicita a informovanie počas realizácie


 
 
Publicita a informovanie počas realizácie

Publicita a informovanie počas realizácie

Semináre ZŠ Francisciho

Semináre ZŠ Francisciho

Semináre ZŠ Francisciho

Semináre ZŠ Francisciho

Semináre ZŠ Francisciho

Semináre ZŠ Francisciho


 
 
 Semináre ZŠ G. Haina

Semináre ZŠ G. Haina

Semináre ZŠ G. Haina

Semináre ZŠ G. Haina

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta


 
 
Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta

Seminare ZŠ Kluberta


 
 

 
Položky 1-40 z 41


Deutch version
English version
Úvodná stránka