Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Levoča a na udelenie Ceny mesta Levoča Vytlačiť
 

  Vážení obyvatelia mesta Levoča,
 

Mesto Levoča oslavuje tento rok 770. výročie prvej písomnej správy. Pri tejto príležitosti primátor mesta Levoča na  slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči v závere roka 2019 verejne ocení tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta. Navrhujúcimi v prípade Ceny mesta Levoča môžete byť aj Vy, obyvatelia mesta. Štatút mesta pritom nevylučuje iniciatívnu funkciu obyvateľov mesta ani v prípade Čestného občianstva mesta Levoča.


V kontexte uvedeného preto na mestskom úrade očakávame do 31. augusta 2019 Vaše návrhy - na udelenie Čestného občianstva mesta Levoča tým, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, a na udelenie Ceny mesta Levoča za
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.


V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť i krátky text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. Zároveň musí obsahovať stručný prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.


Návrhy, z hľadiska plnenia štatútom mesta ustanovených kritérií, posúdi príslušná odborná komisia, prerokuje mestská rada a o udelení verejného uznania rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči.

Návrhy je možné podávať do podateľne MsÚ do 31. 8. 2019, prípadne mailom: mesto@levoca.sk.

 

   Mgr. Dagmar Spišská, sekretariát primátora mesta


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka