Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizácie

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

 • Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
  Mestské divadlo
  Kongresové centrum

  Zriaďovateľom MsKS je mesto Levoča.
  Od 1.1.2008 je MsKS mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.
  Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov.
  Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je štatutárnym orgánom, spravuje a riadi MsKS, rokuje v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú, personálnu a hospodársku činnosť MsKS zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta.

  Hlavná adresa a kontakt
  Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
  Tel.: 053/4512522
  Fax: 053/451 0418
  e-mail: msks@levoca.sk
  web:  msks.levoca.sk
   
 • Technické služby mesta Levoča
  Príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča bola zriadená ku dňu 01.07.1996 na dobu neurčitú, podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 17/B/1 zo dňa
  23.05.1996.

  Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
  Sídlo organizácie: Hradby 2, 054 01 Levoča
  Identifikačné číslo: 35 528 052
  DIČ: 2020731713
  IČ DPH: SK 2020731713
  Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
  Č. účtu: 1049595003/1111

  Dňom 1.11.2008 stráca platnosť doterajšie znenie zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2008 v aktuálnom znení, dňom 1.11.2008 nadobúda účinnosť zriaďovacia listina schválená uznesením MZ č. 29/B/22 zo dňa 28.10.2008.

  Kontakt:
  Hradby č. 2, 054 01 Levoča

  Riaditeľ: 053/451 32 09
  Kancelárie: 053/451 25 91, 053/451 35 04, 053/469 92 09
  Fax: 053/451 35 04
  E-mail:
  Riaditeľ: tsriaditel@mail.t-com.sk
  Kancelária: tslevoca@stonline.sk

  ZBERNÝ DVOR
  Sídlo: Kežmarská cesta č.65, 054 01 Levoča
  Tel.: 053/451 25 88
  Fax: 053/451 25 88
  E-mail: soh.ts.levoca@mail.t-com.sk
  web: ts.levoca.sk
   
   
 • Centrum voľného času
  CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou pre školské zariadenia, občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. Využívame možnosti realizácie projektov, spolupracuje s MŠ SR a IUVENTOU v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.
  Vo svojej činnosti spolupracuje so školami, klubmi a všetkými, ktorí chcú pre deti, mládež a dospelých niečo užitočné urobiť.
  Organizuje postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, predmetové olympiády.

  Adresa a kontakt
  CVČ OLYMP v Levoči,
  Francisciho 10,
  05401 Levoča

  Tel.: 0910867401, 053/4699089
  E-mail: cvcolymp@centrum.sk
   

SPOLOČNOSTI SO 100% ÚČASŤOU MESTA

 • Lesy mesta Levoča,spol. s r.o.
  Novoveská cesta 33/930, 054 01 Levoča
  tel. 053/4699740
  e-mail: lesy@lml.sk
  web: www.lml.sk
   
 • Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.
  Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča
  tel.053/451 2426
   

 AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU MESTA

 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.053/4512377, 2651
  e-mail: sekretariat@levnemoc.sk
  web: www.levnemoc.sk
   
 • Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
  Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
  web: www.pvsas.sk
   
 • SATEL, akciová spoločnosť Poprad "v likvidácii"
  Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka