Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Informácia o výberovom konaní na miesto riaditeľa MsKSVytlačiť
 

Ako prebehlo výberové konanie na post riaditeľa MsKS a čo bude nasledovať?

Miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča bolo voľné od 1. septembra 2016. Obsadenie takej funkcie ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca  upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové konanie upravené týmto zákonom sa na obsadenie postu riaditeľa MsKS  nevzťahuje.

Nového riaditeľa MsKS vymenúva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo bez návrhu primátora mesta konať v tomto prípade nemôže. Primátor Levoče, s cieľom získať podklad pre svoj návrh pre mestské zastupiteľstvo, vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa MsKS 16. septembra 2016. Rozhodol sa pritom dobrovoľne pre analogický postup podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové konanie sa uskutočnilo 15. novembra 2016. Priebeh a výsledok výberového konania je zaznamenaný v zápisnici a kritéria, ktoré hodnotili členovia výberovej komisie, zachytáva hodnotiaca tabuľka. Predseda výberovej komisie oznámil primátorovi mesta poradie kandidátov, ktoré vyplynulo z posúdenia hodnotiacej komisie.

Víťazkou výberového konania sa stala JUDr. Zuzana Kamenická, a keďže sa primátor mesta rozhodol rešpektovať poradie určené komisiou, poveril ju dočasne výkonom funkcie riaditeľa MsKS. Dočasne znamená na dobu šiestich mesiacov, resp. do obsadenia pozície po vymenovaní mestským zastupiteľstvom. Prípadný návrh na vymenovanie JUDr. Zuzany Kamenickej do funkcie riaditeľa MsKS primátor predloží mestskému zastupiteľstvu po zhodnotení jej dočasného pôsobenia vo funkcii.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka