Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

Technické služby mesta Levoča
Príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča bola zriadená ku dňu 01.07.1996 na dobu neurčitú, podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 17/B/1 zo dňa
23.05.1996.

Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
Sídlo organizácie: Hradby 2, 054 01 Levoča
Identifikačné číslo: 35 528 052
DIČ: 2020731713
IČ DPH: SK 2020731713
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
Č. účtu: 1049595003/1111

Dňom 1.11.2008 stráca platnosť doterajšie znenie zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2008 v aktuálnom znení, dňom 1.11.2008 nadobúda účinnosť zriaďovacia listina schválená uznesením MZ č. 29/B/22 zo dňa 28.10.2008.

Kontakt:
Hradby č. 2, 054 01 Levoča

Riaditeľ: 053/451 32 09
Kancelárie: 053/451 25 91, 053/451 35 04, 053/469 92 09
Fax: 053/451 35 04
E-mail:
Riaditeľ: tsriaditel@mail.t-com.sk
Kancelária: tslevoca@stonline.sk

ZBERNÝ DVOR
Sídlo: Kežmarská cesta č.65, 054 01 Levoča
Tel.: 053/451 25 88
Fax: 053/451 25 88
E-mail: soh.ts.levoca@mail.t-com.sk
web: ts.levoca.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka