Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Stanovisko mesta k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž

Všeobecne k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž
Regulovanú individuálnu bytovú výstavbu nepripravilo mesto Levoča už od roku 1989. Reagujúc na silnejúci dopyt obyvateľov mesta po pozemkoch vhodných a pripravených na výstavbu rodinných domov, rozhodlo sa mesto pripraviť podmienky na individuálnu bytovú výstavbu v lokalitách Plantáž a Strelnica. Mesto sa individuálnu bytovú výstavbu snažilo umiestniť do lokalít, v ktorých sa nachádzali pozemky dlhodobo nevyužívané a zároveň, z hľadiska ich polohy a dostupnosti, vhodné na vybudovanie mestskej infraštruktúry.

viac...


 

Aký bol rok 2016? Bilancujeme s primátorom mesta Milanom Majerským

Veža Baziliky sv. Jakuba otvorená pre verejnosť, LIMKA v novom šate, opravované cesty a chodníky, rekonštrukcie historických pamiatok, mnohé kultúrne podujatia – aj o tom bol rok 2016 v Levoči. Prinášame vám rozhovor s primátorom mesta Milanom Majerským o tom, čo sa podarilo, ale aj o ďalších výzvach v rozvoji mesta.

viac...


 

Veľkolepé oslavy 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla v Levoči budú prebiehať celý budúci rok

Stredoveký rezbár Majster Pavol preslávil Levoču vo svete ako máloktorý rodák. Uctiť si odkaz, ktorý v jeho diele nachádzame už 500 rokov, je preto prirodzené. Mesto Levoča už v roku 2015 začalo s aktivitami, ktoré by mali predstaviť krásu a výnimočnosť umenia tohto významného rezbára. S ďalšími mestami, kde sa našli diela Majstra Pavla dokonca podpísalo v tomto roku memorandum o vzájomnej spolupráci. Viac sa dozviete z rozhovoru s primátorom mesta Levoča Milanom Majerským.

viac...


 

A k t u a l i t y

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

OZNAM

Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období.
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Levoči.

viac...


 

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o. pripravuje realizáciu stavby „V272 – Úprava VN medzi SNV a Levočou“, ktorej predmetom je úprava existujúceho VN vedenia a doplnenie optického kábla na existujúce VN vedenie.
Bližšie informácie sú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli Mesta Levoča.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 20. marca 2017 v čase od 07.20 h  do 12.30 h - Levoča, Pod vinicou v úseku od č. d. 53 po č. d. 64, Pri strelnici v úseku od č. d. 10 po č. d. 20, č. d. 29, Železničný riadok č. 23
  • 20. marca 2017 v čase od 09.00 h do 15.30 h - Levoča, Novoveská ceta ČOM: 0001317241, EIC: 24ZVS0000672534S
  • 05. apríla 2017 v čase od 07.50 h do 15.30 h - Levoča, Poľná ulica č. d. 1, 7, 10, v úseku od č. d. 18 po č. d. 29, Nad tehelňou v úseku od č. d. 8 po č. d. 13, č. d. 1432/28, č. d. 26, v úseku od č. d. 29 po č. d. 40

viac...


 

Zápisy do škôl, Dni otvorených dverí (ZŠ, SŠ, Súkromná ZŠ)

Základné školy, Stredné školy, Súkromná ZŠ

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Vyhodnotenie návrhov kúpnych zmlúv

Pozemky na výstavbu garáží v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča

viac...


 

Informácia o výberovom konaní na miesto riaditeľa MsKS

Miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča bolo voľné od 1. septembra 2016. Obsadenie takej funkcie ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca  upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové konanie upravené týmto zákonom sa na obsadenie postu riaditeľa MsKS  nevzťahuje.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Rozsvieťme to na modro

Večer na tému autizmus
31. marec 2017 o 19.00 h s benefičným vystúpením Katky Koščovej
nasvietenie baziliky sv. Jakuba na modro
 

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MAREC 2017

viac...


 

Centrum voľného času


PONUKA NA MESIAC
MAREC 2017

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
MAREC 2017

viac...


 

Vítame jar tradične


6. apríl 2017 od 10.00 do 17.00 hod.
budova kina

viac...


 

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka