Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Termíny zasadnutí

 

P L Á N   P R Á C E

Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva  v Levoči

na rok 2019

 

 

        Február  MR - 05. 02. 2019                         MZ - 14. 02. 2019

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2018. (MZ)
 4. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018.
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
 6. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Apríl  MR - 16. 04. 2019                             MZ - 25. 04. 2019

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2018.
 4. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018.
 5. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Jún  MR - 11. 06. 2019                                MZ - 20. 06. 2019

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2018.
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2018.
 5. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2018.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
 7. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          September  MR - 10. 09. 2019                              MZ - 19. 09. 2019 

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2019, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta.
 4. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.
 5. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          November  MR – 12. 11. 2019                             MZ – 21. 11. 2019

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020.
 4. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          December  MR – 10. 12. 2019                             MZ – 19. 12. 2019

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020.
 4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
 5. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

 

      Začiatok zasadnutí MR a MZ – 10.00 h.

 

  

 

Spracovala: Ing. Jarmila Lisoňová

                       vedúca OOaVP

 

Vzaté na vedomie: uznesením MZ č. 2/32 zo dňa 18. decembra 2018

 

 

 

                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

                                                                                                        primátor mesta

 

 

(MZ) – prerokovávané len na zasadnutí mestského zastupiteľstva


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka