Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Levoča 21.08.2019

 

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


z v o l á v a m

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa  28. augusta 2019 /STREDA/ 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o vybavení petície „Za čistý vzduch v Levoči“
  3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
  4. Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
  5. Zmluva o zriadení vecného bremena
  6. Zmena rozpočtu č. 5
  7. Projektový zámer: Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča
  8. Záver.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka