Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                           

P O Z V Á N K A

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                    


z v o l á v a m
 

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa  16. augusta 2018 /ŠTVRTOK/ 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

  1. Otvorenie
  2. Nakladanie s majetkom mesta
  3. Investičná akcia - Miestna komunikácia Ruskinovská ulica v Levoči
  4. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča
  5. Rôzne
  6. Záver.

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka