Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Basketbalové ihrisko, Sídlisko pri prameni, Levoča, parc. č. 1528

Projekt s názvom: Basketbalové ihrisko, Sídlisko pri prameni, Levoča, parc. č. 1528

Os. č. :      4                               
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:         
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
                                              

Kód opatrenia:                                321
Výzva č.  :                                         23/PRV/MAS 04
Kód projektu:                                  441041200109
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 8 334,11 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 1. prostriedkov EPFRV v sume 5 556,07 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 2. prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 1 389,02 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

 

Predmetom projektu:

 • vybudovanie a vybavenie basketbalového ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča.


Ciele projektu:

 • Vybudovanie a vybavenie basketbalového ihriska v Levoči na Sídlisku pri prameni so zámerom využiť potenciál už existujúcej plochy a prestavať ju na bezpečné športovisko, aby slúžilo verejnosti a najmä mladým na zmysluplné trávenie času.
 • Vytváranie podmienok pre mimoškolské aktivity v oblasti športu pre detí, mládež a dospelých.
 • Tvorba preventívnych programov za účelom zlepšenia úrovne kvality života detí, mládeže, dospelých s cieľom vytvárať pomocné aktivity smerujúce v oblasti tvorby vhodných podmienok pre osobnostný, kultúrny a vzdelanostný rast ľudských zdrojov.
 • Zvýšenie kvality života obyvateľov (deti a mládež) vidieckej oblasti s cieľom zabezpečenia dostatočnej vybavenosti služieb s ohľadom na trvalo – udržateľný sociálno ekonomický rozvoj regiónu.
 • Technicky dobudovať športovisko pre detí, mládež, dospelých pre záujmové, vzdelávacie činnosti, oddych, regeneráciu a rozvoj voľnočasových aktivít.
 • Vytvorenie kladného vzťahu k návykom zdravého životného štýlu.


Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu : 03/2014
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 06/2014


Výsledky a dopady projektu:
Vybudované basketbalové ihrisko s vybavením na Sídlisku pri prameni.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka