Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodná vedecká konferencie venovaná otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovaniaVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková sa dňa 12. septembra 2018 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania.

Účastníci konferencie sa prešli nasledovnými bodmi programu:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov, Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu, Vybrané aspekty realizácie inkluzívneho vzdelávania v Českej republike, Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce ZŠ s rodinami žiakov, Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených deti v materskej škole, Pozícia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve vo vzťahu k procesom inklúzie na 2. stupni ZŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie materskej školy Gašpara Haina po rekonštrukciiVytlačiť
 

V rámci znižovania energetickej náročnosti verejných budov sme v septembri 2017 započali rekonštrukciu škôlky, ktorá trvala do apríla 2018. Celkové investičné náklady boli vo výške 678 439.- eur. Došlo k rekonštrukcii objektu zateplením, výmenou okien, dverí, rekonštrukcii strechy, zmene vykurovania, škôlka dostala novú klimatizáciu a je pripojená na solárne panely. Navyše bol opravený plot, ktorý už nahlodal čas.

Všetkými opatreniami úspešne prispievame k úspore tepelnej energie a skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie telocvične ZŠ Námestie Štefana KlubertaVytlačiť
 


Dňa 4. 9. 2018 riaditeľka ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10 v Levoči Mgr. J. Milčáková slávnostne otvorila zrekonštruovanú telocvičňu školy. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii rekonštrukcie. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili: župan Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. M. Majerský, PhD.; riaditeľ Úradu PSK PhDr. Mgr. J. Cvoliga, zástupkyňa primátora mesta Levoča JUDr. L. Budziňáková, vedúca odboru ŠSVaZ mesta Levoča RNDr. G. Gerčáková, konateľ firmy B-komplex s. r.o. Mgr. V. Nováček a poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči – M. Dunčko a Mgr. L. Ogurčák, ktorých v úvode privítali naši druháčikovia tanečným vystúpením, vyjadrujúcim radosť zo zdravého pohybu. Vyvrcholením slávnostného otvorenia bolo prestrihnutie pásky, ktorého sa zhostili pozvaní hostia. V závere telocvičňa prešla krstom v podobe priameho hodu na basketbalový kôš z rúk župana Prešovského samosprávneho kraja.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým dôležité viesť deti k zdravému životnému štýlu, a preto sa stala rekonštrukcia telocvične našou prioritou. Vyžiadala si veľa času, úsilia i finančných prostriedkov, no na jej konci sa všetci tešíme z miesta, kde si naši žiaci i široká verejnosť môžu budovať svoje zdravie.


 
 

V Levoči sa nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórieVytlačiť
 

Dnes ráno sa v Levoči nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórie. Cyklojazda symbolicky spája Spišský hrad s Pustým hradom nad Zvolenom a tento rok sa uskutočňuje jej 17. ročník. Organizátorom cyklojazdy je Mesto Zvolen v spolupráci s občianskym združením Cyklo Zvolen a Mestom Spišské Podhradie. Veríme, že sa im počas krátkej zastávky v našom meste páčilo.


 
 

Krátka reportáž z nášho mestaVytlačiť
 

Po námestí Majstra Pavla, ktoré je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa po pešej zóne zatiaľ neprejdete. Mesto Levoča totiž plánuje jej vytvorenie a prvú etapu rekonštrucie už má za sebou. Turisti i domáci sa tak môžu tešiť na prechádzku mestom bez áut.

reportaz.jpg


 
 
Položky 26-30 z 95


Deutch version
English version
Úvodná stránka