Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Označenie ulíc - Ulica za Bergerovcom, Ulica Arborétum - výzva na predkladanie návrhovVytlačiť
 

Číslo: 27750/2018-OaVP-L

 

OZNAČENIE NOVEJ ULICE – VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIPOMIENOK A NÁVRHOV

 

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení novej ulice.


Nová ulica je umiestnená na parcelách číslo C KN 8267/36, C KN 8276/13 a E KN 7109 rovnobežne s ulicou Za sedriou od budovy s orientačným číslom 52 a zahŕňa všetky budovy a pozemky určené na zastavanie v lokalite „IBV Za sedriou“. Umiestnenie novej ulice je znázornené v grafickej prílohe.


Navrhovaný názov novej ulice je

Ulica Arborétum.


Vyzývame obyvateľov mesta a ďalšiu verejnosť na predkladanie pripomienok k navrhovanému názvu a predkladanie vlastných návrhov názvu ulice.


Pripomienky a návrhy možno doručiť do 20. 11. 2018 do 14.00 h v písomnej forme, a to buď:

  • osobne – Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, prvé poschodie – kancelária č. 16 alebo
  • mailom – jarmila.lisonova@levoca alebo
  • poštou – Mesto Levoča, Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. 

 

Levoča 11. 10. 2018

 

 

Grafická príloha

                                                                                         JUDr. Lýdia Budziňáková
                                                                                     zástupkyňa primátora mesta                                                                                                                                       


Vyvesené: 11. 10. 2018
Zvesené:
 Číslo: 27751/2018-OaVP-L

 

OZNAČENIE ULICE – VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIPOMIENOK A NÁVRHOV

 

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení ulice.


Ulica je umiestnená ako spojovacia ulica medzi Novou ulicou a Vysokou ulicou. Umiestnenie ulice je znázornené v grafickej prílohe.

 

Navrhovaný názov ulice je

Ulica Za Bergerovcom.


Vyzývame obyvateľov mesta a ďalšiu verejnosť na predkladanie pripomienok k navrhovanému názvu a predkladanie vlastných návrhov názvu ulice.


Pripomienky a návrhy možno doručiť do 20. 11. 2018 do 14.00 h v písomnej forme, a to buď:

  • osobne – Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, prvé poschodie – kancelária č. 16 alebo
  • mailom – jarmila.lisonova@levoca alebo
  • poštou – Mesto Levoča, Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. 

 


Levoča 11. 10. 2018

 

Grafická príloha

                                                                                         JUDr. Lýdia Budziňáková
                                                                                     zástupkyňa primátora mesta                                                                                                                                       

 

Vyvesené: 11. 10. 2018
Zvesené:


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka