Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnicVytlačiť
 

Projektový zámer:  Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

Mesto Levoča je úspešným žiadateľom projektového zámeru „Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-ŽSK - prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017.

Dňa 19.4.2018 zástupkyňa primátora mesta Levoča  JUDr. Lýdia Budziňáková a Mgr. Jacek Lelek, primátor mesta Starý Sacz v kancelárii Zwiazku Euroregiónu Tatry so sídlom v Novom Targu podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre tento spoločný projekt .

  Predkladateľom a lídrom projekt je Gmina Starý Sacz. Mesto Levoča je partnerom projektu.

Aktivity schváleného projektového  zámeru mesta Levoča: riešenie interiéru prízemia Baziliky sv. Jakuba tak, aby pamiatková podstata priestoru ostala v čo najväčšej miere zachovaná, respektíve bola čo najviac reprezentovaná. Miestnosť bude rozdelená na dva samostatné celky a to predelením sklenou stenou dverami, kde vznikne vstupná časť – stretávacia a informačná kancelária. Vo vstupnej časti sú navrhované lavice na sedenie, konferenčný stolík, informačný kiosk. Priestor bude definovaný ako oddychová zóna pre návštevníkov s možnosťou občerstvenia pitnou vodou. Druhá časť miestnosti je definovaná ako informačná kancelária. Bude slúžiť ako predajné miesto vstupeniek a informačný priestor. Súčasťou predkladaného projektového zámeru je náter stien vo veži Baziliky sv. Jakuba a umelecko-remeselná úprava schodiska, zábradlia, podesty, podlahy hlásnika a vstupných dverí do veže a miestnosti hlásnika. Druhou aktivitou mesta Levoča sú Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.


Aktivity Gminy Starý (Mesto Starý Sacz):

Mobilná aplikácia, ktorá bude prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie miest Starý Sacz a Levoča a opisovať trasu spájajúce obe mestá. Aplikácia bude vybavená modulom mestskej hry, tzv. questom, s rôznymi úrovňami náročnosti. Základné prvky aplikácie: audio sprievodca po meste Levoča a Starý Sacz a krátka charakteristika miest a obcí na trase Starý Sacz-iwniczna-Stará Ľubovňa-Kežmarok-Spišská Belá-Levoča. Možnosť rozšírenia aplikácie o nové body/atrakcie/nové trasy mestskej hry. Možnosť integrácie aplikácie do internetovej stránky mesta Starý Sacz a Levoča. Druhou aktivitou lídra projektu sú Workschopy v meste Stary Sacz pre deti, mladých sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

Doba realizácie spoločného projektového zámeru : 02/2018 – 12/2018.

Mgr.Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM

 

DSC_0245.JPG

DSC_0255.JPG

DSC_0257.JPG

DSC_0258.JPG

DSC_0259.JPG

DSC_0260.JPG

DSC_0264.JPG

DSC_0265.JPG

DSC_0274.JPG

DSC_0278.JPG

DSC_0279.JPG

DSC_0280.JPG

DSC_0282.JPG

DSC_0289.JPG

 

 


 
 

Komunitné centrum Levočské LúkyVytlačiť
 

Dňom 01.04.2018 začalo svoju činnosť  Komunitné centrum v Levoči v lokalite Levočské Lúky.  Tento projekt realizuje Mesto Levoča vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Komunitné centrum sídli v budove bývalej sýpky Šľachtiteľského ústavu a je otvorené denne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hodiny. Jeho činnosť zabezpečujú traja stály zamestnanci, menovite Slavomír Valigurský odborný garant komunitného centra, Lucia Kolarská odborný pracovník komunitného centra a Anežka Lacková pracovník komunitného centra.  Komunitné centrum je verejným priestorom určeným na stretávanie sa ľudí a na rozvoj miestnej komunity a jeho činnosť má mnohé podoby. Od realizácie skupinových aktivít s deťmi a dospelými až po väčšie komunitné akcie. Charakter aktivít komunitného centra vychádza z požiadaviek a potrieb jeho klientov. Doposiaľ boli realizované predovšetkým aktivity zamerané na tvorivú činnosť detí a dospelých. Z týchto aktivít najväčší záujem klientov centra je o ručné práce.  S rovnakým záujmom sa stretávame aj pri realizovaní  záujmových a voľnočasových aktivít detí a mládeže. Sú to obľúbené športové a umelecké aktivity a práca s počítačom. Za krátke obdobie fungovania komunitného centra boli realizované aj poradenské aktivity súvisiace s aktuálnymi spoločenskými požiadavkami. Klientom bolo poskytnuté základné sociálne poradenstvo v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Rovnako treba spomenúť aj pomoc pracovníkov komunitného centra pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Pri realizovaní skupinových a komunitných akcií  centrum úzko spolupracuje aj s ďalšími  organizáciami mesta Levoča predovšetkým s Centrom voľného času. Sľubne sa rozvíja aj spolupráca komunitného centra s občianskym združením SPOLU Slovensko, vďaka ktorej bola zrealizovaná skupinová aktivita zameraná na poskytovanie prvej pomoci. Menované občianske združenie zároveň prispelo na chod činnosti komunitného centra aj materiálne a to darovaním pomôcok určených na prácu s deťmi a na športové aktivity. Okrem skupinových aktivít komunitné centrum poskytuje svojim klientom a ich rodinným príslušníkom aj individuálne základné a špecializované sociálne poradenstvo. Z ostatných aktivít centra možno spomenúť mapovanie potrieb obyvateľov mestskej časti mesta Levoča - Levočské Lúky. Z plánovaných aktivít na ďalšie obdobie možno spomenúť pripravovaný klub matiek s malými deťmi, čitateľský klub, športové turnaje, turistické vychádzky a pod. Komunitné centrum má ambíciu byť v budúcnosti regionálnym centrom komunitnej práce nie len pre obyvateľov mestskej časti Levočské Lúky, ale aj ostatným obyvateľov mesto Levoča a jeho blízkeho okolia. Preto si vážime každú jednu individuálnu iniciatívu obyvateľov tak mestskej časti Levočské Lúky, ako aj ostatných obyvateľov mesta Levoča, a to formou ich dobrovoľníckej pomoci pri zabezpečovaní  skupinových a komunitných aktivít centra alebo prispením k ich materiálnemu zabezpečeniu.     

Slavomír Valigurský, garant KC
 

20180411_143540.jpg

20180412_065910.jpg

20180412_070025.jpg

20180412_070241.jpg

20180412_070254.jpg

20180412_070432.jpg


 
 

Vítame jar tradičneVytlačiť
 

21.03.2018 sa vo vstupnej hale mestského kina Úsmev v Levoči konal už 7. ročník príležitostného
trhu „Vítame jar tradične“ zameraný na velkonočnú tematiku. Návštevníci počas tohto podujatia mohli
obdivovať rôzne techniky zdobenia velkonočných kraslíc, ale aj výrobky spájané s velkonočnými sviatkami - korbáce, košíky a pod. Tí odvážnejší si mohli vyskúšať svoju šikovnosť prostredníctvom tvorivých dielní. Veľmi príjemným hudobným zážitkom a vstupom bolo vystúpenie DFS Venček zo
ZŠ, Francisciho v Levoči a FS SPgŠ Levoča pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Všetkým, ktorí prišli predstaviť svoju tvorbu a spríjemnili nám ostatným tento deň, srdečne ďakujeme.

 

28701174_2079601722276486_2422872435742096587_o.jpg

28828097_2079601682276490_6437831774098326436_o.jpg

28828872_2079601672276491_4978455542939047509_o.jpg

28947492_2079601772276481_3106940991099024935_o.jpg

28954460_2079601595609832_6162309386771920906_o.jpg

29060414_2079601712276487_2707125072432729894_o.jpg

29425941_2079601775609814_6652743252943801418_n.jpg

29432496_2079601585609833_7531365678960756149_n.jpg


 
 

Uvítanie novonarodených levočanov do života, blahoželanie jubilantomVytlačiť
 

Tradične, ako každý štvrťrok sa na radnici konalo uvítanie novonarodených levočanov do života.

B3B719F3.JPG

C92273A.JPG

C9D3C6DD.JPG

EE09B00E.JPG

V ten istý deň 10.03.2018 blahoželala
zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková našim jubilantom.

1B064BD5.JPG

4955B7D2.JPG

4BAF37B0.JPG

9895C4EF.JPG

A7693A24.JPG


 
 

BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS 2018Vytlačiť
 

Prinášame Vám krátky fotoreport zo slávnostného udeľovania cien
Benefactor Musaei Scepusiensis 2018

- Fotogaléria

29177830_1666938086662643_5845292168771534848_o.jpg


 
 

IHRISKO LIDL ŽIHADIELKO VYRASTIE AJ V LEVOČI !Vytlačiť
 


Ďakujeme všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu hlasovali v prospech levočských detí. 

Krásne 2. miesto s celkovým počtom 137 221 hlasov.

Gratulačný list_Levoča_Stránka_1.jpg


 
 

Najúspešnejší športovci regiónu ,,SPIŠ“Vytlačiť
 

Už 45 rokov sa v regióne koná vyhodnotenie najlepších športovcov. Ocenili sa športové výsledky kolektívov, nádejných talentov či zaslúžilých športovcov. Spišskí športovci boli 8. marca 2018 ocenení v obci Hrabušice. 

Je len chvályhodné, že aj za rok 2017 bola silná konkurencia a výber bol nesmierne ťažký. Oceňovania najlepších športovcov okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Z nášho mesta Levoča boli ocenení v kategóriách – jednotlivci, talent a cena olympijského klubu.

U jednotlivcov si cenu prevzal Róbert Džugan – reprezentant  v hokeji, za mladé talenty Levoču zastúpila Vladimíra Rušinová z XC Ski team klubu a cenu olympijského klubu si prevzal Václav Trnka a Alžbeta Ježíková. Na záver slávnosti starostka  Janka Skokanová odovzdala štafetu primátorovi Spišskej Novej Vsi Jánovi Volnému. Vyhodnotenie za rok 2018 bude organizovať SNV.

Po  oceňovaní  prednosta Pavol Bečarik  sa zúčastneným poďakoval a športovcom poprial veľa úspechov do budúcna.

 

- FOTOGALÉRIA -

 

A.Ježíková.jpg
Alžbeta Ježíková
 

A.Paullusová + Trnka.JPG
Václav Trnka
 

Robco.jpg
Róbert Džugan
 

vladka5.jpg
Vladimíra Rušinová
 


 
 

Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva ocenili prácu LevočanovVytlačiť
 

Uplynulý rok schválili poslanci Mestského zastupiteľstva udelenie čestného občianstva, ceny mesta a ceny primátora mesta Levoča. Vo štvrtok 22. februára 2018 sa v Mestskom divadle v Levoči stretli zástupcovia mesta, mestskí poslanci, ocenení Levočania, ale i široká verejnosť, aby spolu oslávili a vzdali hold miestnym, ktorých život a práca neostali nepovšimnuté.


Mestské zastupiteľstvo schválilo a zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková spoločne s prednostkou mestského úradu JUDr. Luciou Babejovou odovzdali jedno čestné občianstvo mesta, osem ocenení mesta a päť ocenení primátora mesta Levoča. Slávnostné mestské zastupiteľstvo konajúce sa výnimočne v priestoroch mestského divadla prilákalo i mnohých Levočanov, rodinných príslušníkov, známych či priateľov ocenených. Organizátori si pre všetkých ocenených pripravili pamätné dary, z ktorých jedným bola i fotografi a od svetoznámeho umelca a Levočana Petra Župníka, ktorého fotografie boli nasnímané pri príležitosti 500. výročia dokončenia oltára Majstra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

Pre ocenených organizátori pripravili i krátke video dokrútky o ich živote a práci. Na záver v mene všetkých ocenených poďakoval vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu Peter Krupa, ktorému bola udelená cena primátora mesta. „Mladý človek má sny, hľadá a potrebuje vzor. Žiaden z nás by tu dnes nebol, ak by neveril vlastným snom. Toto ocenenie nás všetkých zaväzuje robiť svet krajším a lepším,“ dodal Peter Krupa.

Slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva sprevádzala prítomných moderátorka Janka Hospodárová, ktorá počas odovzdávania niekoľkokrát zdôraznila výnimočnosť aktivít ocenených Levočanov. „Také krásne popoludnie, a to hovorím z celého srdca, som už dlho nezažila. Dlho som nestretla takých výnimočných ľudí ako práve dnes. Zvyčajne tí najšikovnejší bývajú i najskromnejší a zostávajú v anonymite, a to sa mi potvrdilo i dnes v Levoči. Bolo mi cťou,“ dodala v závere moderátorka a rozlúčila sa s prítomnými hosťami.

 

28472015_2069157583320900_9171799396630528146_n.jpg 28577412_2069157776654214_5867423344725117414_n.jpg 28577870_2069158393320819_5706955819174258588_n.jpg

 

- FOTOGALÉRIA -


 
 

14. ročník obľúbených Potuliek LevočouVytlačiť
 

MESTO LEVOČA, INFORMAČNÁ KANCELÁRIA, MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA
V LEVOČI, MsKS MESTA LEVOČA

organizovalo dňa 3. marca 2018

POTULKY LEVOČOU XIV. MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

PODUJATIE SA KONALO PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV SVETOVÉHO DŇA SPRIEVODCOV
CESTOVNÉHO RUCHU

PREDSTAVILI MODERNÚ A INTERAKTÍVNU EXPOZÍCIU MÚZEA 21. STOROČIA.
HISTÓRIU VZDELÁVANIA V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH UMOCNIA VZÁCNE EXPONÁTY – ORIGINÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY. VÝNIMOČNOSŤ, DÔLEŽITOSŤ A FUNKČNOSŤ
ĽUDSKÝCH ZMYSLOV SI UVEDOMÍTE PROSTREDNÍCTVOM NADROZMERNÝCH
3D MODELOV ĽUDSKÉHO UCHA ČI OKA.

 

28516389_1869547159784066_1659881839842526223_o.jpg

28378998_1869546536450795_234046963490060002_n.jpg 28576887_1869547066450742_2419753944537497989_n.jpg

IMG_0033.jpg

IMG_0034.jpg

IMG_0035.jpg

IMG_0036.jpg

IMG_0039.jpg

IMG_0041.jpg

IMG_0042.jpg
 


 
 

Zástupkyňa primátora Levoče tiež navštívila prezidenta Andreja KiskuVytlačiť
 


Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal v Prezidentskom paláci zástupcov miest a obcí Slovenska už po štvrtýkrát. Pozvanie prijala i zástupkyňa mesta Levoča Lýdia Budziňáková. Spoločne diskutovali o mnohých témach a problémoch, s ktorými sa primátori, starostovia a zástupcovia miest a obcí pri výkone svojej práce stretávajú.

 

Prezident Kiska je známy svojou aktív­nou činnosťou v regiónoch a i samotné stretnutie sa so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska chápe ako pro­striedok pochopenia toho, čo mestá, obce, ale najmä ich občanov trápi. „Stretnutia s vami sú pre mňa vzácne. Najlepšie viete, čo trápi ľudí vo vašich mestách. Čím žijú obyvatelia centra mesta, predmestia aj mestských častí.

Viete o problémoch, príbehoch ľudí sídlisko po sídlisku, ulicu po ulici, dom po dome. Dôvera vložená do vás je veľ­ká a želám vám, aby ste ju znova me­nili na fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým obyvateľom,“ vysvetlil prezi­dent Andrej Kiska. 

kiska.jpg

Vo svojom príhovore sa dotkol mno­hých dôležitých tém, ktoré priamo ovplyvňujú samosprávy samé. Veno­val sa zdravotníctvu, sociálnej oblasti, ale najmä školstvu a vyzval primáto­rov, starostov i zástupcov miest a obcí k spoločnému snaženiu sa s cieľom vytvoriť lepší školský systém.

V závere prezident poďakoval zamest­nancom mestských a obecných úra­dov. Vyzval vedenia miest a obcí, aby sa stali svojim pracovníkom inšpiráciou. „Chcem sa poďakovať vám a vašim za­mestnancom, poslancom -odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Ak je primátor alebo starosta ten, kto­rý berie svoju prácu ako službu ľuďom, ak túto energiu šíri po celom svojom úrade, tak potom celý úrad je taký a je radosť prísť na taký úrad, kde sa ľudia usmievajú a berú svoju prácu ako službu našej krajine,“ dodal prezident Andrej Kiska a zaželal svojim hosťom štastie, zdravie a energiu.


 
 
Položky 61-70 z 108


Deutch version
English version
Úvodná stránka