Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Aký bol rok 2016? Bilancujeme s primátorom mesta Milanom Majerským Vytlačiť
 

 

Veža Baziliky sv. Jakuba otvorená pre verejnosť, LIMKA v novom šate, opravované cesty a chodníky, rekonštrukcie historických pamiatok, mnohé kultúrne podujatia – aj o tom bol rok 2016 v Levoči. Prinášame vám rozhovor s primátorom mesta Milanom Majerským o tom, čo sa podarilo, ale aj o ďalších výzvach v rozvoji mesta.


Pripravila: VLADIMÍRA NOVOTNÁ ČAJOVÁ, Foto: KAMIL TOMČOFČÍKVedeli by ste v niekoľkých vetách zhrnúť rok 2016? Aký bol?
Rok 2016 bol finančne i organizačne náročný. Náročné bolo tiež posunúť sa dopredu. Stanovil som si úlohu, zoskupiť tím ľudí, ktorí môžu urobiť naše mesto krajším. Preto hneď v úvode musím poďakovať zames-tnancom mestského úradu, Technických služieb mesta Levoča, mestskej polícii, Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča. Opomenúť nemôžem zamestnancom všetkých škôl a mestských inštitúcií, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa Levoča posunula o čosi dopredu. Stálo to veľké úsilie a námahu, no keď to človek robí s nadšením a pozitívnym pohľadom, všetko ide ľahšie. Rok 2016 bol skutočne náročný na investičné akcie, na kultúrne podujatia, i na akcie, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu.
Limka vychádza v tomto roku v novom šate, s novou redakčnou radou. Snažíme sa komunikovať s ľuďmi tak, aby sme mali viac priestoru pre články. Máme väčší rozsah, viac priestoru na zaujímavé príspevky o dianí v Levoči, ale aj na rozhovory s významnými levočskými osobnosťami.

Občanov zaujíma niekoľko základných informácií o dianí v meste. K najzákladnejším bezpochyby patrí to, ako vedenie hospodári s verejnými financiami. Pred rokom sme sa v bilančnom rozhovore rozprávali aj o dlhu, ktoré mesto zdedilo. V akom stave sú financie teraz?
Už sa nezaoberám tým, čo bolo, mojím cieľom je, aby sme sa pozerali dopredu, aby sme si stanovovali jasné ciele a pracovali na rozvoji mesta. Vytvorili sme funkčný finančný systém, v ktorom sú úvery a pôžičky splácané načas. Nie je dobré, keď sa splácajú iba úroky, čo sa dialo v minulosti. Disciplinovane sme teda pristúpili k tomu, aby sa riadne splácali aj úroky, aj istina, teda dlžná suma.

Zamerajme sa teda na investičné akcie, čo a za koľko sa podarilo vybudovať?
V roku 2016 sme preinvestovali viac ako 1 500 000 eur, čo je nemalé číslo a z to-ho približne 1 110 000 eur pochádzalo z cudzích zdrojov. Pridal by som tiež číslo 144 000 eur, ktoré sme získali na sociálne služby, na opatrovateľskú starostlivosť, aby sme mohli skvalitniť službu pre našich seniorov. Po rade rokovaní so zástupcami Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Levoča a vedením vyššieho územného celku sme za 300 000 eur z cudzích zdrojov opravili časť cesty na Mariánsku horu. V budúcom roku bude investícia rozšírená o ďalších pol milióna eur a v horizonte troch rokov by mala byť cesta na Mariánsku horu kompletne opravená v celkovej investícii  1 300 000 eur. Dotáciu na túto rekonštrukciu sme teda získali z Prešovského samosprávneho kraja. Na Mariánsku horu k nám chodí putovať čoraz viac Slovákov i veriacich zo zahraničia, ktorí vyžadujú istý komfort a snažíme sa tak prispieť k rozvoju pútnického turizmu. Spoločne sme s VÚC i farským úradom vstúpili aj do ďalšieho projektu s náz-vom Svetli z východu. Uspeli sme a do rozvoja Mariánskej hory potečú ďalšie financie. Ide o finančné prostriedky vo výške 250 000 eur, ktoré budú preinvestované v priebehu budúceho roka.

Levoča je však sídlom dvoch bazilík a keďže sa už od roku 2015 pripravujete na budúcoročné oslavy 500. výročia ukončenia diela Majstra Pavla v Levoči, do akej miery ste pracovali aj na oprave Baziliky sv. Jakuba?
Bazilika sv. Jakuba potrebuje, aby sme ju zrekonštruovali čo najskôr. Chcem, aby do konca volebného obdobia  bola bazilika opravená, aj preto práce Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča postupujú veľmi rýchlo. Preinvestovali sme už viac ako 700 000 eur. Dôležité je však vnímať Námestie Majstra Pavla, kde je bazilika v širšom kontexte. V centrálnom námestí opravujeme Evanjelický kostol, ktorý je v správe Evanjelickej cirkvi. Obnovili sme historickú radnicu, pred ktorou je opravená klietka hanby a v týchto dňoch prebiehajú opravy na budove mestského úradu, teda bývalej vážnice. Budova mestského úradu bola v havarijnom stave, a preto si vyžadovala opravu. Mojím cieľom je, aby bola celá centrálna časť námestia opravená, menovite mestský úrad, Bazilika sv. Jakuba, radnica a Evanjelický kostol. Na dobrej ceste je aj plánovaná oprava fontány.

Niekoľko opráv zaznamenali aj levočské školy, pribudlo i jedno multifunkčné ihrisko...
Považujem za veľmi dôležité, aby sme neustále zlepšovali kvalitu života zames-tnancov škôl, ako aj ich žiakov a študentov. V tomto roku sme preto opravovali Materskú školu na Francisciho ulici, aj s prepojovacou chodbou, ústredné vykurovacie zariadenie v Materskej škole v mestskej časti Levočské Lúky a ústredné vykurovacie zariadenie a sociálne zariadenia na Základnej škole, Gašpara Haina. Z cudzích zdrojov bola v mesiacoch august – september financovaná výstavba nového multifunk-čného ihriska v areáli Gymnázia sv. Františka Assiského a slúži aj Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej i Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta. Prispela nám Slovenská sporiteľňa, ostatné sme ušetrili, či nasporili. Teším sa, že multifunkčné ihriská okrem tejto školy majú tiež všetky základné školy v meste.

Najmä na Sídlisku Západ, ale aj v iných častiach mesta došlo k oprave chodníkov. Bola to rozsiahla rekonštrukcia?
Počas tohto roka sa nám podarilo opraviť historicky najviac ciest a chodníkov, je to jedna z najväčších akcií. Uvedomujem si, že to nie je výnimočná aktivita, ale povinnosť, lebo každý občan potrebuje pred domom kvalitnú cestu a chodník, rovnako tak verejné osvetlenie. Urobili sme v tejto oblasti kus dobrej roboty, keďže rozsah opravených chodníkov predstavuje 21-tisíc metrov štvorcových. Je to plocha niekoľkých futbalových ihrísk a nám sa to podarilo v jednom roku.
Spomenul by som aj opravu podchodu pod Probstnerovou cestou pri Košickej bráne, ktorý teraz poskytuje jednoduchší a bezpečnejší presun pre nevidiacich zo školy, ale aj pre širokú verejnosť a turistov.
Napredovali aj Technické služby mesta Levoča. Nová technika – plošina a úžitkové motorové vozidlá, pomáhajú pri skvalitnení života v meste. Určite si ľudia všimli, že máme zmenený parkovací systém na námestí. Zainvestovali sme, no vybrali sme si cestu vlastnej správy a organizácie, o parkovanie sa teda starajú technické služby, ktoré to všetko zvládajú. Automaty ľudom slúžia a mnohí využívajú aj SMS parking. Vzrástla tým úroveň parkovania v našom meste.

 


Každoročne sa potykáte s problémom s rozpadávajúcimi sa hradbami. Čo je toho príčinou?
Hradby sú veľkou boľačkou nášho mesta, lebo sú ničené počasím. Tradične nám po zime spadne časť hradieb, ktorú musíme opraviť. Hradby však devastujú aj vandali. Isté skupiny mladých ľudí trávia voľný čas za hradbami, rozoberajú ich a pieskovce odhadzujú. Prosím preto každého uvedomelého občana, aby upozornil týchto ľudí, aby sme si naše bohatstvo chránili. Levoča je spoločná a hradby v takom rozsahu nemá žiadne mesto na Slovensku. Je to veľká finančná záťaž a neteší ma, že vynakladáme toľké finančné prostriedky na opravu toho, na čo netreba. Tieto peniaze môžeme vynaložiť do rozvoja mesta v iných oblastiach.

Mestá, ako Levoča, s bohatou históriou, kultúrnym a prírodným bohatstvom značnú časť financií získajú aj z cestovného ruchu. Investovali ste aj v tejto oblasti?
Cestovný ruch je jedným z hlavných segmentov pri rozvoji nášho mesta. Najmä, ale nielen počas leta navštevuje Levoču čoraz viac turistov, preto sa potrebujeme prispôsobovať aj ich potrebám a vychádzať im v ústrety. Preto som rád, že sa podarilo presadiť to, čo som si zaumienil a budova historickej radnice slúži po stránke cestovného ruchu na rozvoj mesta. Oceňujem nápad a aktivitu Levočského kreatívneho spolku, ktorého členovia si časť radnice prenajali a je vidieť, že si Jarmok pod radnicou našiel svoje miesto a funguje na vysokej úrovni.
Pri tejto otázke musím opäť spomenúť parkovacie automaty, ktoré pomáhajú pri rozvoji cestovného ruchu. Zjednodušilo sa parkovanie pre domácich aj turistov, získavame prehľad o tom, odkiaľ k nám turisti cestujú a v akom meradle. Pomáha nám to pri budovaní koncepcie vývoja v oblasti cestovného ruchu. Veľmi mi záležalo na tom, aby si verejnosť mohla vychutnať výhľad z veže Baziliky sv. Jakuba. Počas tejto letnej sezóny sme ju skúšobne otvorili a navštívilo ju neuveriteľných 6500 ľudí. Turisti majú o návštevu veže obrovský záujem.

Nezabudnime ani na obľúbenú atrakciu, na klietku hanby...
Klietku hanby sme otvorili pre verejnosť už druhú sezónu. Ľudia sa v nej veľmi radi fotia, dokonca tam na fotenie stoja rady. V tomto roku ju opravili v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri Levoča a v novom šate slúži svojmu účelu. Určite, to nie je všetko, čo môžeme urobiť pre rozvoj cestovného ruchu, je to však slušný začiatok a chcem, aby sme v nastolenom trende pokračovali. Uvažujem o rozšírení služieb pre návštevníkov mesta, mal by to byť rad opatrení, ktoré skvalitnia ich pobyt v Levoči. Rokujeme s poskytovateľmi služieb a ak rokovania dopadnú dobre, určite prezradím viac a ľudia nájdu ďalšiu z atrakcií v Levoči už v budúcom roku.

Levoču opäť navštívili aj mnohé významné osobnosti. Ktoré na vás zapôsobili najviac?
Všetky návštevy boli vzácne. Vieme, že Levoču navštevuje čoraz viac ľudí, ktorí chcú vidieť naše mesto, je pre nich atraktívne svojou históriou a historickými pamiatkami. Tento rok Levoču navštívila napríklad generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, viacerí veľvyslanci - dokonca britský veľvyslanec tu pricestoval dvakrát, nielen pre prehliadku baziliky, ale aj na osobný rozhovor. Pre nás je dôležité, aby sme pre tých, ktorí prídu a navštívia naše mesto, vytvorili určitý komfort a skvalitňovali služby. Verím, že sa nám to v ďalších rokoch podarí vylepšovať.

Mesto pripravilo počas roka aj niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré by ste vyzdvihli?
Kultúrne podujatia sú dôležité, aby propagovali Levoču nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významné podujatia, ktoré boli  napríklad v televízii je určite júlová púť na  Mariánsku horu, ale aj koncertný program Večer ľudí dobrej vôle. Nechýbal samozrejme Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, ktorého súčasťou je obľúbená Tajomná Levoča. Záleží nám na tom, aby sme sa zlepšovali rok čo rok. Chcem však, aby sme sa najmä Levočanom približovali aj mimo letnej turistickej sezóny, zorganizovali sme preto fašiangové a vianočné podujatia. Pripravený je vianočný trh aj detský Silvester v parku na námestí, ktorý sa uskutoční 31. decembra podvečer. Deťom budeme podávať primátorský punč. Budem veľmi rád, ak sa stretnem s malými Levočanmi aj tento rok v hojnom počte. Pripravený je detský ohňostroj aj kultúrny program.

Čo očakávate od roka 2017? Na čo sa pripravujete?
Voči ľuďom mám ešte veľký záväzok, pevne verím, že sa nám ho podarí naplniť. Hnedá priemyselná zóna potrebuje investorov, ktorí zamestnajú ľudí, aby nemuseli cestovať za prácou mimo mesta alebo byť evidovaní na úradoch práce. A druhým záväzkom je rekonštrukcia mesta – jej ďalšia etapa. To sú výzvy do najbližších mesiacov. Intenzívne pracujem na tom, aby sme ciele postupne naplnili.


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka