Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Chrám sv. Jakuba

Chrám sv. Jakuba v Levoči
www.chramsvjakuba.sk
 

Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Námestie M.Pavla 53, 054 01 Levoča
Telefón: ++421-907-521673 informácie, ++421-53-4512347 farský úrad
Email: chramsvjakuba@gmail.com


Otváracie hodiny:
1.1.2015 až Veľká noc (od 21.3.2015 do 4.4.2015 sú krídla oltárov zatvorené):
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok - Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: zatvorené

Veľká noc až 30.6.2015:
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok - Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

1.7.2015 až 31.8.2015:
Pondelok: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Utorok - Sobota: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Nedeľa: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00

1.9.2015 až 31.10.2015:
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok - Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

1.11.2015 až 31.12.2015:
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok - Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: zatvorené

Vstupné:
3 € dospelí a dôchodcovia, 2 € deti 6-15 rokov, študenti a ZŤP.
Mimoriadny vstup: 4 € osoba, minimálne 15 osôb.
Zakúpením vstupenky prispievate na opravu Chrámu sv.Jakuba v Levoči.

Upozornenie: V sobotu je doporučené navštíviť chrám v doobedňajších hodinách z dôvodu že v poobedňajších hodinách sa v chráme konajú sobáše. Počas sobášov je chrám pre turistov zatvorený.
 Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Je to živý chrám a veriacim slúži denne na bohoslužby už vyše 700 rokov ako farský chrám bývalého slobodného kráľovského mesta Levoče.

Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je trojnásobnou národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou sú diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho.
Kostol je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu, Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov, ktorého si uctievala celá stredoveká Európa. Jeho sviatok sa slávi 25. júla. V ten deň sa v minulosti konali v Levoči veľké výročné jarmoky. 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. Kostol aj jeho interiérové vybavenie je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1965.

Okrem gotického oltára je národnou pamiatkou aj dielo Jána Szilassyho - monštrancie, kalichy a iné bohoslužobné predmety vyzdobené emailovým a tepaným dekorom, vykladané drahokamami a českými granátmi z druhej polovice 18. storočia. Toto dielo bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku roku 1992.

Kostol je trojloďový, s mohutnou svätyňou. Sklenutý je gotickými krížovými chodbami.
Bol postavený v poslednej štvrtine 14. storočia. Roku 1392 pristavili na severnej strane kostola kaplnku sv. Juraja. V priebehu ďalšieho storočia pristavili severný a južný vchod. Oba vchody majú krásne bohaté portály s množstvom plastickej ornamentiky. Západná strana mala vchod pod vežou, ktorý bol zamurovaný za Vladislava Jagellonského, keď pristavili k tejto západnej strane sedadlá pre mestskú radu.
Nad sedadlami postavili chór s hviezdicovými klenbami, so zábradlím a krásnym kružbovým ornamentom. Poslednou úpravou v 16. storočí prechádza severná strana kostola, keď nad kaplnkou sv. Juraja pristavujú r. 1520-1540 bibliotéku, ktorá je jednou z prvých renesančných stavieb Levoče. Dnešná veža kostola je z neskorších čias. Pôvodnú vežu niekoľké požiare natoľko zničili, že v 18. storočí stavajú Levočania novú vežu, ktorú dokončili r. 1858.
Veľkú pozornosť si zasluhuje interiér kostola. Sú to predovšetkým gotické oltáre a z nich najcennejší je hlavný oltár. Svojimi rozmermi sa radí medzi najväčšie oltáre na svete. Má výšku 18,62 m, celý je z lipového dreva a vznikol v rokoch 1507-1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče.

K ďalším pamiatkam patrí oltár Panny Márie snežnej, sv. Petra a Pavla, Jánov oltár, Korvínovský, t.j. Vir dolorum, sv. Anny a sv. Kataríny, oltár Narodenia, drevené senátorské lavice, kovová krstiteľnica, omšové ozdoby, kalichy, monštrancie a gotické nástenné maľby.
 


 

ďalšie dni

Štvrtok 1.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 3.9.
Sophus
Kukučínova 3,
054 01 Levoča
Sobota 3.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 3.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Nedeľa 4.9.
Verejná lekáreň
Probstnerová cesta 3082/2,
areál Nemocnice,
054 01 Levoča
053/3913 366
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka