Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Projekty

 1. Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  Prioritná os 1 OP KaHR: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
  Opatrenie 1.2 OP KaHR: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov


   
 2. OP Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast
  Prioritná os 2: Energetika
  Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti eneregetiky
   
 3. Operačný program životné prostredie
  Prioritná os 4
  Odpadové hospodárstvo
  4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
   
 4. Regionálny operačný program 2007-2013
  Prioritná os 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
  Prioritná os 4 „Regenerácia sídiel"
  Prioritná os 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately"
   
 5. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

   
 6. Projekt LEADER     7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     8. Poradenské centrum pre dospelých

 

     9. Operačný program Vzdelávanie,Názov projektu: Vzdelávanie - nástroj rozvoja a aktívneho života
         seniorov


     10. Operačný program kvalita životného prostredia

 


 

Dnes má službu:

U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča

ďalšie dni

Sobota 17.2. - 18.2.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 24.2. - 25.2.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka