Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

ITF SLOVAKIATOUR 2019Vytlačiť
 

Mesto Levoča sa v termíne  24. – 27. 1. 2019  zúčastnilo 25. ročníka  medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave.  ITF Slovakiatour  je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti cestovného ruchu v strednej Európe. Predstavilo sa tu spolu 774 vystavovateľov z 25 krajín. Podujatie počas štyroch dní navštívilo 72 388 návštevníkov.  Veľtrh priniesol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska, alebo cestovať do zahraničia.


 
 

Ocenenie pre LevočuVytlačiť
 

Koncom minulého roka získalo mesto Levoča cenu Im. Petra Buriana za vzájomnú dlhodobú spoluprácu a udržiavanie vzťahov s mestom Starý Sacz. Súťaž vyhlásilo Združenie Euroregión Tatry, ktoré Levoču ocenilo na XXIV. Cezhraničnom kongrese Euroregiónu „Tatry“.

Súťaž o cenu Im. Petra Buriana vyhlasuje každoročne združenie pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry“ a inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu „Tatry“. Levoča získala cenu za vzájomnú dlhodobú spoluprácu a udržiavanie vzťahov s mestom Starý Sacz.

Poľské mesto Starý Sacz je partnerským mestom Levoče už od roku 2003. Spoločnou deklaráciou sa zaviazali rozvíjať spoluprácu medzi mestami, ochraňovať a zhodnocovať historické a kultúrne dedičstvo na území miest, podporovať ekonomický rozvoj zameraný na trvalo udržateľný rozvoj kvalitného cestovného ruchu, rozvíjať spoločné projekty zahrňujúce sféru kultúry, športu a vzdelávania. Chcú si tiež vymieňať odborné poznatky a skúsenosti ako aj dosahovať spoločné ciele a jednotu v Európe pomocou zahraničnej i vnútornej politiky.

DSCF2243.JPG DSCF2249.JPG

Levoča realizovala v spolupráci s poľským partnerom niekoľko zaujímavých projektov, napríklad obnovu fontány dobročinnosti, či rekonštrukciu vstupu do veže Baziliky sv. Jakuba, obnovu átria Mestského kultúrneho strediska a neinvestičné projekty so zameraním na podporu cestovného ruchu (napr. propagácia na spoločných výstavách CR, vydávanie letákov, publikácií, návšteva tourperátorov jednotlivých regiónov, vzdelávacie aktivity pre pracovníkov v CR, výmenne pobyty kultúrnych telies pôsobiacich na spoločnom území oboch regiónov).


 
 

Novoročný príhovor primátora mesta LevočaVytlačiť
 

prihovor.jpg


 
 

Mestský úrad v Levoči navštívila europoslankyňa pani Mgr. Monika SmolkováVytlačiť
 

Dňa 20.12.2018 navštívila Mestský úrad v Levoči europoslankyňa pani Mgr. Monika Smolková. Témou stretnutia s primátorom mesta Ing. Vilkovským bola pripravovaná výstava „Kultúrne dedičstvo východného Slovenska“ na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v januári budúceho roka.

unnamed (7).jpg

 

Mesto Levoča dostalo príležitosť prezentovať na výstave kultúrne pamiatky zapísané v zozname Unesco, ako skvost kultúrneho dedičstva, ktorým sa môžeme pýšiť v Európe aj vo svete.


 
 

Týždňa vedy a techniky a Svetového dňa röntgenológie a röntgenológov v LevočiVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča si pri príležitosti  Týždňa vedy a techniky a Svetového  dňa röntgenológie  a röntgenológov dňa 8.11.2018  pripravila pre študentov  z Cirkevného gymnázia sv. Františka  v Levoči   prezentáciu a  krátke prehliadky  jednotlivých pracovísk radiodiagnostického oddelenia.

Obsahom úvodnej prezentácie, ktorú si pre študentov pripravila primárka MUDr. Elena Loumová boli informácie o objaviteľovi  rtg žiarenia W.R.Rontgenovi, ktorého objav  znamenal obrovsky prelom v rádiológii a bol začiatkom rozvoja röntgenológie  na celom svete. Za tento objav dostal Röntgen v roku 1901 Nobelovu cenu. Ďalej boli študenti  gymnázia informovaní aj o slovenskom lekárovi, rádiológovi pochádzajúceho z mesta Kežmarok Vojtechovi  Alexandrovi, ktorý ako 1.zakupil rtg pristroj na Slovensku a zhotovil 1. röntgenovú snímku. Svoj profesionálny život zasvätil vývoju pľúcnej tuberkulózy a priestorovej röntgenológii.

Po krátkej prezentácii sa mohli študenti  zúčastniť prehliadky  na   jednotlivých  pracoviskách  CT, MR,  USG  a  MMG, kde si pre nich  levočskí lekári a rádiologickí technici  pripravili krátke,  ale veľmi pútavé prezentácie  obohatené o  teoretické    základy   jednotlivých  zobrazovacích modalitách, ako i praktické ukážky nálezov.

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti  so študentmi a veríme, že tento deň bol pre nich prínosom v ich ďalšom štúdiu“, informovala na záver primárka MUDr. Elene Loumová. Vedenie nemocnice víta takéto akcie a verí, že  študentov takáto prezentácia v praxi  obohatí  a teší sa aj na budúcu spoluprácu s levočským gymnáziom.


Text a fotografie : MUDr. E.Loumova, Mgr. Ivana Makarová


 
 

Seminár Regionálna investičná pomoc Vytlačiť
 

Dňa 15.11.2018 sa na Mestskom úrade v Levoči konal seminár Regionálna investičná pomoc usporiadaný príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva - Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Seminár bol venovaný podmienkam regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory. Rovnakú možnosť mali mestá Lučenec, Rožňava, Vranov nad Topľou a Snina.

Schému regionálnej investičnej pomoci predstavil riaditeľ Odboru investícií Ministerstva hospodárstva SR Ing. Boris Škoda a služby agentúry SARIO pre podnikateľov odprezentoval pán Dominik Susa, riaditeľ Odboru investičných projektov, SARIO.

 


 
 

Levoča má aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni nové multifunkčné a mobilné ihrisko pre deti a mládež Vytlačiť
 

Ihrisko pri centre voľného času v severozápadnej časti mesta Levoča bolo prerobené na bezpečné oddychové centrum pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Deti z okolitých sídliskových panelákov tak aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne získali možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a kvalitne, navyše pod odborným vedením animátorov z centra voľného času.

Ak by bol potenciál ihriska naplno využitý, vyžiadal si odstránenie ornice a zdevastovaného trávnatého povrchu z časti plochy určenej na športovisko so spevnenou plochou, vybetónovanie časti plochy, osadenie obrubníkov a spevnenie plochy ihriska s trávnatým povrchom a štrkovým posypom. Terénna úprava pozemku spočívala vo využití odstránenej ornice a výsevu trávnika na nespevnené plochy. Ku koncu obnovy bolo osadené nové pieskovisko a celkom sedem zostáv náradí pre deti.

“Mesto doteraz nemalo k dispozícií dostatok plôch na šport a hry mimo uzatvorených priestorov. Našou prioritou sa preto v rámci programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta stali exteriérové upravené plochy s náradím na voľnočasové aktivity predovšetkým deti v predškolskom a školskom veku,“ hovorí zastupujúca primátorka mesta Levoča Lýdia Budziňáková.

V lokalite ulice Jána Francisciho a blízkeho okolia žije takmer 1 500 detí vo veku do 18 rokov. Cieľom ľudí z centra voľného času bolo naplno využiť potenciál existujúcej plochy na sídlisku v severozápadnej časti mesta a prestavať ju tak, aby bola využiteľnou počas celého roka. Na jar v roku 2018 tento projekt podporila PSS, a.s., zo svojho grantového programu a vďaka mimoriadnemu nasadeniu pracovníkov mesta aj Centra voľného času je projekt po pol roku úplne hotový a v októbri 2018 sa dostal do užívania deťom.

“Z nového ihriska majú všetci vrátane nás obrovskú radosť. Za celú PSS želám deťom na ihrisku len chvíle plné radosti a zábavy, “ dodal predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste LevočaVytlačiť
 


 
 

Miss Levočské Lúky 2018Vytlačiť
 

Dňa 7.11.2018 sa pod vedením Komunitného centra v Levočských Lúkach konal prvý ročník zábavno – súťažného programu Miss Levočské Lúky 2018. Vo viac ako hodinovom programe sa prítomným divákom predstavilo desať finalistiek menovite Lýdia Kokyová, Mária Bandyová,  Natália Plachetková,  Lívia Bangová,  Jessica Kalejová, Lenka Čonková, Anna Mária Šimoničová, Ruženka Pištuľová, Paula Horváthová a Aneta Všiváková. Počas programu sa súťažiace dievčatá okrem iného predviedli aj vo večerných šatách a v rámci voľnej disciplíny v krátkom speváckom alebo tanečnom vystúpení. Na priebeh súťaže dozerala porota v zložení pani Lýdia Budziňáková, pán Igor Strámsky a pán Boris Kočko, ktorí z finalistiek vybrali víťazky súťaže. Na základe ich hlasovania sa Miss Levočské Lúky 2018 stala Aneta Všiváková, 1. Vicemiss Natália Plachetková, 2. Vicemiss Mária Bandyová. Do hlasovania sa zapojili aj prítomný diváci, ktorý si spomedzi súťažiacich vybrali Miss Sympatia, ktorou sa stala Lenka Čonková. Víťazky, ale aj ostatné finalistky za svoju  účasť v súťaži dostali malú odmenu. Finalistkám, porote a zúčastneným divákom ďakujeme za príjemne strávený podvečer a pekný spoločenský zážitok.

 

Pracovníci Komunitného centra Levočské Lúky.


 
 

Deň materských škôl v LevočiVytlačiť
 

Dňa 5.11.2018 Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 organizovala stretnutie detí predškolského veku z príležitosti osláv Dňa materských škôl. Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) na pripomenutie si založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska Banskej Bystrici dňa 4. novembra 1829 grófkou Máriou Teréziou Brunswickovou.

Levočskú kinosálu zaplnili deti MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 a jej elokovaných pracovísk: EP Ul. Gašpara Haina, EP Ul. J. Francisciho, EP Ul. Predmestie, EP Ul. Gustáva Hermana, deti zo špeciálnych materských škôl a to  Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2 Levoča,  Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská  24 Levoča a  deti z okolitých obcí patriacich do Školského úradu Levoča: MŠ Dravce, MŠ Dlhé Stráže, MŠ Olšavica, MŠ Nižné Repaše, MŠ Torysky, MŠ Spišský Hrhov.

O zábavu sa postarali členovia Divadelného sveta s interaktívnou rozprávkou Edo drevo, v ktorej so živým stromom vystupovali deti priamo na pódiu a vystúpením detského zabávača Show de Tom.

Veríme, že deti si odniesli príjemný estetický zážitok.

 


 
 
Položky 11-20 z 106


Deutch version
English version
Úvodná stránka