Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodná vedecká konferencie venovaná otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovaniaVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková sa dňa 12. septembra 2018 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania.

Účastníci konferencie sa prešli nasledovnými bodmi programu:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov, Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu, Vybrané aspekty realizácie inkluzívneho vzdelávania v Českej republike, Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce ZŠ s rodinami žiakov, Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených deti v materskej škole, Pozícia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve vo vzťahu k procesom inklúzie na 2. stupni ZŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie materskej školy Gašpara Haina po rekonštrukciiVytlačiť
 

V rámci znižovania energetickej náročnosti verejných budov sme v septembri 2017 započali rekonštrukciu škôlky, ktorá trvala do apríla 2018. Celkové investičné náklady boli vo výške 678 439.- eur. Došlo k rekonštrukcii objektu zateplením, výmenou okien, dverí, rekonštrukcii strechy, zmene vykurovania, škôlka dostala novú klimatizáciu a je pripojená na solárne panely. Navyše bol opravený plot, ktorý už nahlodal čas.

Všetkými opatreniami úspešne prispievame k úspore tepelnej energie a skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie telocvične ZŠ Námestie Štefana KlubertaVytlačiť
 


Dňa 4. 9. 2018 riaditeľka ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10 v Levoči Mgr. J. Milčáková slávnostne otvorila zrekonštruovanú telocvičňu školy. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii rekonštrukcie. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili: župan Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. M. Majerský, PhD.; riaditeľ Úradu PSK PhDr. Mgr. J. Cvoliga, zástupkyňa primátora mesta Levoča JUDr. L. Budziňáková, vedúca odboru ŠSVaZ mesta Levoča RNDr. G. Gerčáková, konateľ firmy B-komplex s. r.o. Mgr. V. Nováček a poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči – M. Dunčko a Mgr. L. Ogurčák, ktorých v úvode privítali naši druháčikovia tanečným vystúpením, vyjadrujúcim radosť zo zdravého pohybu. Vyvrcholením slávnostného otvorenia bolo prestrihnutie pásky, ktorého sa zhostili pozvaní hostia. V závere telocvičňa prešla krstom v podobe priameho hodu na basketbalový kôš z rúk župana Prešovského samosprávneho kraja.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým dôležité viesť deti k zdravému životnému štýlu, a preto sa stala rekonštrukcia telocvične našou prioritou. Vyžiadala si veľa času, úsilia i finančných prostriedkov, no na jej konci sa všetci tešíme z miesta, kde si naši žiaci i široká verejnosť môžu budovať svoje zdravie.


 
 

V Levoči sa nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórieVytlačiť
 

Dnes ráno sa v Levoči nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórie. Cyklojazda symbolicky spája Spišský hrad s Pustým hradom nad Zvolenom a tento rok sa uskutočňuje jej 17. ročník. Organizátorom cyklojazdy je Mesto Zvolen v spolupráci s občianskym združením Cyklo Zvolen a Mestom Spišské Podhradie. Veríme, že sa im počas krátkej zastávky v našom meste páčilo.


 
 

Krátka reportáž z nášho mestaVytlačiť
 

Po námestí Majstra Pavla, ktoré je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa po pešej zóne zatiaľ neprejdete. Mesto Levoča totiž plánuje jej vytvorenie a prvú etapu rekonštrucie už má za sebou. Turisti i domáci sa tak môžu tešiť na prechádzku mestom bez áut.

reportaz.jpg


 
 

74. Výročie SNP. Pietna spomienka.Vytlačiť
 


 
 

Zástupkyňa primátora privítala na radnici hostí zo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Asociáciu prednostov úradov miest a samosprávy v SRVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora privítala na radnici hostí zo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Asociáciu prednostov úradov miest a samosprávy v SR.

Dôvodom návštevy bol výmenný študijný pobyt prednostov a tajomníkov v dňoch 8.-12.8.2018 na Spiši. Hostia počas pobytu navštívili mestá Levoča, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Kežmarok a obec Ždiar. Najviac sa im páčilo v Levoči, kde navštívili Baziliku minor, Krížovú chodbu v kláštore a absolvovali komentovanú prehliadku historického námestia.  


 
 

Hnedú priemyselnú zónu navštívili zástupcovia čínskej obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou štátuVytlačiť
 

Na odporúčanie predsedu PSK Milana Majerského si našu Hnedú priemyselnú zónu  boli prezrieť zástupcovia čínskej obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Zástupkyňa primátora mesta Lýdia Budziňáková prezentovala súčasný stav rozostavanosti a možnosti investovania v HPZ  a v priľahlom areáli bývalého liehofructu. Návštevu zaujali aj historické pamiatky mesta.


 
 

Levoča opäť „stajomnie“Vytlačiť
 


Levoča opäť „stajomnie“


Levočské letá sú už tradične bohaté na kultúrne a spoločenské podujatia. Po obľúbenej Levočskej púti na začiatku letných prázdnin sa môžu miestni, ale nielen oni, chystať na ďalšie pripravované podujatie. V rámci Dní Majstra Pavla mesto každoročne vzdáva hold fenomenálnemu dielu tesára z Levoče, oltáru v Bazilike sv. Jakuba. Po minuloročných jubelijných oslavách päťstého výročia dokončenia najvyššieho dreveného gotického oltára na svete a jeho osadenia v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, sa majú miestni na čo tešiť i tento rok. Mestské kultúrne stredisko v Levoči, pod vedením jeho riaditeľky, Zuzany Kamenickej, každoročne zastrešuje prípravy a preberá patronát nad týmto veľkolepým podujatím, ktorého sa už tradične zúčastňujú tisíse návštevníkov. Inak tomu nebude ani toto leto a k vyvrcholeniu osláv dôjde v podobe festivalu Tajomná Levoča.

TL-2018-harmonogram.jpg


Ako sme už spomenuli Dni Majstra Pavla, ktorých súčasťou je i festival Tajomná Levoča, každoročne plánuje a pripravuje Mestské kultúrne stredisko v Levoči spoločne s viacerými mestskými organizáciami, ktoré programovo i technicky zabezpečujú priebeh osláv. Pani riaditeľka, čo si organizátori pripravili pre návštevníkov tento rok?

Napriek tomu, že neoslavujeme v rámci Dní Majstra Pavla (DMP) také významné jubileum ako minulý rok, rozhodli sme sa, že sa pokúsime udržať si úroveň programovej skladby. Počas DMP sme si pripravili niekoľko noviniek pre Levočanov i návštevníkov mesta. Najväčšou z nich budú Prázdninové piatky-kultúrne piatky v rámci ktorých je pripravený pestrý program pre všetky vekové kategórie. Počas celého leta v severnom parku (a v prípade nepriaznivého počasia v alternatívnych interiérových priestoroch) v neskorších popoludňajších, až večerných hodinách budeme každý piatok realizovať sériu podujatí rôznorodého charakteru – divadelné, hudobné, stand – up comedy predstavenia, autorské čítania a ďalšie – pre deti i dospelých. Niektorí už poznajú úspešný projekt predstavujúci mladých a začínajúcich umelcov – projekt H.U.D.B.A, ktorým leto otvoríme i sa s ním rozlúčime. O program pre deti sa postarajú mladí divadelníci, ktorí sa ich pokúsia zaujať spracovaním slovenskej rozprávkovej klasiky- Dobšinského rozprávok. Nebudú však chýbať ani v dnešnej dobe obľúbení stand – up komedianti, ktorí prinesú do mesta humor v podobe spišských klapancií. Milovníci literatúry sa môžu tešiť na autorské čítania významných slovenských spisovateľov. Myslím, že sa nám podarilo v rámci týchto piatkov vytvoriť žánrovo pestrý program pre občanov i návštevníkov mesta. Okrem tejto novinky nás, samozrejme, čakajú už dobre známe podujatia a aktivity – letné kino v átriu mestského divadla, festival Tajomná Levoča, veľmi zaujímavé budú výstavy P. Macha a ja osobne sa obzvlášť teším na výstavu Vlasty Žákovej pod názvom Zošité dievča. Návštevníkov Galérie mesta Levoča určite poteší voľný vstup na všetky výstavy a iné podujatia ( napr. čítania) tu realizované. Tí, ktorí obdivujú zručnosť našich remeselníkov sa potešia ukážkou ich prác na remeselných trhoch počas celej sezóny v severnom parku alebo na Jarmoku pod radnicou. Ukážka ich prác – ako každoročne - vyvrcholí Karpatským remeselným trhom počas festivalu Tajomná Levoča.


Levočania majú zjavne o letný program postarané. Ako sme už spomínali vrcholom kultúrnych a umeleckých aktivít v meste bude kultúrny, hudobný, umelecký a remeselný festival v jednom, ktorý je miestnym dobre známy pod názvom Tajomná Levoča. Aké sú najväčšie lákadlá pre návštevníkov?

Pravdepodobne najatraktívnejší program je pripravený počas samostatného festivalu Tajomná Levoča. Pevne verím, že i vyššie spomínané Prázdninové piatky si nájdu svoje publikum a príjemne prekvapia počas teplých víkendových podvečerov. Obzvlášť hrdá som na to, že sme boli úspešní v projekte Medzinárodného festivalu vežovej hudby, ktorý vďaka podpore Fondu na podporu umenia obohatí DMP o jedinečnú atmosféru s ukážkou najlepšej vežovej hudby z viacerých štátov. I tento rok pokračujeme v začatej tradícii júlovej Tajomnej Levoče. Osvedčil sa patronát svätého Jakuba, ktorý priniesol relatívne stabilné letné počasie a príjemné dlhé večery, takže tohtoročný termín Tajomnej Levoče je 20.- 21. 07. 2018. Podrobný program je možné pozrieť si na plagátoch našich výlepných plôch, na webových stránkach MsKS i mesta Levoča, ako i na sociálnych sieťach.


Práve na plagátoch, či online fejsbukovej pozvánke si môžeme všimnúť silné mená pre mladšie generácie ako Majk Spirit, Suvereno, Akustika, či živé sochy Big names známe z televíznych obrazoviek. Program je však omnoho bohatší a ponúka niečo mladším, starším. Prináša masovejšie i alternatívne umenie. Nájde si počas týchto dvoch festivalových dní každý to svoje?

Tentokrát sú nosnou myšlienkou festivalu prepojenia na všetkých možných úrovniach, druhoch umenia, štýloch, žánroch a vekových kategóriách. Prepojenie klasickej a súčasnej hudby, populárnych i menej populárnych interpretov, hudby a vizuálnych efektov, mladých i starších umelcov za interakcie umelcov a publika. Oproti minuloročnému festivalu, kedy sme najmä z dôvodu významného výročia museli dať do popredia iné podstatné aspekty, tento rok sme sa z dramaturgického hľadiska viac zamerali na mladšiu generáciu. Vynasnažíme sa na hlavnom pódiu čo najlepšie odprezentovať našich a začínajúcich umelcov. Na druhej strane chceme mladé publikum i kultivovať a motivovať k záujmu o klasickú hudbu. Táto naša snaha sa snáď odzrkadlí vo vystúpení mladých a dravých hudobníkov – komorného orchestra pod vedením skúseného koncertného majstra Slovenskej Filharmónie J. E. Ružičku. Verím, že svojim medzižánrovým projektom presvedčia mladých návštevníkov festivalu, že i klasická hudba môže byť „cool“. Z ďalších headlinerov by som ešte rada spomenula Čechomor - českú kapelu hrajúcu české, moravské i slovenské piesne v originálnom poňatí, o ktorú sme sa „pobili“ s Kežmarkom a tento rok sa ju teda podarí predstaviť práve v našom meste. Nerada by som ďalej vyzdvihovala iba známych interpretov, pretože tento rok by sme naozaj chceli predstaviť i tých začínajúcich a menej známych, preto nebudem všetkých menovať, ale verím v to, že každý návštevník si na festivale nájde kapelu, či interpreta, ktorý ho zaujme - a ak to bude práve niekto z tých menej známych, bude naša misia úspešná.


Tajomná Levoča je známa a navštevovaná nielen pre hudobný program, ale prináša i kultúrny zážitok a návštevníkom sú každoročne predstavené mnohé tradične remeselné techniky a výrobky. Čo čaká účastníkov festivalu v tomto ohľade tento rok?

Festival Tajomná Levoča však, samozrejme, nie je len o hudbe a koncertoch na hlavnom pódiu. I tento rok je pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program. Mimoriadne obľúbený je už spomínaný Karpatský remeselný trh, Plenér Majstra Pavla – v rámci ktorého by rezbári mali doplniť mestský Betlehem o ďalšie sochy. O stredovekú atmosféru sa postará šermiarske združenie Sarus. O prepojenie hudby a umenia svetiel a efektov zas netradičné maľovanie svetlom na plátno. Veľmi populárne živé sochy známe z TV ako Big Names si pre návštevníkov festivalu pripravili unikátnu šou s prekvapením pri klietke hanby. Ako obvykle sa predstaví už spomínaná vežová hudba, Dychová hudba mesta Levoča, levočský klub patchworku svojou jubilejnou výstavou. Naopak neobvyklým, no dúfam príjemným obohatením festivalu bude akési detské mestečko v severnom parku – útočisko pre tých najmenších, kde si budú môcť v rámci outdoorového ateliéru precvičiť svoje kreatívne zručnosti, či sa niečo nové i naučiť napr. o rôznych exotických zvieratách. Tvorivé dielne však budú pripravené i pre ostatné vekové kategórie. Ďalšou zaujímavou novinkou bude sústredenie stánkov s jedlom a občerstvením na jednom, pokojnejšom mieste – na parkovisku vedľa divadla, kde by sme chceli vytvoriť akúsi food zónu- Levočské dobroty. V rámci tejto zóny bude možné načerpať nové sily v pokojnom prostredí. Mobilné toalety v najexkluzívnejšom prevedení, aké je možné na súčasnom trhu zabezpečiť, budú situované za touto food zónou.


Lákadiel je dosť. Predpokladáte, že by mohol tohtoročný program prilákať toľko návštevníkov ako  minuloročné jubilejné oslavy, či dokonca by mohla návštevnosť predčiť očakávania?

Všetko, samozrejme, závisí od počasia, v prípade jeho priazne očakávame niekoľkotisícovú účasť. Lístky si môžu záujemcovia zakúpiť už teraz – v predpredaji Ticketportalu, alebo v najbližších dňoch v našom stredisku.


Za rozhovor ďakuje Andrea Čajová
 Dopravný režim - oznam pre občanov

 

V súvislosti s konaním Medzinárodného kultúrneho festivalu Tajomná Levoča 2018 spojeného s rôznymi kultúrno-spoločenskými a zábavnými akciami, bude od štvrtka 19.07.2018 od 06.00 hod. do nedele 22.07.2018  do 06.00 hod. zavedený osobitný dopravný režim - úplná uzávierka Námestia Majstra Pavla v Levoči.

Vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel je povolený na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s výnimkou Námestia Majstra Pavla.

Uzávierka a presmerovanie dopravy bude riadne vyznačené prenosným dopravným značením.

Dovoz a odvoz tovaru na príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len zásobovacím vozidlám, a to  v ranných hodinách (štvrtok, piatok, sobota)  do 09.30 hod..

Mestská hromadná doprava počas platnosti osobitného dopravného režimu, t. j. od štvrtka 19.07.2018 od 06.00 hod. do nedele 22.07.2018 do 06.00 hod., nebude premávať cez Košickú ulicu a Námestie Majstra Pavla, ale len na autobusovú zastávku na Kežmarskej ceste.

Autobusy budú smerované z cesty I/18 na Kežmarskú cestu  III/3225, kde bude pre potrebu parkovania vymedzený jeden jazdný pruh, a to od štvrtka 19.07.2018 od 06.00 hod. do nedele 22.07.2018 do 06.00  hod..

DMP - Dni Majstra Pavla 2017 - mapa a dopravny rezim.jpg

Celá akcia bude prebiehať za asistencie mestskej a štátnej polície.

 

Ing. Lenka Petrášová, MsÚ - odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ

 

 

 


 
 

Zlatá makovičkaVytlačiť
 

V stredu 20. júna 2018 sa v priestoroch historickej radnice oceňovali úspešní žiaci a študenti levočských škôl na podujatí Zlatá makovička, ktoré v spolupráci s mestom organizovalo CVČ OLYMP. Oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu svojich škôl a nášho mesta.

 

- fotogaléria -


 
 
Položky 41-50 z 110


Deutch version
English version
Úvodná stránka