Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

HOVOR SO SVOJÍM MESTOMVytlačiť
 

 

Pozývame na diskusné fórum, ktorého zámerom bude predo­všetkým porozprávať sa
o každo­denných problémoch tamojších obyvateľov a ich možných rieše­niach.

 

Vydávame sa na cestu k ob­čanom, aby sme ich informovali o dôležitých veciach z pohľadu ďal­šieho rozvoja mesta. Chceme, aby dostali informácie priamo z prvej ruky a my sme na druhej strane mali možnosť získať bezprostred­nú spätnú väzbu. Toto je jeden zo spôsobov participácie občanov na riadení mesta. Stretnutia sa zúčas­tnia: Lýdia Budziňáková -zástupky­ňa primátora mesta Levoča, Lucia Babejová - prednosta Mestského úradu v Levoči, Martin Drahomirec­ký – vedúci oddelenia majetkového, Alžbeta Pitoráková – vedúca oddele­nia investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, Ján Novák - náčelník MsP, Branislav Minďaš - riaditeľ TS ML, Zuzana Ka­menická - riaditeľka MsKS.

 

HOVOR SO SVOJÍM MESTOM

 

7. marca 2018 /streda/ o 16.00 h

v budove Lesy mesta Levoča, Levočská Dolina

 

14. marca 2018 /streda/ o 16.00 h

v telocvični Základnej školy, Nám. Š. Kluberta 10, Levoča

 

21. marca 2018 /streda/ o 16.00 h

v jedálni Základnej školy, Gašpara Haina 37

 

11. apríla 2018 /streda/ o 16.00 h

v jedálni Základnej školy, Francisciho 11


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka