Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Harmonogram „jarného“ vývozu biologicky rozložiteľného odpadu a „jarného“ vývozu objemného odpadu v meste Levoča Vytlačiť
 

Harmonogram „jarného“ vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v meste Levoča

18. 4. 2017 – 21. 4. 2017

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 24/2013 oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20, Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 0,5 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť vo vreciach najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Nie na cestu!
V stanovený deň vyvezú pracovníci TS pripravený odpad na Zberný dvor, kde bude následne triedený. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba uvedené druhy odpadov. Iné druhy ako určené nebudú akceptované a budú ponechané na pôvodnom mieste!

Harmonogram vývozu podľa ulíc

18. 4. 2017 Námestie Majstra Pavla a ulice historického centra mesta:

Košická, Ružová, Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová, Vysoká, G. Hermanna, Mäsiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá, Bottova, Žiacka, Kasárenská, Móricova, Kukučínova, M. Hlaváčka.

19. 4. 2017 Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štúrova, Za sédriou, G. Haina, Krátka, M. R. Štefánika, Pri strelnici, Okružná, Pod vinicou.

20. 4. 2017 Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovocinárska, Kežmarská cesta, Ruskinovská, Levočská Dolina, Závada, Levočské kúpele, Kováčova vila.

21. 4. 2017 Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská ul., Mengusovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnická, Novoveská cesta, Pri podkove, Pri likérke, Železničný riadok, Staničná, Probstnerova cesta.

21. 4. 2017 Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový Dvor, chatové oblasti Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta, garáže na Sídlisku Západ, na Sídlisku Pri prameni a na Ul. Železničný riadok a Za sédriou.

- odpad je potrebné vyložiť k zberným miestam

Občania bývajúci na sídliskách (Rozvoj, Pod vinicou - Hrad, Sídlisko Pri prameni, Ulica Viktora Greschika, Ulica Jozefa Czauczika, Ulica Jána Francisciho), môžu biologicky rozložiteľný komunálny odpad ponechať v piatok (21. 4.2017 do 6.00 hod.) – v čase pravidelného vývozu ZKO – pri stanovištiach zberných nádob.

Upozorňujeme občanov, že pravidelný zber biologicky rozložiteľného odpadu podľa kalendára zberu sa uskutočňuje zatiaľ len na uliciach:  Gerlachovská, Krivánska, Kežmarská ul., Lomnická, Ždiarska.
 


 

Harmonogram „jarného“ vývozu objemného odpadu v meste Levoča

24. 4. 2017 - 28. 4. 2017

 

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 24/2013 oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber objemného odpadu.
Objemným odpadom sa rozumie zložka komunálneho odpadu, ktorá sa svojím rozmerom a hmotnosťou nezmestí do zberných nádob používaných v systéme zberu. Patrí sem starý nábytok, koberce, vane, umývadlá, dvere, radiátory a podobne. Nie komunálny odpad !
Objemný odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Nie na cestu!
V stanovený deň vyvezú pracovníci TS pripravený odpad na Zberný dvor. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba uvedené druhy odpadov. Iné druhy odpadu ako tie, ktoré sa pre svoje rozmery nezmestia do zbernej nádoby používanej v systéme zberu nebudú akceptované a budú ponechané na pôvodnom mieste!

Harmonogram vývozu podľa ulíc

24. 4. 2017 Námestie Majstra Pavla a ulice historického jadra mesta: Košická, Ružová, Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová, Vysoká, G. Hermanna, Mäsiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá, Bottova, Žiacka, Kasárenská, Móricova, Kukučínova, M. Hlaváčka.

25. 4. 2017 Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štúrova, Za sédriou, G. Haina, Krátka, M. R. Štefánika, Pri strelnici, Okružná, Pod vinicou.

26. 4. 2017 Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovocinárska, Kežmarská cesta, Ruskinovská, Levočská Dolina, Závada, Levočské kúpele, Kováčova vila.

27. 4. 2017 Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská ul., Mengusovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnická, Novoveská cesta, Pri podkove, Pri likérke, Železničný riadok, Staničná, Probstnerova cesta.

28. 4. 2017 Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový Dvor, chatové oblasti Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta, lokalita garáží na Sídlisku Západ, Sídlisku Pri prameni, na Ul. Železničný riadok a Za sédriou

- odpad je potrebné vyložiť k zberným miestam

Občania bývajúci na sídliskách (Rozvoj, Pod vinicou - Hrad, Sídlisko pri prameni, Ulica Viktora Greschika, Ulica Jozefa Czauczika, Ulica Jána Francisciho) môžu objemný odpad vyložiť do 6:00 hod. v pondelok (24. 4.2017) a v piatok (28. 4.2017) – v čase pravidelného vývozu ZKO – pri stanovištiach zberných nádob.

 


Technické služby mesta Levoča

Zberný dvor, Kežmarská cesta, 054 01 Levoča
Tel: 053/451 25 88, 0915 300 258, 0903 418 229

Zároveň pripomíname občanom, že okrem termínov uvedených v tomto harmonograme je možné biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad doviezť do areálu Zberného dvora TS v čase:

Pondelok – Piatok 06.00 h – 14.00 h
Sobota 09.00 h – 17.00 h (26.3.- 29.10.)
08.00 h – 16.00 h (1.1.-25.3.; 30.10.-31.12.)

Ďakujeme za pochopenie a zapojenie sa do systému zberu.


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka