Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Návšteva generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v LevočiVytlačiť
 

Levoča 18. október 2015 - Levoča očarila Generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna
Historické pamiatky každého mesta vypovedajú príbehy o živote v minulosti. To, že ich je v Levoči neúrekom poukazuje na jej dôležitosť a váženosť u kráľov i cisárov. Najlepším predpokladom rozvoja mesta bola, a to sa doteraz nezmenilo, strategická poloha. Levoča ležala na križovatke medzinárodných ciest, vďaka čomu sa stala centrom obchodu. Jeho rozvoj šiel ruka v ruke s nárastom kultúry a záujmom svetskej i cirkevnej moci. Levoču, túto križovatku ciest, navštívilo v minulosti veľa významných panovníkov, ktorí prišli do mesta rokovať, študovať, či pokochať sa jej nádherou. V roku 1474 slobodné kráľovské mesto navštívil Matej Korvín a o 23 rokov neskôr 4 bratia Jagelovci, medzi nimi jeden poľský a jeden uhorský kráľ. Starobylé mesto zaujalo i tajomného, no geniálneho rezbára Majstra Pavla, ktorý preslávil Levoču svojou pokrokovou prácou s drevom po celom svete. V polovici 17. storočia navštívil Levoču učiteľ národov Jan Amos Komenský. V 18. storočí na jezuitskom gymnáziu začas vyučovať matematik, fyzik a astronóm Maximilián Rudolf Hell. Netreba sa však obhliadať ďaleko do minulosti, ak spomíname významných ľudí, ktorých Levoča zaujala. V roku 1995 sa 650-tisíc pútnikov prišlo pomodliť na svätú omšu, ktorú celebroval na oltárnej tribúne na Mariánskej hore pápež Ján Pavol II. V septembri tohto roku si mesto prezrel nositeľ nobelovej ceny za chémiu Jean-Marie Lehn.

Prečo Levoča

Druhú októbrovú nedeľu ukázala Levoča svoje skvosty Generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov Pan Ki-muna so svojou manželkou a sprievodnou delegáciou. Program návštevy prichystalo Ministerstvo zahraničných vecí a dôvod, prečo si vybrali práve Levoču je jednoduchý. Mesto je totiž zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. A práve UNESCO je jedinou odbornou organizáciou systému Organizácie Spojených Národov, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva. „Generálny tajomník prišiel na Slovensku v tejto funkcii po druhýkrát, predtým tu bol ešte raz, ako minister zahraničných vecí Kórejskej republiky. Chceli sme však, aby spoznal Slovensko mimo Bratislavy. Keďže sme dostali jeden a pol dňa víkendu, rozhodli sme sa, že pôjdeme do Vysokých Tatier a ich okolia. Program sme samozrejme stavali tak, aby bol spojený s agendou generálneho tajomníka. V nedeľu ráno sme hovorili o klimatických zmenách, počas obeda sa k nám pridal aj minister zahraničných vecí. Rozoberali sme prípravu nasledujúceho summitu o klimatických zmenách v Paríži, a toto popoludnie je venované Svetovému dedičstvu UNESCO, to znamená Levoča a Spišský hrad,“ povedal počas návštevy Podpredseda vlády Slovenskej republiky a Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná 6. – 11. decembra 1993. 27. júna 2009 na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville rozšírili túto lokalitu o Levoču a schválili nový názov lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“. Dôvod rozšírenia lokality bola jedinečnosť Levoče. Predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových organizmov na Slovensku. Spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša. Spišský hrad, Spišský Kapitula a Levoča sa vyvinuli ako samostatné urbanistické typologické stredoveké sídla, ktoré sa nikde na svete v takom stave a typovom zastúpení nezachovali. Zaujímavé je, že hoci sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, ovplyvňovali sa, nikdy však nesplynuli do jedného celku. A práve v tom spočíva ich jedinečnosť, ktorá vyústila do zápisu na zoznam svetového dedičstva.

Pan Ki-mun spoznal históriu Levoče i dielo Majstra Pavla

Atmosféru stredovekej Levoče pocítil Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun nielen z historických budov a pamiatok, ale hneď v úvode ho pred vstupnou bránou historickej radnice vítali stredoveký trubači. Niekoľkočlennú delegáciu tajomníka obkolesovala ochranka a spoločne so zástupcami Levoče vstúpili do priestorov radnice. V minulosti bola dejiskom dôležitých rozhodnutí a stretnutí, dnes je v nej inštalovaná expozícia venovaná dejinám mesta. Generálny tajomník tak mohol i vďaka výkladu spoznať históriu Levoče a prezrieť si zaujímavé exponáty. Stretnutie delegácie so zástupcami Levoče sa nieslo v príjemnom duchu, a to i vďaka priateľskému úsmevu tajomníka Pan Ki-muna. Uvoľnený prístup diplomata a očividný záujem o mesto vyvolával priateľskú atmosféru a potláčal tak patričný stres z váženej návštevy. Primátor mesta PaeDr. Milan Majerský sa prihovoril k delegácii ako prvý a poďakoval tajomníkovi i ministrovi zahraničných vecí za návštevu. „Je pre nás nesmiernou cťou privítať vás s našom meste. Naši predkovia v Levoči zanechali veľa pokladov v podobe historických pamiatok, Levoča bola lídrom regiónu a najrozvinutejším centrom Uhorska. Bola kráľovským mestom so všetkými výsadami a žili tu rôzne národnosti, Poliaci, Nemci, Maďari, Slováci. Práve z tohto obdobia sa nám zachovalo heslo – Svornosť je ozdobou mesta. Medzi tým, čo bolo vtedy a dnes, Levoča prežila niekoľko režimov a veľa sa toho zmenilo. Čo nám však zostalo sú kultúrne a historické pamiatky. Potom prišiel 30. jún 2009, keď bola Levoča prijatá do exkluzívnej spoločnosti UNESCO. Tento moment si vážime, je pre nás cťou, ale aj veľkým záväzkom. Chcem prisľúbiť, že sa o tieto pamiatky budeme starať a zveľaďovať ich pre ďalšie generácie,“ po tomto príhovore primátora sa Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun spolu s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom podpísali do pamätnej knihy mesta. „Ďakujem vám za vašu snahu o zachovanie unikátneho kultúrneho dedičstva, ktoré tu máte, a ktoré svedčí o bohatej histórii vašej krajiny. Hneď, ako sme vstúpili do mesta, ma očarila krása historických budov a ďalších historických pokladov. Patria samozrejme Levočanom, ale verím, že je to i spoločné dedičstvo, a práve preto sa toto mesto dostalo na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Preto je našou spoločnou povinnosťou snažiť sa o jeho záchranu. Aj keď moja návšteva je veľmi krátka, je inšpiratívne vidieť očarujúce vaše hodnoty a históriu, a verím, že táto krása bude inšpirovať aj ďalších. Rád by som využil túto príležitosť, aby som zdôraznil dôležitosť miestnej komunity, dôležitosť predstaviteľov mesta na čele s primátorom, ktorí musia pracovať na udržaní trvalého rozvoja mesta. Verím, že pán primátor podniknete  všetky potrebné kroky, aby ste sa zamerali aj na ďalšie oblasti, ako je napríklad oblasť klimatických zmien, ktoré sa môžu dotýkať priamo vášho mesta. Ďakujem za vašu pohostinnosť a verím, že v spolupráci s Organizáciou Spojených Národov zmeníme tento svet na lepšie miesto,“ znel prehovor tajomníka Pan Ki-muna.

V priestoroch historickej radnice si generálny tajomník prevzal dary v podobe publikácie o Levoči a fotografie mesta levočského fotografa pôsobiaceho vo Francúzsku Petra Župníka. Rovnaké dary dostali i minister Lajčák s manželkou. Unikátny dar dostala i manželka generálneho tajomníka Ju Sun-tchänk, ktorej vnúčatá potešia noví cínoví vojačikovia. 

Z historickej radnice sa sprievod presunul do Rímskokatolíckeho farského Kostola sv. Jakuba, kde sa návšteva kochala pokrokovým a unikátnym rezbárskym dielom Majstra Pavla z Levoče. Pohľad na najvyšší gotický oltár sveta, ktorý len nedávno zreštaurovali, si vychutnali z lavíc, do ktorých si na svätých omšiach zasadajú veriaci. Okrem atmosféry chrámu si vychutnali skladby Johanna Sebastiana Bacha a Mikuláša Schneidera-Trnavského a v podaní organistu PaeDr. Miroslava Kopnického. Chrámom delegáciu sprevádzal dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaeDr. František Dlugoš, PhD., ktorého prekvapila tajomníkova bezprostrednosť. „Hneď od začiatku na mňa pôsobil veľmi milo. Keď sme si podávali ruky, mal som pocit, akoby sme sa poznali. Dokonca mi pri oslovení vypadlo i slovko „milý“, hoci to nepoužíva, keďže je to trošku familiárne. Počas môjho pôsobenia vo farnosti je to zo spoločenského hľadiska najváženejšia návšteva. Chceli sme, aby si prezrel krásne dielo Majstra Pavla, ale počul aj náš orgán. Tá hudba v ňom bude dlho doznievať, pretože počuť orgán v našom chráme je úžasné,“ opisuje František Dlugoš. Tajomníka v chráme zaujímala i pohrebná kaplnka svätého Juraja pri severnom múre, ktorú dal vybudovať mešťan Juraj Ulenbach, ako svoju pohrebnú kaplnku. „Zaskočila ma otázka tajomníka, či je v tejto kaplnke pochovaná i manželka Juraja Ulenbacha. Priznám sa, že za 26 rokov mi túto otázku nepoložil nikto,“ dodáva s úsmevom Franišek Dlugoš.

Po návšteve kostola sa Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun s delegáciou rozlúčili so zástupcami Levoče a ich program pokračoval prehliadkou na neďalekom Spišskom hrade.

 

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Pan Ki-mun je juhokórejský diplomat a politik, ktorý v roku 2007 nahradil Kofi Annana v úrade Generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov. Narodil sa 13. júna 1944 v meste Umsong v provincii Čhungčhongbuk-do v Kórei. Pan Ki-mun študoval na Soulskej univerzite, kde získal titul bakalár medzinárodných vzťahov. Neskôr vyštudoval Harvardskú univerzitu v odbore verejná správa. Hovorí plynulo anglicky, ovláda i francúzštinu. Od roku 1970 pôsobil na ministerstve zahraničných vecí Kórejskej republiky, postupne na rôznych postoch. V roku 2000 sa stal jeho ministrom. V čase, keď pôsobil ako veľvyslanec v Rakúsku, bol zvolený za predsedu prípravnej komisie na úplný zákaz jadrových skúšok v Severnej Kórei. Jeho posledné pôsobenie pred nástupom na post Generálneho tajomníka OSN bola pozícia poradcu súčasného juhokórejského prezidenta pre zahraničnú politiku.


 - fotogaléria -


 
 

Zimný štadión v Levoči po šiestich rokoch znovu otvorenýVytlačiť
 

Levočania za prítomnosti premiéra Roberta Fica slávnostne otvorili zimný štadión, ktorý stál rozostavaný šesť rokov. O ľadovú plochu je medzi športovcami veľký záujem, na tréningy v novej hale sa prihlásilo niekoľko miestnych klubov ... čítaj viac
 


 
 

Hodnotíme Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla 2015Vytlačiť
 

S letnými prázdninami sa končí aj Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla 2015. I keď hrozilo, že sa tento rok vôbec neuskutoční, priniesol i niekoľko noviniek. Priestor dostali farmári, remeselníci, domáce podniky rozširovali prevádzky počas Tajomnej Levoče, uskutočnil sa 1. medzinárodný festival vežovej hudby a mesto sa rozhodlo počas Tajomnej Levoče uzavrieť Námestie Majstra Pavla. Festival
hodnotia riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča Mgr. Ingrid Kamenická a primátor Levoče PaeDr. Milan Majerský.

Aké sú vaše bezprostredné pocity po skončení Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2015?
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Celý festival sa uskutočnil za podmienok, ktoré vytvára náš zriaďovateľ, a tým je mesto Levoča. Tí, ktorí sa zaujímajú o dianie nášho magistrátu, vedia, že finančná situácia nie je práve najlepšia. Cením si však snahu, že sme tento ročník festivalu i napriek tomu mohli zorganizovať. Levoča si to naozaj zaslúži, a preto je dôležité vymedziť jej smerovanie, kde kultúra a cestovný ruch by mali byť na prvom mieste.

PaeDr. Milan Majerský, primátor Levoče: Zo začiatku sme stáli pred otázkou, či sa vôbec tohtoročné Dni Majstra Pavla a Tajomná Levoča uskutočnia. Hlavným dôvodom bola nepriaznivá finančná situácia. Nakoniec som rád, že sme nabrali odvahu a pustili sa do podujatia za určitých systémových zmien. A najviac ma presviedčajú o správnosti rozhodnutia pozitívne ohlasy Levočanov.

Najlepší spôsob, ako sa zlepšiť, je vedieť zhodnotiť vykonanú prácu. Aké plusy a aké mínusy z organizačného hľadiska mal tohtoročný festival?
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Tento ročník bol obohatený o Medzinárodný festival vežovej hudby. Remeselné a farmárske trhy boli atrakciou pre turistov nielen počas dvoch dní, ale boli súčasťou celého festivalu. Rezbársky plenér Majstra Pavla za účasti plenéristov z Čiech a Slovenska prebiehal po prvýkrát v exteriéroch nádhernej obce Uloža, kde mohli rezbári v pokoji tvoriť a inšpirovať sa nádherným
výhľadom na Levoču. Bohužiaľ, vieme, že by sme toho obyvateľom počas dvoch mesiacov mohli ponúknuť oveľa viac, ale boli sme viazaní finančnými možnosťami.

PaeDr. Milan Majerský, primátor Levoče: Začnem tým dobrým. V meste bol poriadok! Aj počas Tajomnej Levoče prebiehala kultivovaná zábava a polícia „po čase” nemusela riešiť žiadne incidenty či bitky, ktoré kazili atmosféru podujatia po minulé roky. Musíme sa však poučiť na vlastných chybách. Uzavreté námestie sme dlho zvažovali a chceli sme na tom stavať. Zvládli sme to, no s chybičkami krásy. Uvedomujem si, že sme ho uzavreli priskoro a nebol v tom čase ponúknutý adekvátny program. Chcem sa preto všetkým dotknutým ospravedlniť. Poučili sme sa, máme novú skúsenosť a už teraz uvažujeme, ako vylepšiť budúcoročný festival. Celkovo však podujatie hodnotím pozitívne, nie preto, že sa o tom sám pokúšam presviedčať, ale najmä pre pozitívne ohlasy tých, ktorí na Tajomnej Levoči boli.

Aj keď bol program v oklieštenej podobe, snažili ste sa vyhovieť všetkým vekovým kategóriám a ponúkli ste niekoľko noviniek.
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Presne tak. Program mal za úlohu uspokojiť v rámci možností každého, od milovníkov vážnej hudby cez obdivovateľov folklóru, populárnej hudby, či legendárnych hitov známych, či menej známych interpretov. Čo nikde naokolo nebolo, bol určite videomapping. Tajomnosť našej TAJOMNEJ LEVOČE bola teda dodržaná a myslím si, že Levoča disponuje takými unikátnymi budovami, že na tom by sme mali stavať aj v ďalších ročníkoch.

Mesto pri organizácii festivalu pristúpilo k rôznym organizačným zmenám. Presunulo sa trhovisko, turistom začali pomáhať mladí informátori... Prečo ste sa rozhodli pre zmeny a čo z nich vyplynulo?
PaeDr. Milan Majerský, primátor Levoče: Všetci vieme, že v našich mladých ľuďoch sa ukrýva obrovský potenciál. Preto sme sa rozhodli využiť to najlepšie z nich. Sú to mladí ľudia navštevujúci naše stredné školy, sú komunikačne a jazykovo vynikajúco pripravení. Dokázali počas leta usmerniť turistov a ukázať im zaujímavé pamätihodnosti nášho mesta, vôbec im nerobilo problém komunikovať v dvoch jazykoch. Zistili sme, že niekedy stačí urobiť malú, ale lákavú zmenu a turistov to zaujme. Otvorili sme na fotenie klietku hanby, ponúkli sme spomínaných sprievodcov, preložili sme trhovisko k radnici, kde počas leta prebiehali remeselnícke a farmárske trhy... To sú všetko novinky, ktoré sa osvedčili a o ktoré ľudia majú záujem.

Kultúrny festival vyvrcholil Tajomnou Levočou 2015. Aká bola návštevnosť tento rok v porovnaní s minulými rokmi?
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Uzatvorením námestia sme získali štatistický prehľad návštevnosti, ktorý sme predtým nevedeli získať. V piatok prišlo 3 797 a v sobotu 3 854 osôb.

O čo z programu a sprievodných podujatí Tajomnej Levoče 2015 bol najväčší záujem?
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Najviac rezonoval koncert Adama Ďuricu, Pavla Hammela a ľudí určite zaujal spomínaný videomapping.

Budete nad podobnou koncepciou programu uvažovať aj do budúcna?
Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS: Samozrejme, že v tom chceme pokračovať. Celý tím ľudí, ktorý sa podieľal na realizácii hlavne Tajomnej Levoče to bral veľmi zodpovedne a ja sa im chcem touto cestou poďakovať. Mestské kultúrne stredisko a Technické služby boli v práci skoro 4 dni do neskorých hodín. Na ich prácu sa naozaj nemôže nikto sťažovať. Taktiež pracovníci MsÚ z oddelenia cestovného ruchu, ale i ostatných oddelení, boli nápomocní a priložili ruku k dielu. Málokto vidí tú mravenčiu prácu pri prípravách, a preto by som aj v budúcnosti uvítala zo strany Levočanov trocha prívetivosti a lojálnosti k niečomu, čo vytvárame hlavne pre nich.

S akými predsavzatiami pôjdete do organizácie budúcoročného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2016?
PaeDr. Milan Majerský, primátor Levoče: Pre mňa bude a môžem povedať, že už je, obrovskou výzvou zohnať toľko finančných prostriedkov, aby mali ľudia kvalitný kultúrny festival s programom pre mladšie, stredné či staršie generácie. Verím, že sa nám to podarí vyskladať tak, aby si každý prišiel na svoje.

Vladimíra Čajová


 
 

Mesto Levoča je už tradičnou zastávkou krásnych historických áutVytlačiť
 

20. 08. 2015 - Oldtimer rallye Tatry 2015 v Levoči.
Krásne a vzácne kúsky si pozriete v našej fotogalérii.Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok.


 
 

Tajomná Levoča 2015Vytlačiť
 

14. august 2015 – Zlatým klincom programu Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2015 bude už tradične podujatie s názvom Tajomná Levoča. Počas dvoch dní 14. - 15. augusta 2015 si budú môcť Levočania i návštevníci mesta vychutnať koncerty folklórnych súborov a interpretov modernej populárnej hudby. Po prvýkrát bude súčasťou Tajomnej Levoče videomapping zvonice radnice. Sprievodným programom Tajomnej Levoče je opäť Karpatský remeselný trh.

Aj toto leto sa Levočania tešia na kultúrne podujatie roka, na Tajomnú Levoču. Tento rok vyvrcholí dvojmesačný Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla 2015  14. - 15. augusta 2015. „Dramaturgiu sme postavili tak, aby zaujala všetky vekové skupiny divákov. Chceme, aby vyhovovala žánrovo a každý si tam našiel to svoje,“ hovorí Ingrid Kamenická, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča.

Piatkový program odštartuje na balkóne historickej radnice o 11 00 vežový koncert domáceho zoskupenia Brass Collegium Levoča. Program na hlavnom pódiu začne o 13 00 koncertom Dychovej hudby Mesta Levoča. Detské kočovné divadlo Drak z Prešova prinesie levočskému divákovi muzikálový recitál Maľované na skle. 14. augusta 2015 sa ešte na hlavnom pódiu Tomáš Kočko a orchester, Folklórny súbor Vranovčan a piatkový program zaklincuje koncert obľúbeného Adama Ďuricu. Mimo hlavného pódia je o 18 00 v Evanjelickom kostole pripravený kultúrny zážitok v podobe koncertu nezávislého zoskupenia aktívnych hudobníkov Cuore Barocco, ktoré sa venuje interpretácii hudby renesancie, baroka a klasicizmu.

V sobotu, 15. augusta 2015, milovníkov folklóru prilákajú vystúpenia zoskupení - Ľudovej hudby Matúša Ondruša z Levoče, Detského folklórneho súboru Sabiník, ale aj Folklórneho súboru Kovačica zo Srbska. Ďalej sa predstaví skupina Shaman z Levoče a hity legendárnych Beatles prinesie do Levoče skupina Beatles akustik z Vranova nad Topľou. Svoje najväčšie skladby o 20 00 zaspieva Pavol Hammel.

Zatiaľ čo po minulé roky bola súčasťou Tajomnej Levoče svetelná šou či ohňostroj, tentokrát mestské kultúrne stredisko prináša novinku v podobe Videomappingu počas obidvoch dní podujatia. „Prostredníctvom audiovizuálnej prezentácie a after efectov sa zvonica historickej radnice premení na zaujímavý úkaz s prvkami diela Majstra Pavla a rôznych ďalších efektov. Videomapping sa odprezentuje v dvoch časových intervaloch, aby si ho mohli diváci vychutnať viackrát a autori sľubujú 7 minútový zážitok,“ vysvetľuje Ingrid Kamenická. Tajomná Levoča bude tentokrát bez nočnej diskotéty, ktorú vystriedajú koncerty revivalových skupín.

Tradične je súčasťou Dní Majstra Pavla a Tajomnej Levoče Karpatský remeselný trh. „Predstavia sa tu remeselníci a majstri tradičných ľudovo umeleckých výrobkov zo Slovenska, Poľska, Česka a Bulharska. Ruky zručných remeselníkov vytvárajú priamo na námestí, pred očami divákov, výrobky z kovu, dreva, hliny, nití a prútia,“ približuje Milan Majerský, primátor Levoče.

Mesto Levoča tento rok dáva väčší priestor domácim podnikateľom. „Čo sa týka občerstvenia, všetky miestne prevádzky hotelov a kaviarní na námestí môžu ponúkať svoje služby a ponuku tradičnej slovenskej kuchyne prinesie Salaš u Franka,“ dodáva Milan Majerský.


 
 

Peter Župník prichádza z Paríža do LevočeVytlačiť
 

3. august 2015 – Svetoznámy umelecký fotograf Peter Župník opäť prináša svoju tvorbu do Levoče. V Galérii mesta Levoča v pondelok 3. augusta 2015 odštartuje výstava tohto pozoruhodného autora s názvom Cesty svetla. Výstava je súčasťou dvojmesačného Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2015 a potrvá do 30. septembra 2015.


Súčasťou Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2015 je i výstava umeleckého fotografa Petra Župníka, rodáka z Levoče. Autor pôsobiaci v Paríži pripravil pre Galériu mesta Levoča výstavu s názvom Cesty svetla. „Cesty svetla dávajú dohromady dva cykly. Ja veľa cestujem, tak jeden je o cestách a druhý o svetle, pretože bez neho by fotografie nemohli vzniknúť,“ vysvetľuje Peter Župník.  Na výstave návštevníci galérie uvidia kolekciu diel Petra Župníka, ktorá v takomto zložení nebola nikde sprístupnená. „Keďže som si zvolil tému výstavy, nemohol som od nej veľmi odskakovať. Hoci sú na fotografiách fragmenty a grafické skratky, návštevníci galérie v nich uvidia aj Spiš,“ priblížil fotograf. Výstavu autor spolu so zástupcami mesta a Galérie mesta Levoča otvoria vernisážou 3. augusta 2015 o 18 00. 


O autorovi

Fotograf Peter Župník sa narodil v Levoči, v roku 1961 a celé detstvo prežil v neďalekej obci Klčov. Študoval fotografiu na Strednej škole umenia a remesiel v Košiciach a na pražskej FAMU. Od roku 1987 pracuje ako voľný fotograf. V roku 1995 odišiel do Paríža, v ktorom doteraz pôsobí a tvorí. Už počas štúdií v Prahe sa Peter Župník stal jedným z najvýraznejších členov tzv. slovenskej novej vlny. Ide o voľné zoskupenie slovenských fotografov študujúcich v priebehu 80. rokov na FAMU u profesora Jána Šmoka. Ako jeden z prvých československých fotografov začal v rámci fotografickej reportáže vstupovať do priamej, neinscenovanej fotografie nenápadným maliarskym zásahom. Vizuálne a obsahovo ju tak posunul za hranice reality. Inšpirujú ho drobné, zdanlivo nezaujímavé predmety a prírodniny, v ktorých prostredníctvom detailného pohľadu, malej hĺbky ostrosti a domalieb hľadá skrytú poetiku. Najvýraznejšie sa prejavil v cykle z 90. rokov s názvom Malé veľké veci.


 
 

Levočania v lete nakupujú u farmárov a remeselníkovVytlačiť
 

LEVOČA, 14. júl 2015 – Farmári a remeselníci z okolia Levoče môžu počas leta predávať svoje produkty a výrobky domácim aj turistom. Na Námestí Majstra Pavla pri historickej radnici mesto Levoča organizuje Farmárske a Levočské remeselné trhy. Potraviny z obchodných reťazcov tak môžu Levočania na chvíľku vymeniť za kvalitné výrobky drobných poľnohospodárov. Na rovnakom mieste ukazujú svoju šikovnosť i miestni remeselníci.

Priestor pri historickej radnici v Levoči sa počas leta mení na trhovisko. Každú druhú stredu tu svoje produkty predávajú miestni farmári a každý utorok a štvrtok ich striedajú zruční remeselníci.

Farmárske trhy začínajú v stredu 15. júla 2015, pokračujú každú druhú stredu až do 23. septembra 2015. „Na Farmárskych trhoch môžu farmári predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Patria sem syrové, mäsové a mliečne výrobky, ovocie a zelenina, ovocné šťavy, cukroviny, pečivo, včelí med a výrobky z medu,“ vysvetľuje vedúca Oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Anna Lazorová. Trhovisko s farmármi bude v spomínaných termínoch otvorené od 10 00 – 16 00.

Častejšie, a to každý utorok a štvrtok od 14. júla 2015 až do 23. septembra 2015, trhovisko obsadia remeselníci z Levoče a jej okolia. Na Levočských remeselných trhoch nájdu nakupujúci umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, medu, keramiky a ďalších dnes už netradičných materiálov. Pochutia si milovníci ovocia a zeleniny, ale aj cukroviniek, oblátok, medovníkov, balenej zmrzliny, pekárenských a cukrárenských výrobkov. Pre veľmi hladných sú pripravené stánky s jedlami a nápojmi určenými na priamu konzumáciu. Deti poteší maľovanie na tvár a starších zhotovovanie portrétov.  Levočské remeselné trhy budú v stanovených dňoch otvorené v čase od 10 00 – 17 00.

Levočania i návštevníci mesta majú o regionálne výrobky a produkty vypestované na prírodnej báze záujem a vyhľadávajú ich. „Farmárskymi a Levočskými remeselnými trhmi chceme rozšíriť služby domácim aj turistom priamo na otvorenej scéne. Našim cieľom je posilniť cestovný ruch v letnom období a predĺžiť pobyt turistov v meste,“ dodáva Anna Lazorová.


 
 

Prvý festival vežovej hudby na Slovensku začína v LevočiVytlačiť
 

LEVOČA, 13. júl 2015 – Súčasťou 15. ročníka Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2015 je po prvýkrát i Medzinárodný festival vežovej hudby. Na balkóne levočskej historickej radnice sa 13. – 17. júla 2015 predstavia 4 zoskupenia Brass Collegium Levoča, Prešovskí trubači, Brass band KT Košice a Svätokrížsky brass kvintet z Poľska. Domáci i návštevníci mesta si budú môcť vychutnať koncerty vežovej hudby počas festivalu 3-krát denne, o 11 00, 13 00 a 15 00. 

Hoci ku kultúrnemu letu v Levoči každoročne patria koncerty vežovej hudby v podaní levočského zoskupenia Brass Collegium, po prvýkrát sa v meste uskutoční Medzinárodný festival vežovej hudby.  „Levoča ako kráľovské mesto malo právo mať trubačov. To bol honor, ktorý si mesto držalo,“ vysvetľuje Vladimír Tomko zakladateľ a umelecký vedúci súboru Brass Collegium, a autor myšlienky založenia festivalu, „koncerty vežovej hudby sa nám podarilo v Levoči udržať  už 27 rokov, a to aj vďaka Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, s ktorým organizujeme i tento nultý ročník festivalu vežovej hudby. Vežová hudba v rámci letnej turistickej sezóny dotvára kolorit mesta.“

Na Medzinárodnom festivale vežovej hudby sa 13. – 17. júla 2015 predstavia 3 slovenské hudobné zoskupenia a jedno poľské. V pondelok a piatok sa trikrát denne, o 11 00, 13 00 a 15 00, predstaví zoskupenie Brass Collegium Levoča, ktoré sa zameriava na vežovú hudbu a hudbu komponovanú pre slávnostné príležitosti. V utorok do mesta zavítajú Prešovskí trubači – propagátori hry na plechové hudobné nástroje. Streda bude patriť Brass band KT Košice, ktorý vznikol na pôde košického konzervatória. Súbor je zložený z plechových hudobných nástrojov a hudobníci svoj repertoár zameriavajú na skladby od obdobia renesancie, až po dnešnú hudbu, nevynímajúc filmovú, swingovú či populárnu. Vo štvrtok sa budú z balkóna levočskej radnice ozývať tóny plechových nástrojov poľského zoskupenia Svätokrížsky brass kvintet, ktorí je jediným svojho druhu vo svojom teritóriu. Jeho hudobníci sa venujú „vážnej“ hudbe rôznych období, ale časť repertoáru tvorí i filmová, či  domáca poľská hudba. „Počas festivalu sa všetky zoskupenia zameriame na staršiu hudbu. Nedá sa povedať, ktoré zoskupenie by si Levočania alebo návštevníci nemali nechať ujsť, pretože každé je niečím výnimočné. Najlepšie by bolo, ak by sa nakrátko zastavili každý deň na koncerte všetkých štyroch súborov,“ pozýva Vladimír Tomko.

Koncerty trubačov sa v minulosti spájali s významnými návštevami miest a samotní trubači boli často i strážcami, ktorí striehli, či sa k mestu neblíži nepriateľ. V meste bol vždy jeden trubač, ktorý mohol mať 2 - 3 tovarišov a 4 – 5 učňov. „Na Slovensku sú mnohé  folklórne festivaly, festivaly dychovej hudby, ale neviem o tom, že by u nás fungoval festival vežovej hudby. Tá je však súčasťou našej histórie, ktorú mnohí nepoznajú a nevnímajú. Vežová hudba je to, na čo môžeme byť hrdí,“ dodáva na záver Tomko.

 

Mgr. Kamil Tomčofčík
marketing mesta
Mesto Levoča
kamil.tomcofcik@levoca.sk


 
 
Položky 101-108 z 108


Deutch version
English version
Úvodná stránka