Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Napísali o LevočiVytlačiť
 


 
 

Pocta Majstrovi PavloviVytlačiť
 

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_1.jpg

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_2.jpg


 
 

Ďalší investor v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči - vzniknúť má 120 pracovných miest Vytlačiť
 

Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske s.r.o. na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Vzniknúť by tu malo najmenej 120 pracovných miest v prvej fáze.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13. júna 2017 v Levoči schválili poslanci uzatvorenie zmlúv o spolupráci a vstupe nového investora do Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh. Spoločnosť Helske s.r.o., ktorá sa zameriava na výrobu unikátneho stavebného materiálu s použitím nanotechnológie, plánuje v Levoči vybudovať závod pozostávajúci z dvoch výrobných hál a jednej administratívnej haly so súhrnnou podlahovou plochou 10 042 m2. Pätnásť prítomných poslancov jednohlasne schválilo na zastupiteľstve investičnú dohodu s investorom, nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

helske.jpgVyjadrenie investora: Prevádzka bude vybavená modernou stavebno-technologickou výrobnou technológiou, obslužnými, skladovacími a distribučnými kapacitami a vybavenosťou a súvisiacim sociálnym a technickým zázemím pre budúcich pracovníkov. Investor sa zameria na vysoko inovatívnu produkciu priemyselných omietok, povlakov a povrchov na báze biokompozitov s nanoštruktúrovanými zmesami pre nanášanie jednak na stavebné konštrukcie, objekty a systémy v stavebnej činnosti zhotoviteľov stavebných diel a budov, vyrábať však plánuje aj nanoštruktúrne zmesi pre nanášanie na telesá a prvky vykurovacích, vzduchotechnických, chladiacich a rekuperačných jednotiek a rozvodov v technických obslužných systémoch budov a hál.

V Levoči by tak malo vzniknúť najmenej 120 pracovných miest. „To, že sa nám podarilo dohodnúť s firmou Helske s.r.o. považujem za veľké pozitívum. Je to spoločnosť, ktorá šetrí ľuďom energiu a životné prostredie. Okrem toho, si musíme bezvýhradne plniť záväzky, ktoré máme voči Hnedej priemyselnej zóne, potrebujeme do regiónu lákať kvalitných investorov a vytvárať pre ľudí, tu doma, stále viac atraktívnych pracovných miest. Aktuálne v tejto zóne prebieha archeologický výskum,“ povedal primátor mesta Milan Majerský.

Investor sa zaviazal vybudovať závod v Levoči do konca roka 2018.


Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Aj sestry našej nemocnice pozná celé SlovenskoVytlačiť
 

Každoročne sestry oslavujú svoj sviatok Medzinárodný deň sestier (12.5.) a pri tejto príležitosti Slovenska komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje svojim členkám ocenenie „Biele srdce“.

Jednou z ocenených bola aj sestrička Valéria Toporcerová, ktorá získala prestížne ocenenie „Biele srdce“ na republikovej úrovni v kategórii sestra v praxi.

Nominovaná bola za dlhoročnú obetavú prácu sestry v diabetologickej ambulancii, ochotnú zavádzať nové liečebné metódy a postupy v diabetológii do praxe, za jej trpezlivosť, komplexný prístup v oblasti prevencie, životosprávy, ošetrovania a hlavne vzdelávania pacientov s diabetom a poruchami látkovej premeny a výživy.

Práca s diabetikmi jej prináša radosť, uspokojenie a možnosť odovzdať pacientom svoje skúsenosti a vedomosti. S diabetikmi je v neustálom kontakte, je pre nich oporou kedykoľvek ju potrebujú.

Pomáha pacientom prekonávať počiatočný stres a vyrovnať sa s ochorením a v neskorších fázach diabetu im pomáha zvládať stres, spojený s výskytom získaných chronických komplikácií.

Sestrička Valika si ocenenie zaslúži za jej ľudský, tolerantný, trpezlivý prístup a zanietenosť vykonávať povolanie sestry a pomáhať pacientom.

Ďalšou ocenenou sestrou na regionálnej úrovni v kategórii sestra v praxi bola Bc. Mária Rabčanová, ktorá pracuje na otorinolaryngologickej ambulancii v našej nemocnici.

Ocenenie získala za jej odbornosť, pracovné nasadenie, kreativitu a ľudský prístup k pacientovi. Ako jediná sestra v okrese vykonáva okrem činnosti ambulantnej sestry aj špeciálne audiometrické vyšetrenia sluchu a skríning sluchu u novorodencov. Mária je skúsená sestra, pozná špecifiká, ktoré si vyžadujú tieto vyšetrenia, ovláda komunikáciu s dospelým, ale i detským pacientom, pretože od toho je závislý priebeh celého vyšetrenia.lekarky.jpgV nemocnici pracuje veľa sestier, ktoré by si toto ocenenie zaslúžili, a preto chceme všetkým sestrám levočskej nemocnice poďakovať za ich obetavú, zodpovednú prácu v prospech pacientov.


PhDr. Beáta Ružbacká, MPH
námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť


 
 

Súťaž NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a Primátor/Starosta Slovenska 2017Vytlačiť
 

Portál SLOVAKREGION.SK – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom. Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie... Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov.

 


 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči.

 

Pravidlá súťaže:

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2017 a NAJ obec Slovenska 2017.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje.

2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas.

Zaciatok-sutazi--NAJ-mesto.png

Výsledky budú zverejnené 06.11.2017 o 12:00 hod.

 


Súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 2017

Už siedmym rokom portál SLOVAKREGION.SK prináša doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu Slovenska. VI. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2017 a Starosta Slovenska 2017.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec.

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Zaciatok-sutazi--NAJ-mesto (1).png

Výsledky budú zverejnené 06.11.2017 o 12:00 hod.

 Viac TU

 


 
 

Nový ultrazvukový prístroj skvalitní urologické oddelenie levočskej nemocniceVytlačiť
 


 
 

Stanovisko mesta k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a PlantážVytlačiť
 


 
 

Aký bol rok 2016? Bilancujeme s primátorom mesta Milanom Majerským Vytlačiť
 

 

Veža Baziliky sv. Jakuba otvorená pre verejnosť, LIMKA v novom šate, opravované cesty a chodníky, rekonštrukcie historických pamiatok, mnohé kultúrne podujatia – aj o tom bol rok 2016 v Levoči. Prinášame vám rozhovor s primátorom mesta Milanom Majerským o tom, čo sa podarilo, ale aj o ďalších výzvach v rozvoji mesta.


Pripravila: VLADIMÍRA NOVOTNÁ ČAJOVÁ, Foto: KAMIL TOMČOFČÍKVedeli by ste v niekoľkých vetách zhrnúť rok 2016? Aký bol?
Rok 2016 bol finančne i organizačne náročný. Náročné bolo tiež posunúť sa dopredu. Stanovil som si úlohu, zoskupiť tím ľudí, ktorí môžu urobiť naše mesto krajším. Preto hneď v úvode musím poďakovať zames-tnancom mestského úradu, Technických služieb mesta Levoča, mestskej polícii, Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča. Opomenúť nemôžem zamestnancom všetkých škôl a mestských inštitúcií, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa Levoča posunula o čosi dopredu. Stálo to veľké úsilie a námahu, no keď to človek robí s nadšením a pozitívnym pohľadom, všetko ide ľahšie. Rok 2016 bol skutočne náročný na investičné akcie, na kultúrne podujatia, i na akcie, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu.
Limka vychádza v tomto roku v novom šate, s novou redakčnou radou. Snažíme sa komunikovať s ľuďmi tak, aby sme mali viac priestoru pre články. Máme väčší rozsah, viac priestoru na zaujímavé príspevky o dianí v Levoči, ale aj na rozhovory s významnými levočskými osobnosťami.

Občanov zaujíma niekoľko základných informácií o dianí v meste. K najzákladnejším bezpochyby patrí to, ako vedenie hospodári s verejnými financiami. Pred rokom sme sa v bilančnom rozhovore rozprávali aj o dlhu, ktoré mesto zdedilo. V akom stave sú financie teraz?
Už sa nezaoberám tým, čo bolo, mojím cieľom je, aby sme sa pozerali dopredu, aby sme si stanovovali jasné ciele a pracovali na rozvoji mesta. Vytvorili sme funkčný finančný systém, v ktorom sú úvery a pôžičky splácané načas. Nie je dobré, keď sa splácajú iba úroky, čo sa dialo v minulosti. Disciplinovane sme teda pristúpili k tomu, aby sa riadne splácali aj úroky, aj istina, teda dlžná suma.

Zamerajme sa teda na investičné akcie, čo a za koľko sa podarilo vybudovať?
V roku 2016 sme preinvestovali viac ako 1 500 000 eur, čo je nemalé číslo a z to-ho približne 1 110 000 eur pochádzalo z cudzích zdrojov. Pridal by som tiež číslo 144 000 eur, ktoré sme získali na sociálne služby, na opatrovateľskú starostlivosť, aby sme mohli skvalitniť službu pre našich seniorov. Po rade rokovaní so zástupcami Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Levoča a vedením vyššieho územného celku sme za 300 000 eur z cudzích zdrojov opravili časť cesty na Mariánsku horu. V budúcom roku bude investícia rozšírená o ďalších pol milióna eur a v horizonte troch rokov by mala byť cesta na Mariánsku horu kompletne opravená v celkovej investícii  1 300 000 eur. Dotáciu na túto rekonštrukciu sme teda získali z Prešovského samosprávneho kraja. Na Mariánsku horu k nám chodí putovať čoraz viac Slovákov i veriacich zo zahraničia, ktorí vyžadujú istý komfort a snažíme sa tak prispieť k rozvoju pútnického turizmu. Spoločne sme s VÚC i farským úradom vstúpili aj do ďalšieho projektu s náz-vom Svetli z východu. Uspeli sme a do rozvoja Mariánskej hory potečú ďalšie financie. Ide o finančné prostriedky vo výške 250 000 eur, ktoré budú preinvestované v priebehu budúceho roka.

Levoča je však sídlom dvoch bazilík a keďže sa už od roku 2015 pripravujete na budúcoročné oslavy 500. výročia ukončenia diela Majstra Pavla v Levoči, do akej miery ste pracovali aj na oprave Baziliky sv. Jakuba?
Bazilika sv. Jakuba potrebuje, aby sme ju zrekonštruovali čo najskôr. Chcem, aby do konca volebného obdobia  bola bazilika opravená, aj preto práce Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča postupujú veľmi rýchlo. Preinvestovali sme už viac ako 700 000 eur. Dôležité je však vnímať Námestie Majstra Pavla, kde je bazilika v širšom kontexte. V centrálnom námestí opravujeme Evanjelický kostol, ktorý je v správe Evanjelickej cirkvi. Obnovili sme historickú radnicu, pred ktorou je opravená klietka hanby a v týchto dňoch prebiehajú opravy na budove mestského úradu, teda bývalej vážnice. Budova mestského úradu bola v havarijnom stave, a preto si vyžadovala opravu. Mojím cieľom je, aby bola celá centrálna časť námestia opravená, menovite mestský úrad, Bazilika sv. Jakuba, radnica a Evanjelický kostol. Na dobrej ceste je aj plánovaná oprava fontány.

Niekoľko opráv zaznamenali aj levočské školy, pribudlo i jedno multifunkčné ihrisko...
Považujem za veľmi dôležité, aby sme neustále zlepšovali kvalitu života zames-tnancov škôl, ako aj ich žiakov a študentov. V tomto roku sme preto opravovali Materskú školu na Francisciho ulici, aj s prepojovacou chodbou, ústredné vykurovacie zariadenie v Materskej škole v mestskej časti Levočské Lúky a ústredné vykurovacie zariadenie a sociálne zariadenia na Základnej škole, Gašpara Haina. Z cudzích zdrojov bola v mesiacoch august – september financovaná výstavba nového multifunk-čného ihriska v areáli Gymnázia sv. Františka Assiského a slúži aj Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej i Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta. Prispela nám Slovenská sporiteľňa, ostatné sme ušetrili, či nasporili. Teším sa, že multifunkčné ihriská okrem tejto školy majú tiež všetky základné školy v meste.

Najmä na Sídlisku Západ, ale aj v iných častiach mesta došlo k oprave chodníkov. Bola to rozsiahla rekonštrukcia?
Počas tohto roka sa nám podarilo opraviť historicky najviac ciest a chodníkov, je to jedna z najväčších akcií. Uvedomujem si, že to nie je výnimočná aktivita, ale povinnosť, lebo každý občan potrebuje pred domom kvalitnú cestu a chodník, rovnako tak verejné osvetlenie. Urobili sme v tejto oblasti kus dobrej roboty, keďže rozsah opravených chodníkov predstavuje 21-tisíc metrov štvorcových. Je to plocha niekoľkých futbalových ihrísk a nám sa to podarilo v jednom roku.
Spomenul by som aj opravu podchodu pod Probstnerovou cestou pri Košickej bráne, ktorý teraz poskytuje jednoduchší a bezpečnejší presun pre nevidiacich zo školy, ale aj pre širokú verejnosť a turistov.
Napredovali aj Technické služby mesta Levoča. Nová technika – plošina a úžitkové motorové vozidlá, pomáhajú pri skvalitnení života v meste. Určite si ľudia všimli, že máme zmenený parkovací systém na námestí. Zainvestovali sme, no vybrali sme si cestu vlastnej správy a organizácie, o parkovanie sa teda starajú technické služby, ktoré to všetko zvládajú. Automaty ľudom slúžia a mnohí využívajú aj SMS parking. Vzrástla tým úroveň parkovania v našom meste.

 


Každoročne sa potykáte s problémom s rozpadávajúcimi sa hradbami. Čo je toho príčinou?
Hradby sú veľkou boľačkou nášho mesta, lebo sú ničené počasím. Tradične nám po zime spadne časť hradieb, ktorú musíme opraviť. Hradby však devastujú aj vandali. Isté skupiny mladých ľudí trávia voľný čas za hradbami, rozoberajú ich a pieskovce odhadzujú. Prosím preto každého uvedomelého občana, aby upozornil týchto ľudí, aby sme si naše bohatstvo chránili. Levoča je spoločná a hradby v takom rozsahu nemá žiadne mesto na Slovensku. Je to veľká finančná záťaž a neteší ma, že vynakladáme toľké finančné prostriedky na opravu toho, na čo netreba. Tieto peniaze môžeme vynaložiť do rozvoja mesta v iných oblastiach.

Mestá, ako Levoča, s bohatou históriou, kultúrnym a prírodným bohatstvom značnú časť financií získajú aj z cestovného ruchu. Investovali ste aj v tejto oblasti?
Cestovný ruch je jedným z hlavných segmentov pri rozvoji nášho mesta. Najmä, ale nielen počas leta navštevuje Levoču čoraz viac turistov, preto sa potrebujeme prispôsobovať aj ich potrebám a vychádzať im v ústrety. Preto som rád, že sa podarilo presadiť to, čo som si zaumienil a budova historickej radnice slúži po stránke cestovného ruchu na rozvoj mesta. Oceňujem nápad a aktivitu Levočského kreatívneho spolku, ktorého členovia si časť radnice prenajali a je vidieť, že si Jarmok pod radnicou našiel svoje miesto a funguje na vysokej úrovni.
Pri tejto otázke musím opäť spomenúť parkovacie automaty, ktoré pomáhajú pri rozvoji cestovného ruchu. Zjednodušilo sa parkovanie pre domácich aj turistov, získavame prehľad o tom, odkiaľ k nám turisti cestujú a v akom meradle. Pomáha nám to pri budovaní koncepcie vývoja v oblasti cestovného ruchu. Veľmi mi záležalo na tom, aby si verejnosť mohla vychutnať výhľad z veže Baziliky sv. Jakuba. Počas tejto letnej sezóny sme ju skúšobne otvorili a navštívilo ju neuveriteľných 6500 ľudí. Turisti majú o návštevu veže obrovský záujem.

Nezabudnime ani na obľúbenú atrakciu, na klietku hanby...
Klietku hanby sme otvorili pre verejnosť už druhú sezónu. Ľudia sa v nej veľmi radi fotia, dokonca tam na fotenie stoja rady. V tomto roku ju opravili v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri Levoča a v novom šate slúži svojmu účelu. Určite, to nie je všetko, čo môžeme urobiť pre rozvoj cestovného ruchu, je to však slušný začiatok a chcem, aby sme v nastolenom trende pokračovali. Uvažujem o rozšírení služieb pre návštevníkov mesta, mal by to byť rad opatrení, ktoré skvalitnia ich pobyt v Levoči. Rokujeme s poskytovateľmi služieb a ak rokovania dopadnú dobre, určite prezradím viac a ľudia nájdu ďalšiu z atrakcií v Levoči už v budúcom roku.

Levoču opäť navštívili aj mnohé významné osobnosti. Ktoré na vás zapôsobili najviac?
Všetky návštevy boli vzácne. Vieme, že Levoču navštevuje čoraz viac ľudí, ktorí chcú vidieť naše mesto, je pre nich atraktívne svojou históriou a historickými pamiatkami. Tento rok Levoču navštívila napríklad generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, viacerí veľvyslanci - dokonca britský veľvyslanec tu pricestoval dvakrát, nielen pre prehliadku baziliky, ale aj na osobný rozhovor. Pre nás je dôležité, aby sme pre tých, ktorí prídu a navštívia naše mesto, vytvorili určitý komfort a skvalitňovali služby. Verím, že sa nám to v ďalších rokoch podarí vylepšovať.

Mesto pripravilo počas roka aj niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré by ste vyzdvihli?
Kultúrne podujatia sú dôležité, aby propagovali Levoču nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významné podujatia, ktoré boli  napríklad v televízii je určite júlová púť na  Mariánsku horu, ale aj koncertný program Večer ľudí dobrej vôle. Nechýbal samozrejme Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, ktorého súčasťou je obľúbená Tajomná Levoča. Záleží nám na tom, aby sme sa zlepšovali rok čo rok. Chcem však, aby sme sa najmä Levočanom približovali aj mimo letnej turistickej sezóny, zorganizovali sme preto fašiangové a vianočné podujatia. Pripravený je vianočný trh aj detský Silvester v parku na námestí, ktorý sa uskutoční 31. decembra podvečer. Deťom budeme podávať primátorský punč. Budem veľmi rád, ak sa stretnem s malými Levočanmi aj tento rok v hojnom počte. Pripravený je detský ohňostroj aj kultúrny program.

Čo očakávate od roka 2017? Na čo sa pripravujete?
Voči ľuďom mám ešte veľký záväzok, pevne verím, že sa nám ho podarí naplniť. Hnedá priemyselná zóna potrebuje investorov, ktorí zamestnajú ľudí, aby nemuseli cestovať za prácou mimo mesta alebo byť evidovaní na úradoch práce. A druhým záväzkom je rekonštrukcia mesta – jej ďalšia etapa. To sú výzvy do najbližších mesiacov. Intenzívne pracujem na tom, aby sme ciele postupne naplnili.


 
 

Veľkolepé oslavy 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla v Levoči budú prebiehať celý budúci rokVytlačiť
 

Stredoveký rezbár Majster Pavol preslávil Levoču vo svete ako máloktorý rodák. Uctiť si odkaz, ktorý v jeho diele nachádzame už 500 rokov, je preto prirodzené. Mesto Levoča už v roku 2015 začalo s aktivitami, ktoré by mali predstaviť krásu a výnimočnosť umenia tohto významného rezbára. S ďalšími mestami, kde sa našli diela Majstra Pavla dokonca podpísalo v tomto roku memorandum o vzájomnej spolupráci. Viac sa dozviete z rozhovoru s primátorom mesta Levoča Milanom Majerským.


Kedy začali prípravy na oslavy 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla v Levoči?
S prípravami sme začali už v roku 2015. Oslovili sme Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Generálne riaditeľstvo Slovenskej pošty, aby mohla byť vydaná pamätná poštová známka. Na víťaznom námete sa aktuálne pracuje a vydaná by mala byť v novembri 2017. Ďalej sme oslovili guvernéra Národnej banky Slovenska, aby bola vydaná pamätná minca. Opäť, víťazný námet je už spracovaný a vydajú ju v budúcoročnej edícii. Pracujeme aj na mnohých ďalších aktivitách na oslavu diel tohto významného umelca.


Keďže rezbárske diela Majstra Pavla sa okrem Levoče nachádzajú aj v mnohých ďalších mestách a obciach na Slovensku, rozhodli ste sa odkaz jeho práce rozširovať spoločne.
V Levoči máme zaznamenané dielo najväčšieho charakteru, oltár v Bazilike sv. Jakuba je vďaka svojej výške 18,62 m najvyšší drevený gotický oltár na svete a v meste sme naň hrdí. Áno, jeho dielo má však nadregionálny rozmer, a preto sme oslovili všetkých primátorov a starostov miest a obcí, kde sa práce Majstra Pavla nachádzajú. Celému roku 2017 chceme dať punc osláv 500. výročia dokončenia jeho diela, a preto spoločne zorganizujeme veľa zaujímavých podujatí a sprievodných aktivít. Komunikovať s ľuďmi o tejto téme chceme takisto cez naše informačné portály a sociálne siete tak, aby si zvyšok Slovenska všimol, že Majster Pavol má čo povedať svetu aj v tomto období.


Vo februári 2016 ste teda podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci so všetkými 18 obcami, ktoré majú vo svojom depozitári, kostole, či múzeu dielo Majstra Pavla. Čo je cieľom tejto spolupráce?
Jednoznačným cieľom je, aby si aj v ostatných mestách obyvatelia všimli, že umenie Majstra Pavla, ktoré sa nachádza aj v ich bydlisku je nesmierne vzácne a že jeho vrcholné dielo, a teda hlavný oltár v našej bazilike, oslavuje rovných 500 rokov. Chceme, aby sa aj v ostatných mestách uskutočnili kultúrne podujatia, ktoré budú pripomienkou spomínaných udalostí. Majster Pavol je osobnosťou milénia, a preto si zaslúži väčšiu pozornosť.


V Levoči sa teda meno Majstra Pavla bude v roku 2017 skloňovať veľmi často. Na akých konkrétnych podujatiach?
Vrcholné podujatie, ktoré bude predstavovať pripomenutie pre celé Slovensko bude priamy prenos z Baziliky sv. Jakuba, kde sa bude konať kultúrny recitál, pásmo slova a hudby, ktoré priblíži osobnosť a dielo rezbára. Vystúpia na ňom populárni interpreti, ktorí do istej miery moderným spôsobom spomínaný odkaz sprostredkujú. O deň neskôr, 23. júla, chceme v spolupráci s Farským úradom Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Levoča pripraviť slávnostnú pontifikálnu omšu, ktorá bude takisto odvysielaná v priamom prenose. Organizátorom sprievodných podujatí nebude len mesto Levoča, ale aj ďalšie inštitúcie, či školy, ktoré budú okrem Levoče, či baziliky reprezentovať celý Spiš, kde je veľa hodnotných diel Majstra Pavla.


Existuje alebo sa pripravuje publikácia o Bazilike sv. Jakuba v „novom šate“?
Práve v tomto roku vyšla hodnotná publikácia Bazilika sv. Jakuba v Levoči, ktorú vydal Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi v Levoči. Je to dôkazom toho, že si i vedenie farnosti dáva skutočne záležať, aby sme na budúcoročné oslavy boli pripravení.


Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Levočská nemocnica otvorila zrenovované očné ambulancieVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL,  dnes 23. novembra 2016, slávnostne otvorila kompletne zrenovované očné ambulancie, čakáreň, sociálne zariadenie a zázemie pre personál. V zmodernizovaných ambulanciách je umiestnený aj nový očný koherenčný tomograf, ktorý výrazným spôsobom zvýši kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vďaka investícii v hodnote 75 tisíc EUR sa zveľadí prostredie a zvýši komfort pre pacientov a personál ambulancií.


V rámci kompletnej renovácie ambulancií boli vymenené elektroinštalačné rozvody, rozvody vody, kúrenia, radiátory. Došlo tiež k úprave povrchov stien, podláh, zníženiu stropu,  dispozičnému rozšíreniu čakárne s vybudovaným sociálnym zariadením pre imobilných pacientov a rozšíreniu zázemia pre lekárky a pre personál. Zakúpený bol nový nábytok. „Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre pacientov, ktorých čím ďalej tým viac pribúda, ako aj pre zlepšenie pracovných podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ambulancii,“ uviedol riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška s tým, že celková renovácia trvala viac ako 3  mesiace.


 

Očný koherenčný tomograf (OCT) lekárom poskytne rýchle a adekvátne údaje o zdravotnom stave pacienta, na základe ktorých sa rozhodnú pre najvhodnejšiu liečbu. „Vyšetrenie na OCT prístroji je bezbolestné a trvá pár minút.  Infračervené svetlo scanuje jednotlivé vrstvy sietnice a nervových vláken zrakového nervu, čo nám umožní  skvalitniť diagnostiku ochorení sietnice a zrakového nervu. Vďaka výbornej optike a softvérovému vybaveniu nám prístroj vypracuje analýzy a grafické zobrazenie výsledkov,“ vysvetľuje lekárka očnej ambulancie MUDr. MUDr. Nataša Počubayová.


 


Dve očné ambulancie, ktoré budú prevádzkované v modernizovaných priestoroch 5 dní do týždňa, ponúkajú v Levoči vysoko kvalifikovanú starostlivosť a zaisťujú pre pacientov komplexnú diagnostickú, preventívnu liečbu ochorenia očí. „Vyšetrenie na OCT  možno použiť vo všetkých odboroch oftalmológie. Nezaobídeme sa bez neho pri diagnostike a liečbe zeleného zákalu, ochoreniach makuly – t.j. miesta ostrého videnia. Zvyšujúci sa počet diabetikov s diabetickou retinopathiou vyžaduje taktiež  vyšetrenie  makuly i iných miest sietnice oct prístrojom. Je možné urobiť fotografickú dokumentáciu očného pozadia i predného segmentu oka a nález v počítači archivovať,“ uviedla lekárka očnej ambulancie MUDr. Mária Repaská.


Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. „Po modernizácii ambulancie, bude vyšetrenie na OTC prístroji dostupnejšie pacientom všetkých vekových kategórií, ktorí už nebudú musieť cestovať do okolitých miest,“ uzavrel riaditeľ.

 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk


 
 
Položky 71-80 z 106


Deutch version
English version
Úvodná stránka