Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

OP Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast

 

loga.jpg

 

Prijímateľ:                              Mesto Levoča

Sídlo:                                      Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

                                                a

Poskytovateľ:                        Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

uzavreli dňa 23.11.2015

 

Zmluvu o poskytnutí NFP

číslo zmluvy: 343/2015-2050-1200

 

Názov projektu:                     Svetlotechnická štúdia verejného osvetlenia v Meste Levoča.

 

Kód Projektu v ITMS:            25120220410

Miesto realizácie Projektu:   Levoča

Kód výzvy:                              KaHR-22VS-1501

 

Celkové náklady projektu:               555 131,60 EUR

Vlastné zdroje:                                    70 924,71 EUR

 

Výška poskytnutého príspevku:                 

Poskytovateľ poskytol Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok vo výške 484 206,89 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.

Realizáciou projektu sa zlepšil technický stav verejného osvetlenia a dosiahla sa  úspora energie výmenou starých svietidiel v počte 758 za nové svietidlá, ktoré sú technický vyspelejšie a energetický menej náročnejšie.


Výmena svietidiel bola realizovaná v týchto lokalitách:

Námestie Štefana Kluberta, Popradská cesta, Probstnerova cesta, Kežmarská cesta, Novoveská cesta, Prešovská ulica, ul. Viktora Greschika, Potočná ulica, Sídlisko Rozvoj, ul. Michala Hlaváčka, ul. Gašpara Haina, ul. Fraňa Kráľa, Pod vinicou, Okružná ulica, Pri strelnici, ul. Štúrova, Za sedriou, Predmestie, Slavkovská ulica, Ždiarska ulica, Kežmarská cesta, Krivánska ulica, Gerlachovská ulica, Lomnická ulica, Lesná ulica, Lúčna ulica, Ulica športovcov, Sadová ulica, Pri podkove, Pri likérke, Mengusovská ul., ul. Jozefa Czauczika, Sídlisko pri prameni, ul. M.R. Štefánika, Železničný riadok, ul. Francisciho.

 

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:

Rekonštrukcia svetelných zdrojov

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanie

 

Dátum začatia:          06/2015

Dátum ukončenia:    12/2015

 

logo.jpg

www.economy.gov.sk, www.mhsr.sk
 Pred reaizáciou

DSC_5754.JPG


Počas realizácie

DSC_5722.JPG DSC_5726.JPG

DSC_5752.JPG DSC_5757.JPG

DSC_5781.JPG P3120813.JPG


Po realizácii

DSCF9571.JPG DSCF9586.JPG

DSCF9572.JPG DSCF9573.JPG

DSCF9585.JPG DSCF9588.JPG

DSCF9589.JPG DSCF9591.JPG

DSCF9592.JPG DSCF9596.JPG

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka