Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Ďalší investor v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči - vzniknúť má 120 pracovných miest

Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske s.r.o. na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Vzniknúť by tu malo najmenej 120 pracovných miest v prvej fáze.

viac...


 

Aj sestry našej nemocnice pozná celé Slovensko

Každoročne sestry oslavujú svoj sviatok Medzinárodný deň sestier (12.5.) a pri tejto príležitosti Slovenska komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje svojim členkám ocenenie „Biele srdce“.

viac...


 

Súťaž NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a Primátor/Starosta Slovenska 2017

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči.

viac...


 

A k t u a l i t y

Rekonštrukcia Košickej brány

01.jpgPredmetom stavebných prác je rekonštrukcia fasády Košickej brány I. etapa a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí s cieľom naplniť zámery Mesta Levoča obnoviť exteriér objektu Košickej brány, ako vstupnej brány do historickej časti mesta a tak podporiť rozvoj turistického ruchu a ďalších funkcií na Námestí Majstra Pavla. Stavebné práce na exteriéri stavby spočívajú v sanácii objektu proti vlhkosti, obnove fasády, výmeny a doplnenia klampiarskych výrobkov, doplnenie drevených okeníc na okná bránovej veže a realizácie bleskozvodu. Stavebné práce v okolí Košickej brány predstavujú úpravu spevnených plôch vozovky v mieste prejazdu bránou a jej bezprostredným nadväzujúcim okolím s cieľom odvedenia povrchových dažďových vôd do nových kanalizačných šácht v komunikácií, rekonštrukciu ležatej dažďovej kanalizácie, doplnenie verejného osvetlenia v mieste prechodu peších, ilumináciu veže a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

vlajka_sr.gif


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať v sobotu  4. novembra 2017.

 

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
- jedno pracovné miesto odborného garanta KC
- jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
- jedno pracovné miesto pracovníka KC

viac...


 

VYHLÁSENIE O ZÁKAZE ZHROMAŽDENIA

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov spôsobom obdobným vyhláseniu v miestnom rozhlase vyhlasuje rozhodnutie o zákaze zhromaždenia.
Mesto Levoča dňa 13. 10. 2017 zakázalo zhromaždenie oznámené zvolávateľom Ing. Štefanom Combom, Špitálska 41, 054 01  Levoča (splnomocnenec zvolávateľa: Milan Mazurek, Kúpeľná 70, 059 01  Spišská Belá), ktoré sa malo konať dňa 28. 10. 2017

viac...


 

OZNAM

obyvateľom bytových domov na ulici Pod vinicou, že dňa 10.10.2017 (utorok) sa začne s opravou asfaltového krytu chodníkov (vrátane schodísk) v rozsahu podľa priloženého nákresu.
Žiadame obyvateľov, aby v čase realizácie stavebných prác neparkovali svoje autá na chodníkoch (tzn. žiadnou časťou vozidla nezasahovali do priestoru chodníka).
Uvedené opatrenie platí od 10.10.2017 do 13.11.2017. Prosíme o ústretovosť a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.

viac...


 

Hľadáme dobrovoľníkov na organizovanie a zabezpečenie pretekov 8.kola Slovenského pohára v cyklokrose

Mesto Levoča ako spoluorganizátor 8.kola Slovenského pohára v CX (cyklokrose) dňa 17.11.2017 organizuje preteky v cyklokrose.
Mesto Levoča prosí dobrovoľníkov na organizovanie a zabezpečenie pretekov, stavanie trate aby sa prihlásili na adrese: email: jozef.cvoliga@levoca.sk, mobil: +421 905 943 366 do termínu 31.10.2017

viac...


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča

Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením č. 31/66 zo dňa 21. 09. 2017 vyhlasuje v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Levoča na deň 16. 11. 2017.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO - PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto "príslušník mestskej polície".

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 9. októbra 2017 v čase od 07.20  do 16.30 h - Levoča, Fedorkin jarok v úseku od č. d. 2083 po č. d. 2084
  • 9. októbra 2017 v čase od 07.20  do 16.30 h - Levoča, Fedorkin jarok v úseku od č. d. 2083 po č. d. 2084
  • 19. októbra 2017 v čase od 08.30  do 15.30 h - Levoča, Gašpara Haina od č. d. 26 po č. d. 29, č. d. 40, Okružná ulica od č. d. 1 po č. d. 58, Pod vinicou od č. d. 1 po č. d. 6, č. d. 3119, 3136, č. d. 38, od č. d. 46 po č. d. 48, od č. d. 50 po č. d. 52, Pri strelnici od č. d. 1 po č. d. 9, č. d. 1872, od č. d. 21 po č. d. 27, č. d. 30, Štúrova ulica od č. d. 14 po č. d. 25, od č. d. 29 po č. d. 32, od č. d. 37 po č. d. 44, č. d. 2452, Za sedriou od č. d. 17 po č. d. 29, č. d. 1946, 491
  • 23. októbra 2017 v čase od 07.10  do 12.30 h - Levoča, celá mestská časť Závada
  • 24. októbra 2017 v čase od 07.30  do 18.00 h - Levoča, Ovocinárska ulica od č. d. 7 po č. d. 8, č. d. 10, od č. d. 12 po č. d. 13, od č. d. 15 po č. d. 19 nepárne, č. d. 20

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.9.2017

viac...


 

OZNAM O ÚPLNEJ UZÁVIERKE ČASTI MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KOŠICKEJ ULICI V LEVOČI

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o úplnej uzávierke časti miestnej komunikácie na Košickej ulici z dôvodu rekonštrukcie Košickej brány a priľahlých spevnených plôch. Termín uzávierky je plánovaný od 1. septembra 2017 do 31. októbra 2017. Z tohto dôvodu dôjde aj k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave, pričom v uvedenom termíne bude dočasne zrušená autobusová zastávka na Košickej ulici, cestujúca verejnosť bude môct využit náhradnú autobusovú zastávku na Námestí Majstra Pavla pri meštianskom dome č. 62. Obchádzková trasa je vedená po štátnej ceste I/18 a miestnych komunikáciách na Vysokej a Novej ulici.

viac...


 

OZNAM O DOPRAVNÝCH OBMEDZENIACH NA ŠTÚROVEJ ULICI V LEVOČI

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o dopravných obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Štúrovej ulici v Levoči. Termín začatia stavebných prác je plánovaný v mesiaci august. Prenosné dopravné značenie je navrhnuté pre 3 etapy, keď v prvej etape budú práce vykonávané na okrajoch komunikácie a premávka po miestnej komunikácii bude naďalej obojsmerná. Táto etapa by mala trvať tri mesiace. Posledné dve etapy sú v čase pokládky asfaltových vrstiev v dvoch úsekoch, v tomto čase je navrhnutá úplná uzávierka miestnej komunikácie, nakoľko pokládka asfaltu bude vykonávaná na celú šírku komunikácie naraz. Tieto dve etapy budú trvať len niekoľko hodín a budú vykonávané v dňoch pracovného pokoja resp. v nočných hodinách.

viac...


 

OZNAM

V termíne od 12.06.2017 bude z dôvodu rekonštrukcie a úpravy jestvujúcej komunikácie uzavretá časť ulice Pri Podkove - pred novobudovaným obchodným centrom.

viac...


 

OZNAM - Technické služby

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Kežmarskej ceste bude od 12.6.2017 ZATVORENÝ
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. O znovuotvorení vás budeme včas informovať.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

SEDEM

Sedem_m.jpg7. november 2017 o 19.00 h
Kino úsmev Levoča
Vstupné: 15 €

viac...


 

PETER NAGY - PIANKO

Peter_nagy_m.jpg
11. november 2017
Kino úsmev Levoča
 

viac...


 

KOLLÁROVCI - Môj život je muzika

Kollarovci_m.jpg
24. november 2017 o 18.30 h
Kino úsmev Levoča

 

 

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
OKTÓBER 2017

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
OKTÓBER 2017

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka