Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Prístup na ÚPVS

 

PRÍSTUP NA ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ SPRÁVY

 

Vážení občania,

Mesto Levoča v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnilo elektronické služby na Ústrednom portáli verejných služieb - slovensko.sk.

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti, zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie z prostredia verejnej správy, ktoré občan alebo podnikateľ hľadá, sú mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov.

Cieľom ÚPVS je tieto informácie a služby spájať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Hlavnou úlohou portálu je (najmä podľa charakteru životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza) nasmerovať používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.
 1. Ako začať

Na to, aby ste vedeli elektronicky komunikovať so štátom, potrebujete občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Aplikáciu na prihlásenie (eID klient) a ovládače k čítačke čipových kariet nájdete na portáli v časti Na stiahnutie. Po splnení základných podmienok môžete pristúpiť k výberu konkrétnej elektronickej služby alebo k prihláseniu do vašej elektronickej schránky.2. Na stiahnutie

Všetky potrebné aplikácie a návody na inštaláciu pre aplikácie eID klient, čítačku čipových kariet a pre aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorá je určená na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) nájdete v časti Na stiahnutie.3. Inštalácia eID klient

Aplikácia eID klient umožňuje identifikáciu občana v elektronickom styku. Aplikácia je dostupná na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Pozrite si, ako prebieha inštalácia tejto aplikácie. 4. Ovládače k čítačke kariet

Video zobrazuje inštaláciu ovládačov k čítačke čipových kariet. Čítačky čipových kariet sú hardvérovým zariadením určeným pre držiteľov občianskeho preukazu s čipom (eID karty) a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK-om). Čítačky slúžia na vkladanie eID karty a spolu s aplikáciou eID klient zabezpečujú overenie identity používateľa. 5. Prihlásenie do schránky

Do schránky sa prihlásite na portáli http://www.slovensko.sk" target="_blank">www.slovensko.sk prostredníctvom funkcie „Prihlásiť sa na portál“. Na prihlásenie potrebujete občiansky preukaz s čipom a čítačku čipovej karty. Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eID klient. Postup pri prihlasovaní do schránky si pozrite v tomto krátkom videu.6. Elektronická schránka

Elektronická schránka slúži na komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Prihlásiť sa do elektronickej schránky  môžete na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk prostredníctvom funkcie „Prihlásiť sa na portál“. Potrebujete k tomu občiansky preukaz s čipom (eID kartu), čítačku kariet a bezpečnostný osobný kód (BOK). Detail schránky a jej základných priečinkov, ktoré sa zobrazia po prihlásení, si pozrite v tomto krátkom videu.7. Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda

Každému orgánu verejnej moci, ktorý má na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk zriadenú elektronickú schránku, môžete prostredníctvom služby Všeobecná agenda poslať elektronické podanie (napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet). Na zaslanie podania musíte byť na portál prihlásený. 

Zvoľte poskytovateľa služby MESTO LEVOČA a kliknite na ikonu PREJSŤ NA SLUŽBU.


Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.


Po odoslaní dokumentu sa zobrazí Vaša elektronická schránka

Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty obdržíte dve správy:

  • potvrdenie o prijatí Vášho podania v systéme ÚPVS, čo je obdoba potvrdenia pri odosielaní listu na pošte (podací lístok)
  • potvrdenie, že správa bola doručená do schránky Mesta Levoča.


Odpoveď Vám samospráva môže odoslať priamo do Vašej schránky. Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.

https://www.youtube.com/watch?v=2WYMR94YLCE" target="_blank">Nastavenie notifikácií na email, - Nastavenie notifikiácií cez SMS
  Viac informácií: Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka