Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Hlasovanie Pamiatka roka 2015Vytlačiť
 

Od dnes do 11.12.2016 o 23:59 môžete hlasovať za najkrajšie obnovenú pamiatku na Slovensku v roku 2015. 

Hlasovanie prebehne priamo v albume prostredníctvom LIKE na jednotlivé fotografie. Pamiatka s najväčším počtom LIKE získa špeciálne ocenenie: Cena fanúšikov SPP na Facebooku a symbolickú sošku LIKE, ktorú udelíme na slávnostnom odovzdávaní 12. decembra 2016 v Dvorane MK SR, Bratislava. Vaše hlasy rozhodujú! Navyše, piatich z vás odmeníme peknými darčekmi od SPP.

 

Hlasujte kliknutím na fotografiu  - ĎAKUJEME


 
 

Medzinárodná vedecká konferencie venovaná otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovaniaVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková sa dňa 12. septembra 2018 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania.

Účastníci konferencie sa prešli nasledovnými bodmi programu:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov, Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu, Vybrané aspekty realizácie inkluzívneho vzdelávania v Českej republike, Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce ZŠ s rodinami žiakov, Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených deti v materskej škole, Pozícia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve vo vzťahu k procesom inklúzie na 2. stupni ZŠ.


 
 

Deň elektromobility vo ZvoleneVytlačiť
 

Dňa 4.7.2018 spoločnosť  Eco Auto, s.r.o  a Mesto Zvolen organizovali podujatie s názvom „Deň elektromobility v Meste Zvolen“. 

IMG_0433.JPG IMG_0434.JPG

Elektromobilita, ako nový fenomén environmentálnej mobility si vyžaduje pre svoj rozvoj verejnú osvetu. Predstavené boli elektromobily rôznych značiek:

Tesla Roadster
Nissan Leaf
Nissan e-NV200
Peugeot
Fiat 500e
ZD-1 
a elektrické trojkolky, štvorkolky a elektrické kolobežky.  

Všetky typy elektromobilov bolo možné si aj osobne „ohmatať“ a absolvovať predvádzaciu jazdu.

V rámci sprievodného odborného programu bola možnosť vzhliadnuť prezentáciu vývoja elektromobility a jej stavu na Slovensku  s názvom : „ELEKTROMOBILITA v SR - QUO VADIS“ , prezentáciu „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Elektromobilite.“ a  Workshop širokej verejnosti  s odborníkmi a majiteľmi elektromobilov na tému prevádzkových nákladov elektromobilov, podpory financovania ich nákupu a hodnotenie Total Cost of Ownership a enviromentálnych aspektov elektromobility.   

IMG_20180704_144205.jpg IMG_20180704_144647.jpg

 

Vyvrcholením akcie bola nepochybne prezentácia elektromobilu Tesla Roadster a prednáška najúspešnejšieho česko-slovenského a európskeho elektromobilistu, kapitána českej reprezentácie pre medzinárodné závody elektromobilov, Majstra sveta, držiteľa Guinessovho rekordu elektromobility p. PhDr. Jiřího Vlka, CEO a zakladateľa ekologickej firmy Green Victory Capital. 

Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Levoča a využili tak možnosť hovoriť o skúsenostiach s elektromobilmi s ich dlhoročnými vlastníkmi a aj s predstaviteľmi spoločnosti Eco auto, s.r.o. o potenciálnom využití elektromobilov v Levoči a okolí.

 

IMG_0431.JPG IMG_0447.JPG

IMG_0445.JPG


 
 

Slávnostné otvorenie materskej školy Gašpara Haina po rekonštrukciiVytlačiť
 

V rámci znižovania energetickej náročnosti verejných budov sme v septembri 2017 započali rekonštrukciu škôlky, ktorá trvala do apríla 2018. Celkové investičné náklady boli vo výške 678 439.- eur. Došlo k rekonštrukcii objektu zateplením, výmenou okien, dverí, rekonštrukcii strechy, zmene vykurovania, škôlka dostala novú klimatizáciu a je pripojená na solárne panely. Navyše bol opravený plot, ktorý už nahlodal čas.

Všetkými opatreniami úspešne prispievame k úspore tepelnej energie a skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ.


 
 

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017Vytlačiť
 

Osobnost-CR-WEB-banner-4.jpg

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR Severovýchod Slovenska.

„Opäť vyzývame širokú verejnosť, aby nám predstavila inšpiratívne produkty, kvalitné zariadenia a ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Chceme oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti a môžu byť príkladom a inšpiráciou pre kolegov, mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:

I. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
A) Celoživotný prínos v oblasti CR
B) Rozvoj CR v samospráve
C) Vzdelávanie v oblasti CR
D) Podnikanie v oblasti CR

II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)

III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
A) NAJ kultúrne zariadenie 
B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie
C) NAJ informačné zariadenie CR
D) NAJ ubytovacie zariadenie
E) NAJ reštaurácia
F) NAJ kaviareň, bar, čajovňa

IV. NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR (kuchár/ka, čašník/čka, barista/tka, barman/ka, someliér/ka, recepčný/á a sprievodcovia/informátori v turistických a kultúrnych zariadeniach).


Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. 
Kontaktný formulár na nominácie a podmienky nominovania

Viac TU


Rozhodne porota aj verejnosť

Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná porota. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie verejnosť v online hlasovaní od 14. decembra 2017 do 14. januára 2018 (23:59 hod.).

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2017 poštou na adresu KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na adresu media@severovychod.sk. Navrhovateľov nominácií nezverejňujeme. 

„Už samotná nominácia je pre zariadenia, produkty i zamestnancov určitou satisfakciou, zviditeľnením. O anketu a ocenenie je veľký záujem zo strany verejnosti a médií,“ doplnil Janoško.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. januára 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. 


 
 
Položky 1-5 z 74


Deutch version
English version
Úvodná stránka