Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Chrám sv. Jakuba

Chrám sv. Jakuba v Levoči
www.chramsvjakuba.sk
 

Tel.: +421-0907-521 673, +421/53/451 2347
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča

Otváracie hodiny:
1. 1.  – Veľká noc
1. 11.  – 31. 12.
Pondelok: –––––––
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: –––––––

Veľká noc – 30. 6.
1. 9.  - 31. 10.
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

1. 7.  - 31. 8.
Pondelok: 11.00 – 17.00 / vstup každých 30 minút /
Utorok - Sobota: 9.00 – 17.00 / vstup každých 30 minút /
Nedeľa: 13.00 – 17.00 /vstup každých 30 minút /

Vstupné:
2 € /60,25 Sk /dospelí/
1 € /30,13 Sk /deti, študenti/
V sobotu je doporučené navštíviť chrám v doobedňajších hodinách z dôvodu že v poobedňajších hodinách sa v chráme konajú sobáše. Počas sobášov je chrám pre turistov zatvorený.
 

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Je to živý chrám a veriacim slúži denne na bohoslužby už vyše 700 rokov ako farský chrám bývalého slobodného kráľovského mesta Levoče.

Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je trojnásobnou národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou sú diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho.
Kostol je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu, Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov, ktorého si uctievala celá stredoveká Európa. Jeho sviatok sa slávi 25. júla. V ten deň sa v minulosti konali v Levoči veľké výročné jarmoky. 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. Kostol aj jeho interiérové vybavenie je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1965.

Okrem gotického oltára je národnou pamiatkou aj dielo Jána Szilassyho - monštrancie, kalichy a iné bohoslužobné predmety vyzdobené emailovým a tepaným dekorom, vykladané drahokamami a českými granátmi z druhej polovice 18. storočia. Toto dielo bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku roku 1992.

Kostol je trojloďový, s mohutnou svätyňou. Sklenutý je gotickými krížovými chodbami.
Bol postavený v poslednej štvrtine 14. storočia. Roku 1392 pristavili na severnej strane kostola kaplnku sv. Juraja. V priebehu ďalšieho storočia pristavili severný a južný vchod. Oba vchody majú krásne bohaté portály s množstvom plastickej ornamentiky. Západná strana mala vchod pod vežou, ktorý bol zamurovaný za Vladislava Jagellonského, keď pristavili k tejto západnej strane sedadlá pre mestskú radu.
Nad sedadlami postavili chór s hviezdicovými klenbami, so zábradlím a krásnym kružbovým ornamentom. Poslednou úpravou v 16. storočí prechádza severná strana kostola, keď nad kaplnkou sv. Juraja pristavujú r. 1520-1540 bibliotéku, ktorá je jednou z prvých renesančných stavieb Levoče. Dnešná veža kostola je z neskorších čias. Pôvodnú vežu niekoľké požiare natoľko zničili, že v 18. storočí stavajú Levočania novú vežu, ktorú dokončili r. 1858.
Veľkú pozornosť si zasluhuje interiér kostola. Sú to predovšetkým gotické oltáre a z nich najcennejší je hlavný oltár. Svojimi rozmermi sa radí medzi najväčšie oltáre na svete. Má výšku 18,62 m, celý je z lipového dreva a vznikol v rokoch 1507-1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče.

K ďalším pamiatkam patrí oltár Panny Márie snežnej, sv. Petra a Pavla, Jánov oltár, Korvínovský, t.j. Vir dolorum, sv. Anny a sv. Kataríny, oltár Narodenia, drevené senátorské lavice, kovová krstiteľnica, omšové ozdoby, kalichy, monštrancie a gotické nástenné maľby.
 


 


Deutch version
English version

12989773

3.8.2015
Úvodná stránka