Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči – etapa 3.2

Projekt s názvom: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči – etapa 3.2

Os. č. :      4                               
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:          3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
                                              

Kód opatrenia:                                322
Výzva č.  :                                         30/PRV/MAS 04
Kód projektu:                                  442041300144
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 22 360,22 EUR

NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

  1. prostriedkov EPFRV v sume 14 906,81 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
  2. prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 726,71 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

 

Predmetom projektu:

  • výstavba parkovacích plôch na ulici J. Francisciho, Levoča – sever.


Ciele projektu:

  • Zatraktívnenie vidieckeho prostredia podporou úpravy, obnovy a rozvoja mesta.
  • Obnova a rozvoj mesta jej občianskej vybavenosti a služieb.
  • Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste a v regióne MAS.
  • Zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb.
  • Úprava viditeľných plôch a verejných priestranstiev so zámerom iniciovania miestnych obyvateľov k starostlivosti o svoje okolie.


Priebeh projektu:

  • Začiatok realizácie projektu : 05/2014
  • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 03/2015


Výsledky a dopady projektu:
23 parkovacích plôch.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka