Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

Levoča ponúkne verejnosti nulovú suvenírovú bankovku

Aj Levoča bude mať svoju nulovú bankovku. Tejto informácii sa istotne potešia nielen všetci numizmatici, ale i turisti a návštevníci mesta. Vyobrazená na nej bude budova historickej radnice. Levoča sa tak pridá k mestám ako Bratislava či Košice, ktoré už nulové bankovky ponúkajú.

viac...


 

Študenti Strednej pedagogickej školy v Levoči opäť skrášľovali priestory pediatrického oddelenia

Ak ide o chorobu v tej chvíli je celkom jedno, či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú hospitalizáciu. Nielen  pre dospelého človeka znamenajú dni strávené v nemocničnom prostredí vytrhnutie z bežného rodinného prostredia a každodenného rytmu, na ktorý je zvyknutý, obmedzenie pohybu i činností, ale aj dočasná strata kontaktu s blízkymi či priateľmi. Ak sa stáva pacientom dieťa, je to o to náročnejšie nie len pre samotného pacienta, ale aj rodičov i samotný  personál. Steny detského oddelenia  teraz zdobia krásne obrázky rozprávkových  bytostí, ktoré vytvorili študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, aby chorým detským pacientom spríjemnili pobyt v nemocnici.

viac...


 

V Levoči rokovali o spolupráci primátori okresných spišských miest

V Levoči sa v utorok 2. apríla 2019 stretli primátori okresných spišských miest - Levoče, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Starej Ľubovne. Dohodli sa na spolupráci v oblasti cestovného ruchu, rokovali o zvýšení kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia. Hovorili aj o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom.

viac...


 

LEVOČSKÁ PAMÄTNÁ MEDAILA

Mesto Levoča vydalo pamätnú medailu k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Medaila je v predaji v Informačnej kancelárii mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58. Cena mince je 6,70 €.

viac...


 

A k t u a l i t y

Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Levoča a na udelenie Ceny mesta Levoča

Mesto Levoča oslavuje tento rok 770. výročie prvej písomnej správy. Pri tejto príležitosti primátor mesta Levoča na  slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči v závere roka 2019 verejne ocení tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta. Navrhujúcimi v prípade Ceny mesta Levoča môžete byť aj Vy, obyvatelia mesta. Štatút mesta pritom nevylučuje iniciatívnu funkciu obyvateľov mesta ani v prípade Čestného občianstva mesta Levoča.

viac...


 

Finančná správa spustila projekt eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam.

viac...


 

Dotazník o používaní prímestskej dopravy a možnosti obnovenia železničného spojenia na trase Levoča - Spišská Nová Ves

Milí respondenti, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie predloženého dotazníka. Pri každej otázke zaznačte jednu odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete. Dotazník je anonymný. Vami poskytnuté informácie budú spracované a ďalej použité pre účely Mesta Levoča. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a spoluprácu.

viac...


 

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa

Materská škola, Levoča, Železničný riadok 3 , 054 01 Levoča

viac...


 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa

Centrum voľného času, Levoča, Francisciho 10 , 054 01 Levoča

viac...


 

Vyhlásenie výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa:

Základná umelecká škola, Levoča, Námestie Majstra Pavla 48 , 054 01 Levoča

viac...


 

Zverejnenie výsledku výberového konania

Obsadenie miesta vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu Mestského úradu Levoča

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že od 02.04.2019 sa začína s celkovou rekonštrukciou Sadovej ulice. Výsledkom plánovanej rekonštrukcie je kompletná výmena konštrukčných vrstiev komunikácie, parkoviska a priľahlého chodníka, vrátane opravy odvodňovacieho žľabu. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v júni 2019.

viac...


 

OZNAM

S účinnosťou od 16. februára 2019 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2016/1191 na zabezpečenie zjednodušenia administratívnych náležitostí obehu verejných listín.
Už nie je potrebné vyššie overenie verejných listín (potvrdení o pobyte) do cudziny na okresnom úrade.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2019

Parkovacie známky na rok 2019 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči (platba v hotovosti alebo kartou), alebo na útvare Mestskej polície (platba len kartou) od 8.1.2019. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2019 je 35 eur.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Kultúra a šport

FOLKLÓR NÁS SPÁJA

folklor_m.jpg

25. máj 2019 o 11.00 h
v altánku pri Mestskom úrade v Levoči

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MÁJ 2019

viac...


 

Eduard Antal - BIELY PRIESTOR

biely_priestor_m.jpg15. marec 2019 - 25. máj 2019 
Galéria mesta Levoča
Vstup voľný

viac...


 

ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM

co sa sniva trpaslikom_m.jpg20. jún 2019 - 19:30 h
Divadelná sála - Mestské divadlo v Levoči
Vstupné - 22€/24€

viac...


 

Deň detí

Cirkusovy den deti_m.jpg
2. jún 2019 od 13.00 h /nedeľa/
Severný park v Levoči

viac...


 

VIVA ITALIA

Viva italia 2019 koncerty LE_m.jpg
Festival gastronómie a kultúry
13. jún 2019
 

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
MÁJ 2019

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
MÁJ 2019

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka