Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                                 

P O Z V Á N K A
 

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                        

 


z v o l á v a m

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

 

ktoré sa uskutoční dňa 17. júla 2017 /PONDELOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

  1. Otvorenie
  2. Nakladanie s majetkom mesta
  3. Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča
  4. MAS LEV – výška členského príspevku na obdobie rokov 2015-2022
  5. Záver

 

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 

ďalšie dni

Sobota 29.7.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 29.7.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 29.7.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 29.7. - 30.7.
Sophus
Kukučínova 3,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka