Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Doprava

  • Parkovanie v meste
  • Cenník parkovacích služieb
  • Autobusová doprava
  • Železničná doprava

 

PARKOVANIE V MESTE

Výber za parkovanie v roku 2011

V roku 2011 výber za parkovanie motorových vozidiel a autobusov bude prebiehať obdobným spôsobom ako sa tento výber uskutočňoval v predchádzajúcom roku 2010. Z uvedeného vyplýva, že parkovacie karty pre motorové vozidlá sa budú dať zakúpiť priamo u výbercu parkovného na Námestí Majstra Pavla a u zmluvne dohodnutých predajcov. Jedná sa o týchto zmluvne dohodnutých predajcov :

- Hotel ARKADA, alebo predajňa Sklo porcelán, Námestie Majstra Pavla č. 26, Levoča
- Hotel U LEVA, Námestie Majstra Pavla č. 24, Levoča
- UNISTAR SERVICE, Ing. Jaroslav Štrublík, TRAFIKA, Námestie Majstra Pavla č. 10,
Levoča
- Hotel STELA, Námestie Majstra Pavla 55, Levoča
- Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča – Informačná kancelária, Nám.M.Pavla 58

Predmetom predaja budú jednorazové parkovacie karty umožňujúce parkovanie jednu hodinu a jednodňové parkovacie karty umožňujúce parkovanie jeden deň.

Celoročné parkovacie známky je možné zakúpiť v pokladni Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, Levoča od 1.2.2011.

Cenník parkovacích služieb pre rok 2011

Poplatok za parkovanie motorového vozidla je určený v eurách za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto:
1. parkovanie v centre mesta /Námestie Majstra Pavla/:
a/ jednorázová parkovacia karta umožňujúca parkovanie 1 hod.
- osobné vozidlo 0,7 eura/hod
- autobus 3,5 eura/hod
b/ jednodňová parkovacia karta umožňujúca parkovanie jeden deň
- osobné vozidlo 2 eurá/deň
- autobus 10 eur/deň
c/ ročná parkovacia známka 17 eur/rok
- určená na krátkodobé parkovanie jedného vozidla (max. 3 hod.)
d/ ročná parkovacia známka určená na celodenné parkovanie jedného vozidla 67 eur/rok
- určená na celodenné parkovanie jedného vozidla.

2. Počas jarmokov, trhov, púte a iných akcií sa stanovuje poplatok za parkovanie :
a/ osobné motorové vozidlo 2 eurá/deň
b/ autobus 10 eur/deň
c/ obytný automobil, príves 10 eur/deň.

Pri preukázaní kúpy motorového vozidla v priebehu roka 2011 sa výška poplatku určí mesačnou alikvotnou čiastkou podľa počtu mesiacov využívania parkovacej karty.


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA


ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka